Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Kijan fè yon Rekèt Konjwen pou Divòs?

Pwodwi pa an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services
Revize February 2010

Pou jwenn yon divòs, ou kapab depoze:

  • yon Plent pou Divòs (Complaint for Divorce), si se ou menm sèlman ki vle yon divòs, oswa
  • yon Demand Divòs Konjwen (Joint Petition for Divorce), si ou avèk mari ou vle aplike pou yon divòs’’no fòt’’ ansanm. Si ou avèk mari ou fè yon demand konjwen, nou genyen tou pou nou soumèt yon akò separasyon sètifye avèk yon afidavi kankou maryaj la kraze e li pa kapab kontinye (sa rele yon afidavi sou maraj kraze san remèd).
Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Revize Dawou 2012

Ki moun pou rele pou ede w

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).