You are here

Lajan-w fè ak Benefis

本節是關於人們可以從過渡援助部門(DTA)得到的福利的內容。

了解:

每年,美國馬薩諸塞州法律改革研究所(Massachusetts Law Reform Institute)舉辦一系列的關於福利的培訓計劃。要了解更多有關這些培訓的信息,請看宣傳指南和培訓部分(Advocacy Guides and Trainings section)。

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).

Chèche nan entèrnèt: