Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Các phiên tòa điều trần về Án Lệnh  Cách Ly 209A đều công khai và được ghi lại

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Tòa án phải ghi dữ liệu lại tất cả phiên tòa điều trần vụ kiện 209A dưới dạng điện tử ghi âm.

Các thẩm phán tuyệt đối không được tổ chức các phiên tòa điều trần 209A tại văn phòng của họ.

Các thẩm phán phải lắng nghe tất cả các phiên tòa điều trần 209A trong phòng xử án, ở nơi công cộng.

Nhưng các thẩm phán có thể quyết định tổ chức phiên tòa điều trần của quý vị một cách riêng tư. Họ có thể nghe quý vị tại “ghế ngồi tại tòa án” của họ. Ghế ngồi tại tòa án là bàn của thẩm phán ở phía trước phòng xử án. Hoặc họ có thể xử án kín.

Hướng dẫn quy định rằng các thẩm phán có thể giữ phiên tòa điều trần của quý vị bên cạnh ghế ngồi tại tòa án khi có các vấn đề nhạy cảm như tấn công tình dục hoặc ngược đãi trẻ em.

Nếu quý vị hoặc bị đơn cần thẩm phán xử án kín, quý vị phải thuyết phục thẩm phán rằng quý vị có lý do chính đáng. Quý vị phải chứng minh rằng quý vị sẽ bị thương nặng nếu buổi điều trần diễn ra công khai. Việc một thẩm phán xử án kín là điều rất bất thường. Thẩm phán phải ghi lại lý do xử án kín để xét xử phúc thẩm. Tòa phúc thẩm sẽ quyết định xem lệnh xử kín có phù hợp hay không.

Tất cả phiên tòa điều trần 209A, phòng xử công khai, có người tham dự hoặc xử kín vẫn phải được ghi lại.

Xem Phần 3:04 của 2021 Guidelines (Hướng Dẫn 2021), trang 82.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý