Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Thời Gian Nuôi Dạy Con và Đến thăm – Những điều Cơ bản

Ấn hành bởi Luật sư Jeff Wolf cho MassLegalHelp
Tháng Tư Tháng 8, 2015

Đó là gì?

Toà án nào quyết định?

Thẩm phán ra phán quyết như thế nào?

Lịch dành cho Thời gian Nuôi dạy Con

Thời gian Nuội dạy Con “Hợp lý”

Phương tiện vận chuyển

Đến thăm có giám sát

Khi một bên cha mẹ ngược đãi bên kia

Nếu có ngược đãi

Các án lệnh tránh xa

Không có thời gian nuôi dạy con hoặc đến thăm

Thời gian nuôi dạy con, đến thăm và cấp dưỡng con cái có gắn với nhau không?

"Parenting Time"(”Thời gian nuôi dạy con cái”) là gì?

Probate and Family Court (Toà án Gia đình và Di chúc trước kia thường gọi thời gian bên cha mẹ không cùng chung sống dành cho trẻ chúng là "visitation" (“đến thăm”). Tháng 7 năm 2015, Toà án đã đổi những từ này trong các mẫu đơn của họ thành "parenting time" (“thời gian nuôi dạy con"). Toà án nói rằng “parenting time” (“thời gian nuôi dạy con”) là thời gian mà bên cha mẹ không cùng chung sống dành cho trẻ. Toà án vẫn dùng từ “visitation” (“đến thăm”) đối với việc thăm viếng có giám sát và thăm viếng bởi ông bà.

Toà án nào đưa ra quyết định về thời gian nuôi dạy con và đến thăm?

Probate and Family Courts (Các toà án Gia đình và Di chúc) đưa ra các án lệnh về thời gian nuôi dạy con và đến thăm.

Các quyết định về thời gian nuôi dạy con và đến thăm có thể là một phần trong một án vụ lớn hơn, ví dụ như các án vụ ly hôn, hoặc án vụ chỉ riêng về vấn đề thời gian nuôi dạy con và đến thăm.

Các Toà án Gia đình và Di chúc xử lý các án vụ "family law" (“luật gia đình”), như ly hôn, quyết định tư cách làm cha đối với những trẻ mà cha mẹ không kết hôn với nhau, các án vụ về cấp dưỡng con cái, và ly thân hợp pháp.

Các toà án Gia đình và Di chúc cũng xử lý 209A restraining order (án lệnh tránh xa), và họ có thể ra án lệnh về đến thăm trong những án vụ này, nhưng chỉ khi nguyên đơn yêu cầu.

Chú thích

District Courts (Các toà án Quận) và Boston Municipal Court (Toà án Thành phố Boston) cũng xử lý các án vụ 209A, nhưng họ không thể đưa ra một án lệnh đến thăm trong một án vụ về án lệnh tránh xa 209A.

Các thẩm phán đưa ra phán quyết thời gian nuôi dạy con và đến thăm như thế nào?

Các thẩm phán đưa ra các phán quyết dựa trên “the best interests of the child" (“những lợi ích tốt nhất cho đứa trẻ”). “Những lợi ích tốt nhất cho đứa trẻ” yêu cầu toà án tập trung vào những nhu cầu của đứa trẻ. Xem Probate and Family Court trang trực tuyến của Toà án Gia đình và Di chúc để biết thêm thông tin về "best interests" (“những lợi ích tốt nhất”) cho đứa trẻ.

Lịch dành cho thời gian nuôi dạy con

Thông thường tòa án và bạn đưa ra quyết định về một lịch dành cho thời gian nuôi dạy con. Một ví dụ về lịch dành cho thời gian nuôi dạy con là:

 • • cuối tuần (hai tuần một lần) từ 6 giờ chiều ngày thứ sáu đến 3 giờ chiều ngày chủ nhật và
 • • các cuối tuần luân phiên vào ngày thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều và
 • • mỗi tuần một lần sau giờ học vào ngày thứ tư từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

Đây chỉ là một ví dụ về lịch dành cho thời gian nuôi dạy con. Lịch của bạn nên dựa trên các nhu cầu của con bạn và lịch hàng ngày của mỗi bên cha mẹ.

Thời gian nuôi dạy con "Reasonable" (“hợp lý”)

Nếu các bên cha mẹ có thể giao tiếp dễ dàng, đôi khi bạn sẽ không cần một lịch dành cho thời gian nuôi dạy con. Thay vào đó thời gian nuôi dạy con của bạn có thể linh hoạt và bạn có thể thu xếp đến thăm giữa hai bên. Điều này gọi là "reasonable parenting time" (“thời gian nuôi dạy con hợp ly”).

Nếu việc giao tiếp giữa bạn và bên cha mẹ kia không tốt, thì gần như luôn luôn là tốt nhất có một lịch cụ thể về thời gian nuôi dạy con để bạn không phải thường xuyên liên lạc nhằm nỗ lực đưa ra một thoả thuận về lịch.

