Bạn đang ở đây

Hướng dẫn 209A Mới nói Các cuộc Điều trần phải Công khai và được Ghi chép lại

Ấn hành bởi Attorney Jeff Wolf for MassLegalHelp
Tháng Tư Tháng, Năm 2012

Phần 3:04 của Hướng dẫn 2011 (2011 Guidelines) trang 66 nói rằng
Tòa án nên ghi chép điện tử mọi cuộc điều trần 209A.

Thẩm phán không bao giờ được tiến hành các cuộc điều trần 209A tại phòng làm việc của họ.

Thẩm phán phải nghe các cuộc điều trần 209A tại phòng xử án, trước công chúng.

Nhưng thẩm phán có thể quyết định tiến hành cuộc điều trần của bạn một cách riêng tư. Họ có thể thực hiện cuộc điều trần của bạn tại “bàn chủ tọa” của họ. Bàn chủ tọa là bàn của thẩm phán tại phía trước phòng xử án. Hoặc, họ có thể xử kín.

Hướng dẫn nói rằng thẩm phán có thể tiến hành cuộc điều trần của bạn tại bàn chủ tào nếu có những vấn đề tế nhị như tấn công tình dục hoặc ngược đãi trẻ em.

Nếu bạn hoặc bị đơn cần thẩm phán xử kín, bạn phải thuyết phục được thẩm phán rằng bạn có một lý do chính đáng. Bạn phải chứng tỏ rằng bạn bị tổn thương nghiêm trọng nếu vụ án được xử công khai. Tiến hành xử kín là một điều không thường xảy ra. Thẩm phán phải lưu lại lý do tại sao lại xử kín để báo cáo với tòa án thượng thẩm. Tòa án thượng thẩm sẽ ra quyết định xem việc xử kín có đúng qui cách hay không.

Tất cả các cuộc điều trấn 209A, cho dù xử công khai trước công chúng, tại bàn chủ tọa hay xử kín đều phải được ghi chép lại.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý