Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Asirans Sante

Pwodwi pa an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Revize October, 2009

MassHealth

MassHealth se yon asirans santé pou fanmi ki genyen timoun, timoun laj anba 19 an, pou moun ki andikape oswa avèg, moun aje ki genyen omwen 65 an, ak pou moun ki ane anvan an te fè tilajan trè ba. Ou resevwa MassHealth otomatikman si wap resevwa TAFDC, EAEDC, oswa SSI. Ou kapab aplike pou li separeman si w kontakte Divizyon Assistanc Medikal Massachusetts (Massachusetts Division of Medical Assistance Applications).

Lòt asirans sante

Nan Massachusetts, preske tout moun oblije pran asirans santé. Konektor Sante (Health Connector) Massachusetts la kapab ede w jwenn pi bon asirans santé a pou ou ak fanmi ou.

Ki moun pou rele pou ede w

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).