Bạn đang ở đây

Hướng dẫn 209A Yêu cầu Danh tính để Thay đổi hay Chấm dứt Án lệnh

Ấn hành bởi Attorney Jeff Wolf for MassLegalHelp
Tháng Tư Tháng, Năm 2012

Phần 5:08 của Hướng dẫn 2011 (2011 Guidelines) mới, trang 107 nói rằng
Tòa án phải đảm bảo rằng người muốn thay đổi hay chấm dứt một Án lệnh 209A hiện thời thực sự là người đã nộp đơn khiếu kiện ban đầu.

Việc xác nhận danh tính của bất cứ ai muốn thay đổi hay chấm dứt một án lệnh tránh xa là một điều hết sức quan trọng. Để ngăn chặn một ai đó giả danh là bạn, lục sự viên tòa án phải hỏi giấy tờ tùy thân của bất cứ ai yêu cầu chỉnh sửa hoặc chấm dứt một án lệnh 209A.

Có một đơn yêu cầu tòa án chỉnh sửa hoặc chấm dứt một án lệnh (form for asking the court to modify or terminate an order). Nếu nguyên đơn yêu cầu chỉnh sửa hoặc chấm dứt, tào án phải so sánh chữ ký trong đơn này với chữ ký trong đơn khiếu kiện. Tòa án cũng phải chắc chắn rằng hai chữ ký này đồng nhất với nhau.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý