Bạn đang ở đây

You can get a 209A Restraining Order when the courts are closed

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Khi các tòa án đóng cửa, sẽ có một thẩm phán luôn “thường trực”. Nếu quý vị cần án lệnh  cách ly  khi tòa án không mở cửa, quý vị có thể đến đồn cảnh sát.

Thẩm phán “thường trực” sẽ nói chuyện với cảnh sát trước, để đảm bảo rằng:

 1. Quý vị đã điền vào Đơn Khiếu Kiện và Bản Khai Có Tuyên Thệ 209A;
 2. Cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ tòa án để xem liệu có bất kỳ án lệnh  cách ly nào trong quá khứ hoặc hiện tại liên quan đến bị đơn hay không. Hồ sơ tòa án là  Thông Tin Hồ Sơ Hoạt Động Của Tòa Án (CARI) và Cơ Quan Đăng Ký Án Lệnh  Cách Ly Dân Sự Toàn Tiểu Bang;
 3. Cảnh sát đã kiểm tra Hệ Thống Quản Lý Án Lệnh để xem liệu có bất kỳ án lệnh nào đối với bị đơn hay không.

Sau khi cảnh sát cung cấp thông tin cho thẩm phán, thẩm phán sẽ nói chuyện trực tiếp với quý vị.

Nếu thẩm phán ban hành lệnh khẩn cấp, lệnh đó chỉ là tạm thời.  Lệnh tạm thời chỉ có hiệu lực cho đến hết ngày làm việc tiếp theo khi thẩm phán có mặt tại tòa án. Thẩm phán sẽ yêu cầu quý vị đến tòa án lúc 9:00 sáng để xét xử. Thẩm phán phải cho quý vị biết rằng lệnh sẽ kết thúc vào cuối ngày làm việc nếu quý vị không ra hầu tòa.

Thẩm phán và cảnh sát nên chắc chắn về việc thực sự sẽ có một thẩm phán tại tòa vào ngày làm việc tiếp theo.

Cảnh sát đưa các giấy tờ đến tòa án thích hợp.

Xem Phần 11:00   Guidelines for Judicial Practice: Abuse Prevention Proceedings (Hướng Dẫn 2021), trang 232.

Ở tòa án nào, thẩm phán “thường trực” sẽ cho quý vị biết và cần đến vào ngày làm việc tiếp theo?

Thẩm phán “thường trực” thường sẽ chuyển quý vị đến Tòa Sơ Thẩm hoặc Tòa Án Thành Phố Boston nơi quý vị sống.

Đôi khi thẩm phán “thường trực” sẽ đưa quý vị đến Tòa Án Di Chúc và Gia Đình  nhưng chỉ khi:

 1. quý vị và bị đơn đã tham gia vào một vụ kiện tại Tòa Án Di Chúc và Gia Đình, mà ở đó
 • việc nuôi con hoặc thăm gặp là một vấn đề hoặc
 • việc nuôi con hoặc thăm gặp có ​​thể là một vấn đề dẫn đến việc quý vị đã nộp đơn 209A,

 1. quý vị đồng ý với vụ việc được gửi đến Tòa Án Di Chúc và Gia Đình.

Ngay cả khi quý vị đồng ý, thẩm phán sẽ không chuyển quý vị đến Tòa Án Di Chúc và Gia Đình nếu:

 1. bị đơn đã bị bắt vì  bạo hành hoặc một lệnh đã được ban hành hoặc cảnh sát sẽ yêu cầu một trát lệnh, hoặc
 2. Tòa Án Di Chúc và Gia Đình chính xác không có sẵn thường xuyên, toàn thời gian hoặc
 3. quý vị không thể đến Tòa Án Di Chúc và Gia Đình phù hợp.

Xem Phần 11:00   Guidelines for Judicial Practice: Abuse Prevention Proceedings (Hướng Dẫn 2021), trang 232.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý