Bạn đang ở đây

I do not need a custody order right away

Ấn hành bởi Luật sư Jeff Wolf để được hổ trợ pháp lý
Tháng Tư Tháng 2, 2017

Bạn có thể vào tòa án Quản thúc và Gia đình nơi bạn ở Probate and Family Court in the county where you live hoặc tòa án Quản chế và Gia đình nơi người chồng/vợ sống Bạn cần nộp đơn gọi là đơn “khiếu nại.”

Đơn khiếu nại bạn nộp tùy thuộc vào việc liệu bạn có hôn thú với người cha/mẹ khác không.

Nếu bạn có hôn thú với người cha/mẹ

Bạn có thể yêu cầu tòa ban lệnh quyền nuôi con bằng cách nộp đơn:

  • Ly dị Complaint for Divorce nếu bạn muốn ly dị người chồng/vợ. Trên đơn khiếu nại có ô trống bạn có thể đánh dấu để yêu cầu quyền nuôi con.

    Hình ảnh của đơn ly dị ở phần yêu cầu quyền nuôi con được khoanh tròn

  • Đơn xin hổ trợ riêng Complaint for Separate Support nếu bạn không sống chung với cha/mẹ kia hoặc bạn muốn sống riêng và vẫn còn hôn thú. Trên đơn khiếu nại có ô trống bạn có thể đánh dấu để yêu cầu quyền nuôi con.

    Hình ảnh của đơn xin hổ trợ riêng ở phần yêu cầu quyền nuôi con được khoanh tròn

Nếu bạn có hôn thú với người chồng/vợ

Con của bạn cần phải có người cha hợp pháp trước khi tòa án có thể quyết định quyền nuôi con. Con của bạn cần phải có người cha hợp pháp trước khi tòa án có thể quyết định quyền nuôi con.

Khiếu nại quyền nuôi con-Hổ trợ-Làm Cha Mẹ

Dùng mẫu đơn này để yêu cầu tòa án cấp quyền nuôi con nếu con của bạn có cha hợp pháp. Có ô trên mẫu đơn bạn có thể đánh dấu để yêu cầu có quyền nuôi con cho con của bạn.

Phần 209C hổ trợ quyền nuôi con hố trợ cha mẹ và yêu cầu quyền nuôi con

Nộp đơn khiếu nại quyền nuôi con - Hổ Trợ - Thời gian làm cha mẹ nếu:

  • Bạn và người cha ký thừa nhận tự nguyện của cha mẹ Voluntary Acknowledgement of Parentage hoặc
  • Có phán quyết của tòa án người này chính là cha của đứa trẻ.

Xem phần khiếu nại quyền Nuôi con-Hổ trợ-Thời gian làm Cha Mẹ nộp đơn Complaint for Custody-Support-Parenting Time – Filing a Case

Đơn khiếu nại để Thiết lập Quyền làm Cha để yêu cầu tòa án có quyền nuôi con

Nộp đơn khiếu nại Thiết lập Quyền làm Cha để yêu cầu tòa án liệt kê tên của người cha hợp pháp cho con của bạn. Cùng lúc bạn có thể đánh dấu vào ô để yêu cầu quyền nuôi con cho con bạn Đầu tiên, tòa án quyết định ai là người cha hợp pháp Sau đó, tòa án sẽ quyết định quyền nuôi con

Phần liên quan đến khiếu nại làm cha mà yêu cầu quyền nuôi con.

Nộp đơn khiếu nại để thiết lập quyền làm cha nếu:

  1. Tên của người cha không có trên giấy khai sinh của con;
  2. Không có quyết định của tòa án nào quy định ông ta là cha.

Xem phần thiết lập cha trên tòa Establishing Paternity in Court.

Nhớ

Nếu bạn là mẹ và có lệnh của tòa án về quyền nuôi con, bạn có toàn quyền nuôi con hợp pháp.  Xem phần Ai có quyền nuôi con Who has Custody?

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý