Thông tin khẩn cấp về Vi Rút Corona (COVID-19)

COVID-19 Và điện nước

Tháng Tư Ngày 16 Tháng Ba 2020

Các công ty điện nước gas không được phép cắt dịch vụ tại gia đình của bạn nếu bạn trẻ, lớn tuổi, bệnh hoặc không thể trả tiền hóa đơn điện nước

Bộ Điện Nước Công Cộng (DPU) có kéo dài thời hạn điện nước gas trong thời gian khẩn cấp bang Massachusetts.

Bộ Điện Nước Gas Công Cộng cấm các công ty điện nước cắt dịch vụ từ ngày 15/11 đến ngày 15/3, nếu bất cứ ai trong gia đình bạn:

  • Dưới 12 tuổi hoặc trên 65 tuổi
  • Có bệnh mãn tính như tiểu đường, ADHD, suyển hoặc
  • Bạn không đủ tiền để trả tiền sửơi ấm trong các tháng mùa đông - Tháng 11- tháng 3 và có thể sang tháng 4.

Điều lệ này gọi là lệnh cấm "moratorium."

Bởi vì Virus Corona, DPU đã kéo dài lệnh cấm này cho đến khi Massachussetts không nằm trong tình trạng khẩn cấp, hoặc DPU quyết định kết thúc lệnh cấm.

Vì vậy trong khi chúng ta vẫn còn trong tình trạng khẩn cấp DPU thông báo tất cả các công ty điện nước gas không được phép cắt dịch vụ của gia đình bạn.

Nếu bạn không trả tiền hóa đơn điện nước gas, các công ty điện nước gas gửi bạn hóa đơn lần 2. DPU cũng yêu cầu tất cả các công ty không gửi hóa đơn lần hai nhắc nhở trong thời gian chúng ta đang nằm trong tình trạng khẩn cấp.

DPU nhắc rằng chúng tôi không muốn bạn phải trả hóa đơn quá nhiều tiền cho các công ty điện nước gas khi tất cả kết thúc. Vì vậy chúng ta nên cố gắng hết sức trả hóa đơn tiền điện nước gas mặc dù các công ty không thể cắt dịch vụ của gia đình bạn. 

Cuối cùng, một khi tình trạng khẩn cấp của bang kết thúc, DPU hi vọng các công ty điện nước gas sẽ tạo điều kiện hợp lí để giúp bạn chi trả hóa đơn trước khi họ cắt dịch vụ của gia đình bạn.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý