Submit affidavits to support your motion for custody

Ấn hành bởi Luật sư Jeff Wolf để được hổ trợ pháp lý
Tháng Tư Tháng 3, 2017

Khi bạn nộp đơn yêu cầu quyền nuôi con, bạn cũng nên nộp “bảng tuyên thệ.”

Một bảng tuyên thệ là một văn bản được kí.  Bạn viết vào bảng tuyên thệ những gì bạn đã thấy và những gì bạn đã nghe. Đưa ra nhiều ví dụ. Khi bạn kí, bạn thề là mọi thứ liệt kê trên bảng tuyên thệ đều đúng với sự thật.

Bảng tuyên thệ là một cách giúp cho thẩm phán thấy tại sao bạn nên được quyền nuôi con. Mô tả cách bạn đáp ứng nhu cầu cho con bạn, ví dụ như là cung cấp cho con bạn:

  • một nơi sống an toàn và thoải mái,
  • chăm sóc y tế,
  • cung cấp đầy đủ thức ăn và quần áo,
  • được giám sát theo nhu cầu,
  • giúp đáp ứng nhu cầu giáo dục của con,
  • chăm sóc hàng ngày, và
  • hổ trợ về mặt tình cảm

Nếu cha/mẹ khác làm hại con bạn bằng bất cứ cách nào hoặc để con bạn gặp nguy hiểm, phải nhớ đưa ra ví dụ cụ thể khi trình bày với thẩm phán khi cha/mẹ:

  • làm tổn hại đến bạn hoặc con bạn,
  • nghiện thuốc hoặc nghiện rượu.
  • làm cho con bạn thấy bạo lực gia đình.

Bạn có thể dùng bảng tuyên thệ từ nhiều người.

Trong buổi hầu tòa, thẩm phán thường không lắng nghe người làm chứng, vì vậy việc lấy được bảng tuyên thệ từ người khác để chứng minh cho thẩm phán thấy được tại sao bạn cần có quyền nuôi con.

Lưu ý

Nói cho những người viết bảng tuyên thệ, là họ có thể cần đến tòa để làm chứng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý