Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Những lỗi sai trong CORI

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại March 2013

Nếu có một lỗi sai trong CORI của tôi thì thế nào? Tôi phải làm gì để sửa nó?

Có hai kiểu lỗi sai thường thấy trong báo cáo CORI. Những thông tin về một
hay nhiều án vụ của bạn có thể sai (vị dụ, một vụ có thể đã đóng vẫn được liệt
kê là đang mở). Hoặc, có thể có những vụ không liên quan gì đến bạn. Sau đây
là một số gợi ý để có thể sửa cả hai kiểu lỗi sai này.

Sửa những lỗi sai trong CORI của riêng bạn

Nếu một án vụ trong lý lịch của bạn được liệt kê là mở nhưng thực ra đã được
đóng, hãy gọi tới văn phòng quản chế ở tại tòa àn thụ lý án vụ này, và giải
thích rằng bạn muốn nói chuyện với một ai đó về việc sửa lại lỗi sai trong
CORI của bạn. Văn phòng quản chế cũng sẽ có thể sửa những lỗi nhỏ khác. Bạn
cũng có thể gọi cho Văn phòng Ủy Viên Quản Chế (Office of the Commissioner
of Probation) theo số 617-727-5300 về những lỗi sai trong CORI của bạn.

Đôi khi, một vụ có thể được liệt kê là đang mở bởi vì tòa án cho rằng bạn
đã mặc định (defaulted) (bởi vì bạn không trả tiền phạt, không
hoàn tất yêu cầu thử thách, v.v…) Có thể có một trát mặc định (default
warrant) được tòa phát ra cho bạn. Nếu bạn cho rằng bạn có một trát mặc định,
bạn nên tìm kiếm trợ giúp pháp lý trước khi tự tìm đến tòa án. Nếu tòa đã phát
ra cho bạn một trát như vậy, bạn có thể bị bắt nếu bạn xuất hiện ở tòa.

Xóa vụ việc của người khác trong CORI của bạn

Đôi khi, một lý lịch tội phạm của một người có thể lại xuất hiện trong CORI
của một người khác. Điều này có thể xảy ra nếu hai người có cùng tên và ngày
sinh, hoặc nếu một người đưa tên giả khi bị bắt.

Nếu điều này xảy ra cho bạn, hãy bắt đầu bằng việc xin
một bản sao CORI của riêng bạn
. Sau khi bạn đã có được một bản sao CORI
của bạn, hãy xem  nó một cách cẩn thận và đánh dấu những án vụ không phải
của bạn. Có một vài điều bạn có thể làm để sửa lý lịch của bạn:

 1. Gọi tới văn phòng quản chế tại tòa án mà thụ lý vụ việc và yêu cầu giúp
  đỡ sửa lý lịch của bạn; hoặc
 2. Gọi tới Văn phòng Ủy Viên Quản Chế (Office of the Commissioner of Probation)
  theo số 617-727-5300 và giải thích rằng bạn muốn nói với một ai đó về việc
  sửa những lỗi sai trong CORI của bạn.  
 3. Cố gắng tìm những thông tin mà nhận định được danh tính của người thực
  sự phạm tội trong án vụ, để chỉ ra rằng những án vụ đó không nên có trong
  CORI của bạn. Bạn cũng bắt đầu bằng cách tìm kiếm những hồ sơ cảnh sát từ
  người cảnh sát đã thực hiện việc bắt giữ, hoặc đôi khi từ tòa án đã thụ lý
  án vụ. Nếu có một tấm hình của người đã bị bắt giữ trong vụ phạm tội, bạn
  có thể đưa ra cho cán bộ quản chế để chứng minh người đó không phải là bạn.
  Nếu có hình in dấu vân tay, bạn có thể đi lấy dấu vân tay của bạn để chứng
  minh rằng bạn không phải là người đã phạm tội được kể đến trong lý lịch của
  bạn. Một đồn cảnh sát địa phương có thể lấy dấu vân tay của bạn, và so sánh
  chúng với những dấu vân tay trong hồ sơ họ lưu giữ cho vụ việc đó.

Trong một vài trường hợp, văn phòng quản chế không thể làm việc thay đổi và
bạn sẽ cần nộp đơn tới tòa yêu cầu sửa CORI của bạn. Một danh sách tòa án và
số điện thoại có thể tìm thấy trực tuyến tại Massachusetts
Courts website
(Trang Web của tòa án tiểu bang Massachusetts). Bạn cũng
có thể liên lạc với Đường dây nóng CORI  tại
Viện cải cách Luật tiểu bang Massachusetts (Massachusetts Law Reform Institute)
để được giúp đỡ. Số điện thoại là 617-357-0700, số phụ 504.

Get free legal help with your CORI

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý