You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Bank la dwe repare e mentni kay la

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Kreye Oktòb 2010

Aprè li sezi yon kay bank li vin nouvo mètkay ou a. Menmjan ak tout mètkay li dwe repare e mentni kay la ansirte ak nan yon kondisyon desan. Nouvo lwa a di bank dwe notifye ou alekri pou ba ou kilès pou ou kontakte pou reparasyon.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).