Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Bạo hành trong gia đình

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại February 2022

"Bạo hành gia đình" ám chỉ tới  rất nhiều kiểu ngược đãi mà một thành viên trong gia đình, một người  sống chung trong hộ gia đình, hoặc một  bạn tình gây ra cho một thành viên khác trong gia đình, một người chung sống khác, hoặc bạn tình kia. "Bạo hành gia đình" cũng ám chỉ tới rất nhiều  hình thức ngược đãi mà một người gây ra cho một người khác trong những mối quan hệ tình cảm hẹn hò hoặc mang tính chấthữa hẹn.

  • hãm hại bạn về thể chất
  • tìm cách hãm hại bạn về thể chất
  • làm cho bạn lo sợ rằng những hãm hại nghiêm trọng về thể chất sắp xảy ra cho bạn, hoặc
  • đe dọa , gây áp lực hoặc ép buộc bạn quan hệ tình dục

Án lệnh này của tòa nhằm giúp bảo vệ bạn khỏi những hãm hại thêm nữa. Nó được gọi là môt "án lệnh phòng tránh ngược đãi", một "án lệnh tránh xa", hoặc một "209a".

"Bạo hành gia đình" đôi khi được gọi là "hành hung', và nó cũng được ám chỉ tới những ngược đãi lặp đi lặp lại của  power and control (quyền lực và kiểm soát) trong gia đình, hộ gia đình chung sống, và những mối quan hệ tình cảm thân mật.

Know Your Rights: Domestic Violence, (Hãy biết đến những Quyền của Bạn: Bạo hành Gia đình), được ấn hành bởi American Bar Association (Hiệp hội Luật sư Mỹ), nói rằng " Bạo hành gia đình là một chuỗi lặp đi lặp lại của nhiều hành vi điều khiển nhằm đạt được và duy trì quyền lực và sự kiểm soát đối với một bạn tình, như bạo hành về thể chất, ngược đãi về tinh thần, cô lập nạn nhân, hăm dọa, áp bức và nạt nộ.

 

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý