Bạn đang ở đây

COVID-19 và nơi đăng kiểm xe cộ

Sự xem xét lại Ngày 18 Tháng 3, 2020

Tất cả các bằng lái loại D, DM, thẻ ID, và giấy phép lái xe hết hạn hoặc sẽ hết hạn trong thời gian ngày 1 tháng 3, 2020 và ngày 30 tháng 4, 2020, sẽ được kéo dài 60 kể từ ngày hết hạn trên thẻ/bằng. Xem thêm thông tin ở trang Registry of Motor Vehicles website".

Với các trung tâm dịch vụ hạn chế RMV (Boston, Brockton, Fall River, Lawrence, Pittsfield, Plymouth, Springfield, và Worcester), bằng lái mở rộng, và hủy các buổi thi trên đường, Xem thêm thông tin trên trang Registry of Motor Vehicles COVID-19.

Họ có thông tin:

Dùng Mass.Gov/MyRMV cho trên 40 giao dịch qua mạng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý