Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Hướng dẫn và Các mẫu đơn 209A Mới Giúp Bạn An toàn về Thể chất và Tài chính

Sự xem xét lại tháng một 2012

Chương Hướng dẫn Phòng tránh 209A (Chapter 209A Abuse Prevention Guidelines) mới và sửa đổi bắt đầu có hiệu lực kể từ tháng 9 năm 2011. Hướng dẫn mới nói dành cho các mẫu đơn 209A mới (new 209A forms). Ngày hiệu lực cho các mẫu đơn mới là 17 tháng 1 năm 2012.

Tòa án Sơ thẩm đưa ra Hướng dẫn này nhằm giúp các thẩm phán và nhân viên tòa án giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra trong các án vụ 209A. Tòa án Sơ thẩm đưa ra Hướng dẫn để đẩy mạnh sự an toàn và công bằng.

Các mẫu đơn và Hướng dẫn 2011 có những phần mới và phần được sửa đổi để giúp bạn an toàn về thể chất và tài chính.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý