You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Konbyen sa koute pou itilize yon entèprèt?

Pwodwi pa Massachusetts Language Access Coalition
Revize Out 2023

Li pa koute anyen pou itilize yon entèprèt. Tribinal la oswa biwo a ap peye pou entèprèt la. Li ilegal pou yo mande ou pou w peye pou youn. 

Tribinal avèk pwogram leta yo dwe tradwi enfòmasyon enpòtan kankou notis, aplikasyon ak fòm pou konsantman yo. Yo pa dwe fè w peye pou tradiksyon yo.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).