Phương tiện vận chuyển cho thời gian nuôi dạy con và đến thăm

Luật không nói là bên cha mẹ nào phải cung cấp phương tiện vận chuyển cho thời gian nuôi dạy con hoặc đến thăm. Vì thế bạn cần đi đến một thoả thuận về phương tiện vận chuyển.

Nếu bạn không thoả thuận được, Toà án có thể sẽ đưa ra một án lệnh chỉ ra ai sẽ chịu trách nhiệm về phương tiện vận chuyển trong trường hợp của bạn.

"Supervised visitation" (Đến thăm có Giám sát)

Có đôi khi việc để con bạn ở một mình với bên cha mẹ kia có thể không an toàn. Trong những tình huống này, toà án có thể đưa ra án lệnh supervised visitation(đến thăm có giám sát).

Đến thăm có giám sát có nghĩa là có một người khác ở bên cha mẹ đến thăm trong thời gian thăm viếng. Nhiệm vụ của người giám sát là đảm bảo rằng con bạn được an toàn và cảm thấy an toàn.

Người giám sát cũng phải đảm bảo rằng bên cha mẹ đến thăm có những hành động thích hợp. Toà án thích chỉ định một người giám sát mà cả hai bên cha mẹ đều đồng ý. Toà án cũng cho rằng điều quan trọng là con bạn cảm thấy thoải mái với người giám sát này.

Nói chung, người giám sát có thể dừng cuộc thăm viếng nếu anh ấy hoặc cô ấy tin rằng con bạn không được an toàn trong lúc thăm viếng.

Các trung tâm đến thăm có giám sát và các cơ quan khác cung cấp đến thăm có giám sát ở tiểu bang Massachusetts.

Đến thăm có giám sát là quan trọng nếu bên cha mẹ đến thăm từng ngược đãi, lạm dụng rượu hay ma tuý, hoặc có những vấn đề khác mà có thể đặt con bạn vào tình trạng nguy hiểm.

Thời gian nuôi dạy con và đến thăm khi một bên cha mẹ đã từng ngược đãi bên cha mẹ kia

Nếu đã từng có bạo hành giữa hai bên, thường sẽ là không an toàn nếu hai bên liên lạc với nhau trong thời gian nuôi dạy con và đến thăm. Đôi khi bên cha mẹ ngược đãi dùng thời gian nuôi dạy con hoặc đến thăm để tiếp tục có những liên lạc và kiểm soát bên cha mẹ kia.

Con bạn có thể gặp những nguy cơ trong thời gian đến thăm của bên cha mẹ ngược đãi bạn. Trong những tình huống đó, hãy nghĩ đến việc thăm viếng có giám sát.

Bạn có thể làm các cuộc đến thăm an toàn hơn cho con bạn và cho chính bản thân bạn bằng cách nghĩ đến:

Một lịch rõ ràng

Một lịch rõ ràng làm cho mối quan hệ cha con có được mà bạn không cần phải có liên lạc thường xuyên với nhau.

Một cách tốt để tránh liên lạc với bên cha mẹ ngược đãi trong thời gian nuôi dạy con hay đến thăm là có một ai đó đón và đưa con bạn đến nơi diễn ra thời gian nuôi dạy con hoặc thăm viếng. Người đó nên là một người mà cả hai bên tin cậy và đồng ý với nhau.

Hoặc, nếu các cuộc thăm viếng có giám sát, một bên cha mẹ có thể đưa trẻ đến và rời đi trước khi bên cha mẹ kia tới nơi.

Có một người khác trợ giúp bạn giao tiếp về thời gian nuôi dạy con và các cuộc đến thăm

Kể cả khi có một lịch, vẫn có những lúc bạn phải liên lạc với nhau. Thường thì tốt nhất là không liên lạc với nhau một cách trực tiếp. Bạn có thể chọn ai đó mà cả hai bên tin cậy để liên lạc với bên cha mẹ kia nếu một bên nào đó cần thay đổi kế hoạch. Việc thu xếp này cho phép bạn ứng phó với những thay đổi mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp với bên cha mẹ kia.

Supervised visitation (Đến thăm có giám sát )

Thông thường, để cả bạn và con bạn được an toàn thì đến thăm có giám sát là rất quan trọng. Bên cha mẹ ngược đãi có thể đã ngược đãi con bạn trong quá khứ. Hoặc bạn có thể lo lắng về tương lai.

Ngược đãi làm trẻ em khiếp sợ. Trẻ cảm thấy không an toàn khi ở cùng với bên cha mẹ ngược đãi nếu không có ai khác cũng ở đó.

Nếu bên cha mẹ kia của con bạn không đồng ý với những thu xếp dưới đây, và bạn tin rằng những điều này là cần thiết để con bạn và bản thân bạn được an toàn, yêu cầu toà án ra lệnh cho họ.

Nếu toà án quyết định rằng đã có những ngược đãi

Nếu toàn án đã quyết đinh rằng một bên cha mẹ là một cha mẹ ngược đãi, toà án phải cung cấp cho sự an toàn và khoẻ mạnh của con bạn cũng như sự an toàn của bên cha mẹ ngược đãi trong cács án lệnh đến thăm.

Toà án có thể ra lệnh:

 • đưa và đón con bạn ở một nơi an toàn hoặc với sự có mặt của một người thích hợp;
 • đến thăm dưới sự giám sát của một người thích hợp, tại một trung tâm đến thăm, hoặc một cơ quan;
 • bên cha mẹ ngược đãi phải tham dự và hoàn tất một chương trình điều trị có chứng nhận dành cho người hành hung mới được đến thăm;
 • bên cha mẹ ngược đãi không được tàng trữ hoặc sử dụng rượu hay những các chất kiểm soát trong thời gian đến thăm hoặc trong vòng 24 tiếng trước đó;
 • bên cha mẹ ngược đãi phải trả chi phí cho các cuộc đến thăm có giám sát;
 • không có đến thăm qua đêm;
 • bên cha mẹ ngược đãi phải chịu trách nhiệm đối với việc con bạn được an toàn và trở về nhà;
 • thanh tra hoặc chỉ đỉnh một guardian ad litem (giám hộ tạm thời ) hoặc một luật sư cho con bạn;
 • 9. bất cứ điều gì khác cần thiết cho sự an toàn và khoẻ mạnh của con bạn cũng như sự an toàn của bản thân bạn.

Nếu tôi có một án lệnh tránh xa thì con tôi có thể đến thăm bên cha mẹ kia hay không?

Một án lệnh tránh xa có thể đạt được nhu cầu an toàn của bạn mà vẫn cho phép các cuộc đến thăm với con bạn.

Ví dụ, nếu bạn muốn con bạn đến thăm bên cha mẹ kia hoặc có liên lạc với bên cha mẹ kia, bạn có thể yêu cầu thẩm phán ra lệnh rằng phần "no contact" (“không liên lạc”) của án lệnh tránh xa chỉ áp dụng đối với mà không phải với con bạn.

Hãy nói chuyện với một luật sư hoặc một người bênh vực bạo hành gia đình về việc xin một án lệnh tránh xa để giúp bạn được an toàn mà vẫn cho phép con bạn có các cuộc đến thăm và liên lạc với bên cha mẹ kia của mình.

Nếu một án lệnh tránh xa cho phép bên cha mẹ ngược đãi được liên lạc với con bạn, điều đó không giống như cho bên cha mẹ ngược đãi các quyền đến thăm.

Các toà án không được phép cho các bị cáo trong một án vụ lệnh tránh xa quyền đến thăm.

Không có thời gian nuôi dạy con hoặc đến thăm

Trong một số tình huống hiếm thấy, có thể là lợi ích tốt nhất cho con bạn là không có bất cứ liên hệ nào với bên cha mẹ kia. Một ví dụ là khi bên cha mẹ đã ngược đãi con bạn và thậm chí việc đến thăm có giám sát cũng vẫn gây tổn thương cho con bạn khi phải gặp mặt bên cha mẹ đó. Các án lệnh từ chối một bên cha mẹ có bất cứ thời gian nuôi dạy con hoặc đến thăm nào là rất hiếm gặp. Nhưng một toà án có thể ra lệnh đó nhằm bảo vệ con bạn khỏi việc bị thêm các tổn hại.

Talk to a lawyer (Hãy nói chuyện với một luật sư) nếu bạn cần toà án ra lệnh không có thời gian nuôi dạy con hoặc đến thăm.

Thời gian nuôi dạy con, đến thăm, và cấp dưỡng con cái – có gắn với nhau không?

Chi trả tiền cấp dưỡng con cái và thời gian nuôi dạy con cái hay đến thăm không gắn với nhau.

Trả tiền cấp dưỡng con cái không tự động cho bạn quyền đối với thời gian nuôi dạy con hay đến thăm.

Cùng lúc đó, một bên cha mẹ không phải trả tiền cấp dưỡng con cái mới được thời gian nuôi dạy con hay đến thăm. Nếu một bên cha mẹ không trả tiền cấp dưỡng con cái và hai bên có một thoả thuận hoặc toà ra lệnh thời gian nuôi dạy con hoặc đến thăm thì bên cha mẹ đó vẫn có quyền có thời gian nuôi dạy con hay đến thăm.

Các toà án ban ra thời gian nuôi dạy con và đến thăm khi một thẩm phán quyết định rằng đó là lợi ích tốt nhất cho đứa trẻ. Các toà án đưa ra các án lệnh cấp dưỡng con cái bằng cách áp Massachusetts Child Support Guidelines (dụng Các hướng dẫn Cấp dưỡng con cái của tiểu bang Massachusetts).

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý