Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Yêu cầu gia hạn án lệnh cách ly của quý vị khi lệnh ban đầu hết hạn

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Án lệnh cách ly đầu tiên của quý vị chỉ có thể kéo dài tối đa 1 năm. Nếu lệnh đó hết hiệu lực và quý vị vẫn cần án lệnh cách ly, quý vị có thể yêu cầu tòa án gia hạn lệnh của mình tại “phiên điều trần gia hạn”.

Ngày phiên điều trần gia hạn có thể diễn ra tối đa 1 năm sau khi quý vị được cấp án lệnh kiềm chế.

Hãy nhớ!

Quý vị là nguyên đơn và người bạo hành quý vị là bị đơn.

Phiên điều trần thứ 1/phiên điều trần vắng mặt một bên

Phiên điều trần thứ 1 của quý vị được gọi là “phiên điều trần vắng mặt một bên”. Quý vị đến tòa án và thẩm phán ra lệnh mà không cần thông báo cho bị đơn. Vì vậy, người bạo hành không có mặt tại phiên điều trần. Phiên điều trần có sự vắng mặt của một bên diễn ra vào cùng ngày quý vị nộp đơn xin án lệnh kiềm chế.

Phiên điều trần thứ 2/phiên điều trần 10 ngày hoặc “phiên điều trần sau khi có thông báo”

Phiên điều trần tiếp theo của quý vị diễn ra sau khi người ngược đãi được “tống đạt” theo án lệnh có một bên vắng mặt. Bây giờ họ có cơ hội đến tòa để trả lời khiếu nại của quý vị. Họ có thể cho thẩm phán biết lý do tại sao quý vị không cần lệnh. Tòa án tổ chức phiên điều trần này không quá 10 ngày làm việc sau phiên điều trần vắng mặt một bên. Đây là lý do tại sao phiên điều trần thứ 2 được gọi là “phiên điều trần 10 ngày.” Phiên điều trần thứ 2 còn được gọi là “phiên điều trần sau khi có thông báo.”

Tại phiên điều trần sau 10 ngày nếu thẩm phán quyết định quý vị vẫn cần lệnh, họ có thể duy trì án lệnh có hiệu lực trong tối đa 1 năm và lên lịch “phiên điều trần gia hạn” vào cùng ngày lệnh hết hạn.

Làm thế nào để thẩm phán quyết định cho phép gia hạn?

Quý vị phải tham dự phiên điều trần gia hạn nếu muốn thẩm phán gia hạn án lệnh của quý vị. Thẩm phán sẽ xem xét khi gia hạn án lệnh cách ly nếu quý vị vẫn cần sự bảo vệ . Quý vị phải cho thẩm phán thấy rằng quý vị vẫn cần án lệnh đó vì “có khả năng bị bạo hành thêm.” 1

Làm thế nào để thẩm phán quyết định liệu “có khả năng bị bạo hành thêm”?

Thẩm phán sẽ xem xét:

 1. các lý do cho án lệnh cách ly ban đầu, và
 2. nếu có điều gì đã xảy ra khiến quý vị khiến có nguy cơ bị bạo hành thêm.2

Tại phiên điều trần gia hạn của quý vị, hãy cho thẩm phán biết lý do quý vị nhận được án lệnh cách ly ban đầu. Nói với thẩm phán những gì bị đơn đã làm và nhắc thẩm phán xem lại bản khai ban đầu của quý vị. Bị Đơn không được phép phản bác những lý do cho lệnh ban đầu của quý vị tại phiên điều trần gia hạn.

Một số ví dụ về lý do tại sao thẩm phán nên gia hạn lệnh cách ly của quý vị bao gồm:

 • Người ngược đãi đã vi phạm lệnh 209A.
 • Hiện đang có quyền nuôi con hoặc các vụ kiện khác của tòa án có khả năng khiến người bạo hành tức giận.
 • Rất có thể quý vị và người bạo hành sẽ gặp nhau trong suốt một ngày bình thường trong cuộc sống của quý vị. Như xung quanh khu phố của quý vị, tại nơi làm việc, trao đổi con cái để thăm hoặc tại nơi thờ cúng của quý vị.

Đây không phải là một danh sách hoàn chỉnh. Để được gia hạn, quý vị phải chuẩn bị để nói với thẩm phán về tất cả những lý do khiến quý vị vẫn có nguy cơ bị bạo hành thêm nếu họ không gia hạn lệnh.

Hãy suy nghĩ về việc viết một Bản Khai Có Tuyên Thệ mới trước phiên điều trần để cho biết lý do tại sao quý vị cần lệnh.

Thẩm phán có thể gia hạn ngay cả khi người bạo hành tuân theo các quy tắc trong trình tự không?

Có. Thực tế là bạo hành không xảy ra trong thời gian thi hành án lệnh không đủ lý do để từ chối gia hạn án lệnh.

Án lệnh cách ly của tôi được gia hạn trong bao lâu?

Tại phiên điều trần gia hạn, thẩm phán có thể:

 • Gia hạn án lệnh của quý vị trong bất kỳ khoảng thời gian nào và cung cấp cho quý vị một phiên điều trần gia hạn khác sau này hoặc
 • Làm cho án lệnh của quý vị có hiệu lực vĩnh viễn.
 • Không gia hạn án lệnh và cho phép án lệnh hết hạn vào cuối ngày làm việc.

Làm cách nào tôi có thể nhận được án lệnh cách ly vĩnh viễn 209A?

Các thẩm phán thường do dự về việc đưa ra các án lệnh cách ly vĩnh viễn. Quý vị phải cho biết lý do tại sao quý vị cần án lệnh vĩnh viễn.

Thẩm phán không thể quyết định thực hiện lệnh vĩnh viễn tại phiên điều trần vắng mặt một bên hoặc tại phiên điều trần 10 ngày. Thẩm phán có thể quyết định thực hiện án lệnh cách ly vĩnh viễn tại phiên điều trần gia hạn đầu tiên.

Nếu thẩm phán không thực hiện án lệnh cách ly vĩnh viễn tại phiên điều trần gia hạn lần 1, quý vị có thể yêu cầu lại tại mọi phiên điều trần gia hạn sau đó.

Làm cách nào tôi có thể tìm được sự trợ giúp để được gia hạn án lệnh cách ly ?

Tham khảo với người biện hộ hoặc luật sư để biết thêm thông tin về việc xin án lệnh cách ly vĩnh viễn.

Để nói chuyện với một người biện hộ, hãy liên hệ với SAFEPLAN. Hãy gọi cho văn phòng dịch vụ pháp lý địa phương của quý vị để xem liệu quý vị có thể được trợ giúp pháp lý miễn phí hay không.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý