You are here

Koalisyon pou Aksè ak Langaj Massachusetts

Pwodwi pa Attorney Kendra Sena, Massachusetts Language Access Coalition
Kreye Jen 2015

Koalisyon pou Aksè ak Langaj Massachusetts (KAL) la / the Massachusetts Language Access Coalition (LAC) se yon gwoup defansè legal. Nou sipòte dwa tout moun nan kominote nou an pou yo genyen aksè ak jistis ak sèvis piblik yo nan lang prefere yo.

Ou gen dwa pou w jwenn entèprèt gratis ak enfòmasyon ekri nan pwòp lang ou nan tribinal ak laplipa pwogram piblik yo. Kal/ LAC travay pou asire yo tribinal, ajans leta, ak lòt pwogram piblik yo obsève lalwa ak respekte dwa ou.

Si yon pwogram refize ba ou entèprèt gratis oswa enfòmasyon enpòtan nan pwòp lang ou, rapòte sa bay KAL/LAC. Nap envestige sa.

Ou ka:

 

Kreyòl Ayisyen

Português

en español

English

Tiếng Việt

Rele nan:

(617) 372-2154

(617) 371-7005

(857) 277-3041

(260) 232-2557

(617)-331-8058

Ekri sa a mesaj tèks nan nimewo:

REFIZE

RECUSADO

NEGADO

DENIED

TỪ CHỐI

Rapòte l nan:

Rapòte l nan Rapòte l nan Rapòte l nan Rapòte l nan Rapòte l nan

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).