Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Quý vị có thể yêu cầu Án Lệnh  Cách Ly 209A ngay cả khi quý vị đến tòa án “không phù hợp

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Tòa án “phù hợp” là gì?

Nếu quý vị cần lệnh bảo vệ 209A, quý vị phải đến tòa án có thẩm quyền trong khu vực quý vị sống.  Nếu quý vị đã chuyển đi vì quý vị bị bạo hành, quý vị vẫn có thể đến tòa án nơi quý vị từng sinh sống.  Quý vị cũng có thể đến tòa án nơi cư trú mới của quý vị.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đến tòa án “không phù hợp”?

Quý vị có thể kết thúc ở tòa án “không phù hợp”, là tòa án không kiểm soát nơi ở mới hoặc nơi ở cũ của quý vị.

  1. Nếu quý vị đến tòa án “không phù hợp” do nhầm lẫn, thẩm phán chỉ nên đưa quý vị đến tòa án “phù hợp” nếu họ chắc chắn rằng:
  1. Quý vị sẽ an toàn khi quý vị đến tòa án “phù hợp”
  2. Còn đủ sớm trong ngày để có một phiên tòa điều trần tại tòa án “phù hợp”; và
  3. quý vị có phương tiện đi lại để đến tòa án “phù hợp”.
  1. nếu thẩm phán đưa quý vị đến tòa án "phù hợp", họ nên nói với tòa án chờ quý vị.
  2. nếu thẩm phán quyết định không đưa quý vị đến tòa án “phù hợp”. Quý vị có thể yêu cầu thẩm phán lắng nghe và xét xử vụ việc của quý vị. Sau đó, thẩm phán sẽ tổ chức phiên tòa điều trần của quý vị.

Nếu thẩm phán ra lệnh khẩn cấp, lệnh này có thể kéo dài hiệu lực đến mười ngày. Phiên tòa điều trần tiếp theo sẽ diễn ra tại tòa án “phù hợp”. Quý vị sẽ nhận được một thông báo về địa điểm để đi đến.

Xem Phần 1:09 của Hướng Dẫn 2021, trang 49.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý