Homeowners

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại September, 2021

Bạn cần giúp đỡ để trả tiền thuê nhà hoặc thế chấp?

 • Hỗ trợ của tiểu bang

  Có nhiều chương trình hỗ trợ cho thuê trên toàn tiểu bang có thể giúp người thuê nhà và chủ nhà trả tiền thuê nhà hoặc thế chấp, cũng như các tiện ích và chi phí di chuyển.

  • Chủ nhà và người thuê nhà đủ điều kiện có thể nhận được tối đa 10.000 USD để trả các khoản tiền thế chấp hoặc tiền thuê nhà quá hạn hoặc trong tương lai theo các chương trình RAFT (Hỗ trợ gia cư cho gia đình đang trong quá trình chuyển tiếp) và ERMA (Hỗ trợ thuê nhà và thế chấp khẩn cấp).
  • Để nộp đơn đăng ký bất kỳ chương trình nào trong số này, hãy tìm cơ quan tại địa phương bạn hoặc gọi 800-224-5124.

Hỗ trợ tại địa phương

Liên hệ với chương trình hành động cộng đồng địa phương của bạn hoặc Bộ phận nhà ở của chính quyền địa phương bạn để hỏi về các chương trình hỗ trợ cho thuê và thế chấp tại địa phương. Bạn cũng có thể kiểm tra Cơ sở dữ liệu về các chương trình hỗ trợ cho thuê khẩn cấp và nhận thông tin về các nguồn lực khác tại địa phương từ cơ quan nhà ở khu vực của bạn..

Nếu bạn lo lắng về việc thanh toán thế chấp, hãy liên hệ với người cung cấp dịch vụ thế chấp của bạn, công ty nơi bạn gửi các khoản thanh toán hằng tháng. Hãy xem bản sao kê thế chấp hằng tháng của bạn để tìm số điện thoại và địa chỉ gửi thư của nhà cung cấp dịch vụ thế chấp của bạn. Bạn nên liên hệ với họ càng sớm càng tốt. Nếu bị lỡ thanh toán, bạn có thể phải chịu các khoản phí và điều này ảnh hưởng đến mức tín dụng của bạn trong nhiều năm tới.

Bạn cần trợ giúp về các tiện ích của mình?

Các công ty dịch vụ tiện ích hiện có thể ngắt dịch vụ với những khách hàng không thanh toán trừ khi áp dụng các biện pháp bảo vệ đặc biệt. Các biện pháp bảo vệ đặc biệt áp dụng cho những người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ sơ sinh và người già. Liên hệ trực tiếp với công ty tiện ích của bạn hoặc công ty tiện ích thành phố để đăng ký các biện pháp bảo vệ này.

Có sẵn trợ giúp để trả tiền điện nước, nhiên liệu, điện thoại và internet.Tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn cần trợ giúp về thực phẩm?

Chương trình SNAP của Sở hỗ trợ chuyển tiếp (DTA) là một khoản trợ cấp hằng tháng để mua thực phẩm. Trong thời gian bị ảnh hưởng của đại dịch, tất cả các hộ gia đình nhận SNAP đều nhận được số tiền tối đa cho quy mô hộ gia đình của họ. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, một gia đình 3 người có thể nhận được khoảng 615 USD! Tìm hiểu thêm và đăng ký tại DTAConnect.com. Bạn cũng có thể đăng ký qua điện thoại. Gọi đến Đường dây hỗ trợ DTA theo số 877-382-2363. Để được trợ giúp về các nguồn thực phẩm khẩn cấp, hãy liên hệ với Đường dây nóng của Project Bread FoodSource theo số 800-645-8333.

Bạn cần trợ giúp về tiền mặt?

Các gia đình có trẻ em và phụ nữ mang thai có thu nhập rất thấp hoặc không có thu nhập có thể được hỗ trợ tiền mặt thông qua chương trình TAFDC của Massachusetts. Người già từ 65 tuổi trở lên, hoặc người khuyết tật có thu nhập cực kỳ thấp hoặc không có thu nhập và tài sản, có thể nhận được hỗ trợ tiền mặt thông qua chương trình EAEDC. Để biết thêm thông tin và đăng ký, hãy truy cập DTAConnect.com hoặc gọi cho văn phòng DTA tại địa phương bạn.

Chính Phủ Liên Bang đang cung cấp cho mọi người nhiều tiền hơn thông qua các Khoản Thanh Toán Kích Cầu Kinh Tế (“Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế”) và các khoản tín dụng thuế. Quý vị có thể đăng ký nhận khoản tiền này với “tờ khai thuế” năm 2020. Quý vị vẫn có thể nhận được số tiền này dù cho quý vị có mức thu nhập thấp HOẶC không có thu nhập. Khoản tiền này không chỉ dành cho những người cần hoàn thành tờ khai thuế vì mức thu nhập mà họ kiếm được.

Quý vị nên đăng ký nếu quý vị:

 • Không nhận được các khoản thanh toán kích cầu kinh tế dành cho quý vị và/hoặc những người phụ thuộc của quý vị
 • Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp
 • Chưa bao giờ đăng ký nộp thuế/ vẫn chưa nộp trong những năm gần đây, HOẶC
 • Con của quý vị có thể không có trong hồ sơ của IRS.

Nếu quý vị kiếm được $57.000 một năm hoặc ít hơn, quý vị có thể nhận được trợ giúp đăng ký MIỄN PHÍ. Tìm hiểu thêm tại: findyourfunds.org.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý