Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Án Lệnh Cách Ly 209A

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Ba, 2021

Án lệnh cách ly 209A là gì?

Án lệnh cách ly 209A là lệnh của tòa án để bảo vệ quý vị khỏi bị ngược đãi bởi một thành viên hoặc thành viên cũ trong hộ gia đình hoặc gia đình của quý vị hoặc người mà quý vị đã từng hẹn hò. Lệnh này được gọi là án lệnh cách ly 209A bởi vì luật pháp đã tạo ra lệnh này là từ Bộ Luật Tổng Quát Massachusetts, chương 209A

Lệnh Cách Ly còn được gọi là "lệnh bảo vệ", "lệnh ngăn chặn bạo hành" hoặc "lệnh 209A".

Án lệnh cách ly 209A có ghi “Abuse Prevention Order (Lệnh Phòng Tránh Ngược Đãi) ở phần đầu án lệnh.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các luật lệ cụ thể để nhận được lệnh ngăn chặn bạo hành 209A bằng cách xem lại Chapter 209A Abuse Prevention Guidelines (Hướng Dẫn Ngăn Chặn Bạo Hành theo Chương 209A của Tòa Sơ Thẩm).

Vụ kiện 209A có phải là vụ kiện “hình sự” (criminal) không?

Không phải. Vụ kiện 209A là một vụ kiện “dân sự” (civil). Điều này có nghĩa rằng quý vị là “nguyên đơn” (plaintiff), là người đi nộp đơn kiện người đã bạo hành quý vị, là “bị đơn” (defendant). Không có công tố viên nào đến từ tiểu bang. Nếu quý vị nhận được án lệnh cách ly 209A, bị đơn sẽ không bị bắt giữ hoặc bị phạt tiền. Thay vào đó, tòa án yêu cầu họ thực hiện hoặc không thực hiện những việc nhất định như không được: bạo hành, liên lạc với quý vị hoặc gặp mặt trong phạm vi khoảng cách nhất định.

Một vụ án hình sự khác nhau như thế nào?

Một vụ án hình sự là để trừng phạt và khôi phục một người đã vi phạm luật hình sự, chẳng hạn như hành hung và đánh đập, trộm cắp, hay giết người dùng sức mạnh bạo hành khi không được đồng ý, hành vi trộm cắp hoặc giết người. Criminal complaints (Một vụ án hình sự) bắt đầu khi luật sư biện lý nộp đơn khiếu kiện hình sự chống lại một người vi phạm pháp luật hình sự hoặc khởi tố đơn tố cáo hình sự do nạn nhân tội phạm nộp.

Một người bị kết tội trong một vụ án hình sự có thể bị áp lệnh

  • tống giam hoặc vào tù,
  • để tống đạt lệnh quản chế,
  • Phải tham dự một chương trình tư vấn,
  • Phải trả tiền phạt và/hoặc
  • không đươc phép liên lạc với nạn nhân của

 

Lưu ý

Luật sư biện lý không phải là người đại diện cho quý vị. Họ đại diện cho tiểu bang, cũng không phải nạn nhân của tội ác.

Sẽ không cấu thành việc phạm tội khi nhận được án lệnh cách ly nhưng sẽ là phạm tội nếu vi phạm án lệnh cách ly. Án lệnh 209A quy định như vậy ngay ở phần đầu. Cảnh sát có thể bắt một người vì đã vi phạm án lệnh cách ly.

Quý vị có thể nộp đơn xin án lệnh cách ly đối với người đã bạo hành quý vị ngay cả khi không có cáo buộc hình sự.

Có các loại hình án lệnh cách ly khác không?

Có. Thuật ngữ “án lệnh cách ly” (restraining order) được sử dụng theo nhiều cách khác nhau nhưng không phải tất cả án lệnh cách ly đều là án lệnh cách ly theo 209A.

Harassment Prevention Orders (Lệnh Ngăn Chặn Quấy Nhiễu)

Lệnh Ngăn Chặn Quấy Nhiễu là lệnh của tòa án để bảo vệ quý vị khỏi sự quấy nhiễu và bạo hành bởi một người không phải là thành viên hoặc thành viên cũ trong hộ gia đình hoặc gia đình của quý vị hoặc người mà quý vị đã từng hẹn hò.

Automatic Restraining Orders (Án Lệnh Cách Ly Tự Động)

Án Lệnh ách Ly Tự Động không giải quyết vấn đề bạo lực gia đình. Lệnh này giải quyết vấn đề tiền và tài sản trong một vụ ly hôn hoặc cấp dưỡng riêng biệt. Lệnh này được phát hành tự động khi quý vị nộp đơn cho loại vụ kiện đó. Lệnh này quy định rằng quý vị chỉ có thể sử dụng tiền và tài sản của mình để chi trả cho các chi phí sinh hoạt hợp lý. quý vị không được giấu hoặc di chuyển tiền hoặc tài sản của mình. Quý vị phải tuân theo lệnh này cho đến khi nhận được lệnh khác từ tòa án về việc sử dụng tiền và tài sản của quý vị.

Domestic Relations Protective Orders (Lệnh Bảo Vệ Mối Quan Hệ Gia Đình)

Các Lệnh Bảo Vệ Mối Quan Hệ Gia Đình giống như án lệnh cách ly 209A nhưng được ban hành như một phần của các vụ ly hôn, quan hệ cha con và cấp dưỡng tại Tòa Án Di Chúc và Gia Đình. Hãy nói chuyện với luật sư nếu quý vị nghĩ rằng quý vị cần một Lệnh Bảo Vệ Mối Quan Hệ Gia Đình.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý