Bạn đang ở đây

I need to change the custody order right away

Ấn hành bởi Luật sư Jeff Wolf để được giúp đỡ về pháp lý
Tháng Tư Tháng 6 2007

Nếu bạn cần thay đổi quyền nuôi con ngay lập tức, bạn phải cho thẩm phán biết là sức khỏe và sự an toàn của con bạn đang gặp nguy hiểm Và chuyện này đã xảy ra sau khi tòa ban lệnh bạn cần thay đổi.

Nếu bạn cần thay đổi lệnh quyền nuôi con ngay lập tức vì bạo lực gia đình, nộp đơn khiếu nại 209A để bảo vệ bạn khỏi bị lạm dụng và yêu cầu quyền nuôi con trong đơn khiếu nại. Xem cần thay đổi quyền nuôi con ngay vì bạo lực gia đình Need to change a custody order right away because of domestic violence.

Lo lắng mới về sức khỏe và sự an toàn của con bạn.

Lệnh quyền nuôi con hoặc là tạm thời, hoặc là cuối cùng. Lệnh cuối cùng cũng được yêu cầu đánh giá.

Nếu tòa án ban lệnh quyền nuôi con cuối cùng

  • Và chuyện gì xảy ra sau đó gây nguy hiểm đến sức khỏe và sự an toàn cho con bạn.
  • Vì vậy bạn cần thay đổi lệnh này ngay lập tức,

Bạn có thể nộp đơn khiếu nại để thay đổi and yêu cầu để thay đổi lệnh Quyền nuôi con.

Nếu tòa ban lệnh quyền nuôi con tạm thời

  • Và chuyện gì xảy ra sau đó gây nguy hiểm đến sức khỏe và sự an toàn cho con bạn.
  • Vì vậy bạn cần thay đổi lệnh này ngay lập tức,

Bạn có thể nộp đơn để thay đổi lệnh quyền nuôi con tạm thời Bạn không cần nộp đơn khiếu nại để thay đổi.

Câu chuyện của Carla.

Carla nghĩ là con của cô không còn an toàn nữa khi cháu sống với cha của cháu. Cô cần thay đổi lệnh cuối cùng. Nhưng nếu bạn cần thay đổi lệnh tạm thời, bạn có thể dùng ví dụ của yêu cầu, bảng tuyên thệ, và lệnh đề xuất.

Trong trường hợp của Carla

  • Không có bạo lực gia đình,
  • Cha mẹ đã ly dị,
  • Quyết định ly dị là lệnh cuối cùng cho là họ chia sẻ quyền nuôi con hợp pháp, và
  • hành vi của chồng cũ cảnh báo cho cô biết về sức khỏe và sự an toàn của con cô ấy.

Carla và Charles đã ly dị. Họ có đứa con tên Hector 5 tuổi. Quyết định ly dị cho rằng cả hai chia sẻ quyền nuôi con hợp pháp. Hector ở với cha của cháu ba ngày/tuần và 4 ngày/tuần cháu ở với mẹ.

Charles mất việc và bắt đầu uống rượu nhiều. Ở buổi họp gần đây với cô giáo mẫu giáo của Hector, Charles đến họp say mèm và nói lớn tiếng và thô bạo với cả Carla và cô giáo.

Cô giáo cố gắng nói với cha mẹ của Hector là Hector trở nên rất hung hăng ở trường. Và cháu ném mấy món đồ chơi vào bạn của cháu.

Charles đã nổi giận bước ra khỏi buổi họp. Khi ông ta rời khỏi, ông tông xe vào phần sau xe của vợ cũ của ông và bỏ chạy. Một vài tiếng sau, ông ta bị bắt giữ vì gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Carla cần có toàn quyền nuôi con. Và cô ta cần Hector được giám sát trong thời gian cháu ở với Charles

Carla nộp đơn

Lấy mẫu đơn bạn cần

Nộp đơn khiếu nại sửa đổi ở cùng tòa mà đưa ra lệnh đầu tiên.

Nếu bạn cần đổi lệnh quyền nuôi con tạm thời ngay lập tức vì bạn lo lắng về sức khỏe và sự an toàn của con bạn, nộp đơn:

Bạn có thể dùng yêu cầu của Carla, bảng tuyên thệ hổ trợ yêu cầu, và lệnh đề xuất làm mẫu.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý