You are here

COVID-19 và nơi đăng kiểm xe cộ

Revize 18 mas 2020

Y ap mete yon pwolongasyon 60 jou sou tout lisans klas D, klas DM, ak kat Idantite yo, ak Pèmi pou Apranti ki te ekspire oswa ki pral ekspire ant 1ye mas 2020 ak 30 avril 2020. Gade sitwèb Sèvis Sikilasyon an ».

Pou sant sèvis limite RMV yo (Boston, Brockton, Fall River, Lawrence, Pittsfield, Plymouth, Springfield, ak Worcester Sèlman), kalifikasyon ki pwolonje, ak tès pratik sou wout ki anile, al gade nan pajwèb ki gen rapò ak COVID-19 Sèvis Sikilasyon an.

Yo kouvri :

 

Itilize Mass.Gov/MyRMV pou plis pase 40 transaksyon ki ka fèt sou entènèt la.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).