Bạn đang ở đây

Hướng dẫn 209A Mới về việc Không có Thẩm phán đang trong phiên

Ấn hành bởi Attorney Jeff Wolf for MassLegalHelp
Tháng Tư Tháng, Năm 2012

Phần 1:10 của Hướng dẫn 2011 (2011 Guidelines), trang 31 nói rằng

Nếu bạn đi tới một tòa án mà ở đó không có một thẩm phán đang trong phiên, lục sự viên tòa án phải giúp bạn có được một cuộc điều trấn với một thẩm phán ở tòa án khác, qua điện thoại.

Bạn điền giấy tờ và lục sự viên fax những giấy tờ đó cho thẩm phán kia. Sau đó thẩm phán đó sẽ tiến hành cuộc điều trần cho bạn qua điện thoại. Cuộc điều trần phải được ghi chép lại.

Nếu thẩm phán cho ra một án lệnh, cuộc điều trấn tiếp theo sẽ phải được ấn định vào một ngày thẩm phán đó có mặt.

Nếu bạn đang ở tại tòa án “đúng”, tùy theo bạn đang hay đã sinh sống ở đâu, bạn không nên bị gửi tới một tòa án khác. Lục sự viên không thể nói với bạn chờ đợi tới khi Hệ thống Hồi đáp Pháp luật khẩn cấp bắt đầu làm việc vào lúc 4.30 chiều.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý