Вы можете попросить судью назначить расследование для доказательства того, что присуждение вам опеки максимально отвечает интересам ребенка

Ấn hành bởi Luật sư Jeff để được hổ trợ pháp lý
Tháng Tư Tháng 3, 2007

Thẩm phán có thể chỉ định “một Người bảo vệ Litem (GAL) hoặc Nhân viên quản chế (Nhân viên Dịch vụ Gia đình) để điều tra trường hợp của bạn.

GALs là nhân viên xã hội, luật sư hoặc những người khác đã được duyệt để điều tra các trường hợp về quyền nuôi con Viên chức quản chế là nhân viên tòa án điều tra các trường hợp về quyền nuôi con khi thẩm phán ra lệnh cho họ điều tra.

GAL và nhân viên quản chế không nên tự quyết định ai sẽ được quyền nuôi con khi chưa bắt đầu làm việc với trường hợp của bạn.

Khi GAL và nhân viên quản chế điều tra, họ lập báo cáo bằng văn bảng viết gửi cho thẩm phán. Báo cáo liệt kê nhiều sự thật tìm ra từ cuộc điều tra. Họ cũng có thể đề nghị ai nên có quyền nuôi con. Bạn có thể yêu cầu họ làm chứng trực tiếp.

Nếu thẩm phán chỉ định GAL hoặc Cán bộ quản chế, cần phải hợp tác. Đưa cho họ tên và thông tin liên lạc của những người họ yêu cầu. Đồng thời đưa cho họ tên và thông tin liên lạc của những ai mà nghĩ rằng việc trao quyền nuôi con cho bạn sẽ mang lại phúc lợi tốt nhất cho con bạn.

Bạn có thể yêu cầu thẩm phán chỉ định GAL hoặc Nhân viên Quản chế để giúp quyết định cha/mẹ nào nên có quyền nuôi con.  Nộp đơn yêu cầu thẩm phán chỉ định GAL hoặc ra lệnh cho Cục quản chế điều tra. Nếu cha/mẹ khác yêu cầu quyền nuôi con, bạn có thể trả lời bằng cách yêu cầu thẩm phán chỉ định GAL.

GAL hoặc nhân viên quản chế nói chuyện với cả cha và mẹ Họ cũng nói chuyện với những người khác biết con bạn, như họ hàng thân thuộc, giáo viên, trị liệu viên, bác sĩ và nhà trẻ. Và GAL hoặc Nhân viên Quản chế cũng có thể nói chuyện với con bạn. Họ báo cáo với thẩm phán bằng văn bản viết.  Nếu có một phiên tòa xét xử, họ nên làm chứng.

Bạn có thể không đồng ý với GAL hoặc Nhân viên quản chế. Họ có thể nghĩ rằng cha hoặc mẹ nên có quyền nuôi con. Trước khi bạn yêu cầu GAL hoặc Cán bộ quản chế điều tra trường hợp của bạn và báo cáo với thẩm phán, suy nghĩ xem trường hợp của bạn có sức mạnh ở mức nào. Các thẩm phán không phải lúc nào cũng đồng ý với GAL hoặc Cán bộ quản chế, nhưng họ quan tâm đến các báo cáo.

GAL mất bao nhiêu tiền?

Không có giá nhất định cho GAL. Tổng chi phí cho các cuộc điều tra và đánh giá bởi GAL đều khác nhau. Nói chung, tổng chi phí có thể dao động từ 3.000 đến 20.000 đô la và có thể cao hơn với một số trường hợp phức tạp hơn.

Ai sẽ trả tiền cho GAL?

Tòa án quyết định ai sẽ trả tiền cho GAL. Đôi khi cha mẹ cùng trả cho chi phí này. Đôi khi một cha/mẹ trả chi phí GAL. Bạn có thể nộp một Bảng tuyên thệ thiếu trách nhiệm Affidavit of Indigency để yêu cầu tòa án ra lệnh cho tiểu bang trả các khoản phí nếu cả hai cha/mẹ không thể trả.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý