Bạn đang ở đây

No necesito cambiar la orden de custodia inmediatamente

Ấn hành bởi Luật Sư Jeff Wolf để được hổ trợ pháp lý
Tháng Tư Tháng 6 2007

Nếu bạn cần thay đổi lệnh quyền nuôi con cuối cùng vì những tình huống thay đổi đáng kể, hãy nộp hồ sơ:

  • Khiếu nại thay đổi, và
  • Bảngtuyên thệ tiết lộ việc Chăm sóc hoặc tiến hành quyền nuôi con.

Đọc câu chuyện của Tanya và Thomas, để biết lý do tại sao họ cần nộp đơn Khiếu nại để Sửa đổi

Trong hoàn cảnh của Tanya và Thomas

  • Cha Mẹ ly dị,
  • lệnh phán quyết ly hôn chia sẻ quyền nuôi con, nhưng
  • Cha/mẹ đã chuyển đi xa.

Tanya và Thomas có một đứa con tên Omar. Cháu 8 tuổi. Tanya và Thomas ly dị một năm trước. Tại thời điểm ly hôn, Tanya và Thomas sống cách nhau vài dặm ở Boston. Phán quyết ly hôn của họ cho biết họ đã chia sẻ quyền nuôi Omar. Họ đã đồng ý chia sẻ quyền nuôi con. Omar sẽ thường xuyên qua lại giữa nhà của cha mẹ mình. Cháu có phòng ngủ riêng ở mỗi nơi, cũng như quần áo, đồ chơi và sách.

Thomas vừa tái hôn và chuyển đến Albany, New York. Quyền nuôi con chung không còn có ý nghĩa với Omar. Mỗi cha/mẹ muốn Omar đến sống với mình và người cha/mẹ kia để có thời gian nuôi dạy con thích hợp.

Tanya nộp đơn Khiếu nại Sửa đổi yêu cầu Complaint for Modification để có trọn quyền nuôi Omar. Cô cũng phải nộp Bảng tuyên thệ tiết lộ về việc chăm sóc hoặc tiến hành quyền nuôi con. Mẫu đơn này cho tòa án biết nếu đã có bất kỳ lệnh nào của tòa án về con bạn. Mẫu đơn cũng cho tòa án biết nếu có thẩm phán nào đang đưa ra quyết định về con bạn.

Thomas nộp đơn phản hồi khiếu nại về việc sửa đổi và phản tố. Answer to Complaint for Modification and Counterclaim. Trong phần trả lời của mình, anh yêu cầu có toàn quyền nuôi con và được phép đưa Omar đến Albany để sống với anh ta. Anh cũng phải nộp Bảng khai tuyên thệ về tiết lộ về việc chăm sóc hoặc tiến hành quyền nuôi con.

Lấy các mẫu đơn bạn cần.

Tìm hiểu thêm về cách nộp bảng tuyên thệ về tiết lộ về việc chăm sóc hoặc tiến hành quyền nuôi con Affidavit Disclosing Care or Custody Proceeding trước khi bạn điền đơn.

Nộp đơn Khiếu nại Sửa đổi trong cùng một tòa án đã đưa ra lệnh ban đầu.

Nếu bạn cần nộp phần trả lời cho Khiếu nại để Sửa đổi, không có mẫu câu trả lời chính thức nào của tòa án. Dùng mẫu của Thomas như là mẫu để viết đơn của mình. Đọc phần trả lời ở Tòa Án Quản đốc và Gia đình Answering a Complaint in Probate and Family Court để có thêm thông tin.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý