Bạn đang ở đây

Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Ai có thể Xem CORI của Tôi?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại March 2013

Bạn có thể xem bản CORI của riêng bạn. (Xem “Làm thể nào để xin một bản sao CORI của riêng bạn”  để được hướng dẫn)
Một vài những cá nhân và tổ chức khác có thể xem được CORI bao gồm:

 • Cảnh sát, quan tòa, công tố viên, và những cơ quan công lý tội phạm khác;
 • Các cơ quan phụ trách về nhà ở hay những chủ nhà cỡ lớn nhận trợ giúp từ chính phủ hoặc điều hành nhà ở trợ cấp.
 • Hàng ngàn cơ quan sử dụng lao động (nếu họ dưới sự cho phép đặc biệt từ tiểu bang), bao gồm:
  • Nhà dưỡng lão
  • Nhà thương
  • Trường học
  • Chương trình Trông trẻ
  • Và rất nhiều người sử dụng lao động khác
 • Những cá nhân và cơ quan khác có thể nhìn vào một bản CORI bởi vì luật cho phép họ làm điều đó;
 • Nạn nhân hoặc nhân chứng của một vụ phạm tội có thể xem bản CORI của người phạm tội đó;
 • Bất cứ ai thuộc công chúng, nếu người có CORI đang ở tù hoặc mới được ra tù.  

Những công ty tư nhân về kiểm chứng Lý lịch là gì?

Những thông tin CORI được lưu giữ bởi Ủy ban Hệ thống Lý lịch Tội phạm Criminal History Systems Board (CHSB) là một cơ quan chính phủ của tiểu bang Massachusetts. Hầu hết các cơ quan sử dụng lao động yêu cầu CHSB một bản báo cáo CORI khi họ cần làm kiểm chứng về lý lịch tội phạm.

Tuy nhiên, có những công ty tư nhân thực hiện việc kiểm chứng lý lịch tội phạm và kiểm chứng tín dụng để được trả lệ phí. Một vài cơ quan sử dụng lao động thông qua dịch vụ của những công ty này để tiến hành việc kiểm chứng lý lịch. Theo luật, những công ty này chỉ có thể xin được những thông tin CORI mà cơ quan tuyển dụng hoặc cơ quan phụ trách nhà ở có thể xin được từ CHSB một cách hợp pháp. Tuy nhiên các công ty kiểm chứng-lý lịch thường còn giữ một danh sách về hồ sơ bắt giữ và hồ sơ tòa án. Những danh sách này bao gồm những thông tin khác nữa ngoài những thông tin có trong báo cáo CORI của CHSB.

Nếu một cơ quan sử dụng lao động hoặc cơ quan phụ trách nhà ở dùng một công ty tư nhân kiểm chứng-lý lịch để tìm hiểu về lý lịch phạm tội của bạn, họ có thể có được cùng những thông tin mà họ có thể xin được trực tiếp từ CHSB. Và họ cũng có thể có được thêm những thông tin khác về những lần bị bắt giữ và lịch sử tín dụng của bạn trong vòng 7 năm vừa qua.

Nếu bạn gặp khó khăn gây ra bởi một công ty kiểm chứng-lý lịch, xin gọi tới  Đường dây nóng CORI tại Viện Cải cách Luật tiểu bang Massachusetts (Massachusetts Law Reform Institute) để được giúp đỡ. Số điện thoại là 617-357-0700, số phụ 504 hoặc 1-800-717-4133, số phụ 504.

Get free legal help with your CORI

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý