How do I present witnesses to testify that it is in my child's best interest for me to have custody?

Ấn hành bởi Luật sư Jeff Wolf để được hổ trợ pháp lý
Tháng Tư Tháng 3, 2007

“Nhân chứng của bạn” là người có thể làm chứng về mối quan hệ của bạn với con bạn và cách bạn chăm sóc con bạn. Họ mô tả được bạn làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của con bạn.

Họ biết rõ bạn và con bạn Khi họ “làm chứng” ở tòa, họ nói về những điều họ biết về bạn và con bạn. Và họ trả lời câu hỏi. Khi họ làm chứng, họ thề sẽ nói sự thật.

Một vài người bạn có thể yêu cầu làm chứng gồm:

 • Thầy cô giáo,
 • Người chăm trẻ,
 • Nhân viên trị liệu,
 • Bác sĩ, y tá, trợ lý y khoa,
 • Nhân viên công tác xã hội,
 • Cảnh sát,
 • Thành viên trong gia đình,
 • Người hàng xóm và bạn bè,

Người làm chứng có thể làm chứng cách bạn cung cấp cho con bạn:

 • nơi sống an toàn và thoải mái
 • chăm sóc y tế
 • ăn uống đầy đủ và quần áo đàng hoàng
 • sự giám sát mà trẻ cần
 • giúp đáp ứng nhu cầu học tập
 • chăm sóc hàng ngày
 • hổ trợ tình cảm

Nếu cha/mẹ kia làm hại con bạn hoặc khiến con bạn gặp nguy hiểm và một nhân chứng biết về điều đó, họ có thể làm chứng về:

 • Người cha/mẹ kia ngược đãi con bạn.
 • Người cha/mẹ kia nghiện thuốc hoặc nghiện rượu.
 • Người cha/mẹ kia làm con bạn chứng kiến bạo lực gia đình.
 • Ảnh hưởng của việc con bạn chứng kiến do người cha/mẹ kia gây ra.

Nói chuyện với các nhân chứng có thể để xem họ có bằng chứng cho thấy bạn nên có quyền nuôi con hay không.

 • Hỏi họ cùng đến tòa với bạn để làm chứng.
 • Nếu họ không muốn đi ra tòa, bạn có thể gửi cho họ “giấy yêu cầu họ ra hầu tòa.” Nếu bạn yêu cầu họ ra hầu tòa, họ cần phải ra tòa.

Quan trọng

Bạn cần biết người làm chứng của bạn sẽ nói gì khi họ làm chứng cho bạn. Nói với họ trước khi bạn yêu cầu họ ra hầu tòa,

Đọc thêm về yêu cầu họ ra hầu tòa subpoenas.

Xem cách làm chứng để chứng minh quyền nuôi con cho tôi mang đến phúc lợi tốt nhất cho con tôi How do I testify it is in my child’s best interest for me to have custody?

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý