Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tôi có thể bảo vệ bản thân thoát khỏi ai bằng Án Lệnh Cách Ly?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Tôi có thể bảo vệ mình khỏi ai bằng án lệnh cách ly 209A?

Nạn nhân của bạo lực gia đình có thể nhận được án lệnh cách ly đối với “gia đình hoặc thành viên trong gia đình” đã bạo hành họ. Quý vị chỉ có thể nhận án lệnh cách ly 209A nếu người đã bạo hành quý vị là một gia đình hoặc thành viên trong gia đình.

“Gia đình hoặc thành viên hộ gia đình” là gì?

  • Một người mà quý vị đang hoặc đã từng kết hôn
  • Người mà quý vị không kết hôn nhưng có quan hệ huyết thống hoặc qua hôn nhân (ví dụ: anh họ, anh rể, anh trai)
  • Một người mà quý vị đã có một đứa con, bất kể quý vị đã từng kết hôn hay sống chung
  • Một người mà quý vị không liên quan nhưng hiện tại hoặc trước đây là thành viên của cùng một hộ gia đình
  • Một người quý vị đã hoặc đang trong mối quan hệ hẹn hò hoặc đính hôn.

“Có quan hệ huyết thống với nhau” nghĩa là gì?

Một người có quan hệ huyết thống với quý vị nếu quý vị có “mối liên hệ giống như gia đình”.

Trong một quyết định rất quan trọng, Tòa Án Tư Pháp Tối Cao Massachusetts (SJC), trong vụ án Turner kiện Lewis (2001), đã quyết định rằng bà ngoại “có quan hệ huyết thống” với mẹ của cháu bà. Bà ngoại có quyền nuôi đứa trẻ đó và người mẹ có quyền thăm gặp. Tòa án đã cho rằng bà nội “có quan hệ huyết thống”, thông qua con trai bà, với đứa trẻ, và rằng đứa trẻ với mẹ của trẻ là “có quan hệ huyết thống”. Tòa đã kết luận đứa trẻ đó “có quan hệ huyết thống” với cả người bà và người mẹ, khiến người bà và người mẹ “có quan hệ huyết thống” thông qua đứa trẻ.

Lý do SJC quyết định rằng mối quan hệ giữa bà và mẹ là quan hệ huyết thống là vì mục đích của án lệnh cách ly 209A là để ngăn chặn bạo lực trong môi trường gia đình và cung cấp sự bảo vệ chống lại bạo lực do một người mà quý vị có “mối liên hệ như gia đình”.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý