Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Proteja su dirección e información en casos de órdenes de alejamiento y órdenes contra el hostigamiento

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Ba, 2021

Các sự vụ liên quan Án Lệnh Cách Ly 209A và Lệnh Ngăn Chặn Sách Nhiễu 258E đều nhằm mục đích giữ an toàn cho quý vị và con quý vị. Khi nói đến việc giữ an toàn cho thông tin của quý vị và một số tài liệu nhất định khỏi công chúng, chỉ có quý vị mới biết mình cần an toàn đến mức độ nào.

Nếu không nộp đơn 209A hoặc 258E, quý vị vẫn có thể yêu cầu tòa giữ an toàn cho thông tin của mình. Xem mục Protecting your information - Motion to Impound (Bảo vệ thông tin của quý vị - Kiến Nghị Ngăn Tiết Lộ Thông Tin).

Giữ địa chỉ của quý vị an toàn

Mặc dù Biểu mẫu Thông Tin Bảo Mật Nguyên Đơn bảo vệ các địa chỉ của quý vị, nhưng nếu quý vị yêu cầu tòa án ban hành lệnh cho người đã bạo hành quý vị phải tránh xa trường học, nơi làm việc và nhà ở của quý vị, thì những địa chỉ này sẽ có trên án lệnh đó.

Bất kỳ ai có thể xem án lệnh sẽ thấy những địa chỉ này, kể cả người đã bạo hành quý vị. Để giữ địa chỉ nhà riêng, cơ quan và trường học của quý vị khỏi án lệnh cách ly 209A,hãy chọn các Ô 4(a), 4(b) và 4(c) trên Trang 1 của đơn 209A. Nếu thẩm phán đồng ý, án lệnh cách ly của quý vị sẽ yêu cầu bị đơn tránh xa địa chỉ của quý vị “bất cứ nơi nào có thể”.

Address Confidentiality Program (Chương Trình Bảo Mật Địa Chỉ)yêu cầu các cơ quan chính phủ giữ bí mật địa chỉ của quý vị. Chương trình sẽ thiết lập một địa chỉ gửi thư khác cho quý vị. Bằng cách này, không ai biết địa chỉ thật của quý vị ngoại trừ Chương Trình Bảo Mật Địa Chỉ và Bưu Điện.

Biểu mẫu Thông Tin Bảo Mật Nguyên Đơn

Biểu mẫu Thông Tin Bảo Mật Nguyên Đơn là một phần của các đơn 209A và 258E. Trên biểu mẫu này, quý vị cung cấp cho tòa án thông tin của quý vị gồm:

 • tên,
 • số điện thoại
 • địa chỉ nhà,
 • tên và địa chỉ nơi làm việc, và
 • trường và địa chỉ trường

Tòa án giữ thông tin này tách biệt với phần còn lại của hồ sơ của quý vị. Người đang bạo hành quý vị, luật sư của họ và công chúng không được phép xem thông tin trên biểu mẫu này.

Chỉ những người được ủy quyền nhất định, như cảnh sát, luật sư biện lý và nhân viên tòa án mới có thể xem thông tin trên đó. Nhưng trước tiên họ phải nộp biểu mẫu Request for Access to Plaintiff Confidential Information (Yêu Cầu Tiếp Cận Thông Tin Bảo Mật) và phải được thẩm phán chấp thuận yêu cầu của họ.

"Impound" Biểu mẫu Thông Tin Bảo Mật Nguyên Đơn của quý vị

Quý vị có thể cần cảnh sát, nhân viên tòa án hoặc Văn Phòng Luật Sư Biện Lý không được phép truy cập vào thông tin trong biểu mẫu này vì nó sẽ không còn an toàn. Ví dụ: người bạo hành quý vị là cảnh sát hoặc có một người bạn làm việc trong tòa án. Để bảo vệ thông tin trên Biểu mẫu Thông Tin Bảo Mật Nguyên Đơn của quý vị, hãy yêu cầu tòa án “ngăn tiết lộ” thông tin đó.

Nộp cho tòa Kiến Nghị Ngăn Tiết Lộ Thông Tin và Bản Khai Có Tuyên Thệ trong các vụ kiện 209A và 258E và liệt kê Biểu mẫu Thông Tin Bảo Mật Của Nguyên Đơn. Viết trên biểu mẫu Kiến Nghị Ngăn Tiết Lộ Thông Tin rằng quý vị không muốn cảnh sát hoặc nhân viên tòa án đó được phép xem biểu mẫu.

Kiến Nghị Ngăn Tiết Lộ Thông Tin trong các sự vụ liên quan Án Lệnh Cách Ly 209A và Lệnh Ngăn Chặn Sách Nhiễu 258E

Các sự vụ liên quan án lệnh cách ly 209A và liên quan ngăn chặn sách nhiễu 258E có một biểu mẫu Kiến Nghị Ngăn Tiết Lộ Thông Tin đặc biệt yêu cầu tòa án phải bảo vệ thông tin và một số giấy tờ trong vụ việc của quý vị từ công chúng và nhân viên trong tòa án.

Trên biểu mẫu này, quý vị phải giải thích lý do tại sao quý vị cần tòa án giữ bảo mật thông tin của quý vị. Lý do khi quý vị yêu cầu giữ bảo mật thông tin phải nhiều hơn không đơn thuần chỉ là để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị. Quý vị phải chứng minh rằng quý vị cần tòa án giữ bảo mật thông tin để không ai có thể sử dụng nó nhằm làm hại quý vị hoặc con quý vị

Một số lý do quý vị có thể cần giữ bảo mật thông tin là:

 • Để được an toàn. Quý vị sẽ gặp nguy hiểm nếu có người phát hiện ra nơi quý vị sống hoặc làm việc.
 • Thông tin quá nhạy cảm.Thông tin trong hồ sơ quá nhạy cảm không thể công khai. Thông tin nhạy cảm quý vị có thể cần phải thu thập có thể là tiền sử sức khỏe tâm thần hoặc y tế của quý vị hoặc tiền sử lạm dụng tình dục. Ngoài ra, quý vị có thể cần giữ bảo mật các thông tin nhạy cảm về con mình. Trong một số vụ việc, quý vị có thể ngăn ngừa không cho tiết lộ toàn bộ hồ sơ của mình.
 • Quý vị đang ở trong một nơi tạm trú dành cho các trường hợp bạo lực gia đình. Nếu quý vị sống ở nơi tạm trú dành cho trường hợp bạo lực gia đình, tuyệt đối không tiết lộ địa chỉ thực của quý vị trên các biểu mẫu công khai của tòa án.

Nếu có bất cứ điều gì trong giấy tờ 209A của quý vị mà quý vị cần giữ kín đối với cảnh sát, nhân viên tòa án hoặc Luật Sư Biện Lý, hãy thông báo cho tòa án về điều đó trong Kiến Nghị Ngăn Tiết Lộ Thông Tin của quý vị.

Nếu quý vị cần giữ thông tin trên Biểu mẫu Thông Tin Bảo Mật Nguyên Đơn từ những người có thể xem thông tin đó như một phần công việc của họ, hãy liệt kê biểu mẫu này trong Kiến Nghị Ngăn Tiết Lộ Thông Tin của quý vị

Biểu mẫu và Mẫu ví dụ về Kiến Nghị Ngăn Tiết Lộ Thông Tin

Kiến Nghị Ngăn Tiết Lộ Thông Tin và Bản Khai Có Tuyên Thệ trong các vụ kiện 209A và 258E

Sample Motion for Impoundment and Affidavit in 209A and 258E cases (Mẫu ví dụ của Đơn Kiến Nghị Ngăn Tiết Lộ Thông Tin và Bản Khai Có Tuyên Thệ trong các vụ kiện 209A và 258E)

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý