Bạn đang ở đây

Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Điều gì xảy ra sau khi tôi nộp đơn khiếu kiện  xin án lệnh cách ly 209A?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Quý vị là “nguyên đơn”. Người  bạo hành là “bị đơn.”

Tôi phải làm gì sau khi điền vào đơn khiếu kiện để xin án lệnh  cách ly?

Đưa đơn khiếu kiện đã ký và điền đầy đủ thông tin  cùng các biểu mẫu khác cho lục sự tại tòa. Điều này được gọi là “nộp đơn khiếu kiện.”

Bộ Phận Quản Chế sẽ kiểm tra xem bị đơn có tiền án  hình sự hay không. Họ cũng sẽ tìm hiểu xem người  bạo hành có bất kỳ án lệnh  cách ly nào khác hay không. Sau khi Bộ Phận Quản Chế kiểm tra, lục sự sẽ mang các mẫu đơn của quý vị và thông tin từ Bộ Phận Quản Chế vào phòng xử án.

Quý vị sẽ nói chuyện với thẩm phán trong phòng xử án

Điều gì xảy ra trong phòng xử án?

Thẩm phán tiến hành một phiên tòa điều trần. Họ đọc đơn khiếu kiện của quý vị và Bản Khai Có Tuyên Thệ của quý vị. Họ có thể  đặt ra một số câu hỏi  với quý vị .

Cho thẩm phán biết lý do quý vị cần xin Án Lệnh  Cách Ly.  Tường thuật lại những sự thật mà quý vị đã viết trong Bản Khai Có Tuyên Thệ của mình. Xuất trình lên thẩm phán xem bất kỳ báo cáo nào của cảnh sát, hồ sơ y tế hoặc hình ảnh về sự  bạo hành mà quý vị đã  trình ra tòa.

Nếu  có người  hỗ trợ tham dự phiên tòa điều trần với quý vị, thẩm phán có thể để người  hỗ trợ đứng cùng quý vị trong khi quý vị nói. Thẩm phán có thể  đặt câu hỏi tới người  hỗ trợ về vụ kiện của quý vị.

Lưu ý

Phiên điều trần thứ 1 được gọi là "phiên điều trần vắng mặt một bên". “Ex-parte” có nghĩa là bị đơn không có mặt tại buổi điều trần.

Thẩm phán có thể làm gì tại phiên điều trần vắng mặt một bên?

Tại phiên điều trần vắng mặt một bên, thẩm phán có thể làm 3 điều:

  1.  Chấp hành án lệnh  cách ly và lên lịch cho buổi điều trần lần thứ 2. Lệnh  án của quý vị chỉ có hiệu lực  tối đa trong 10 ngày làm việc và buổi điều trần thứ 2 sẽ được lên lịch vào ngày án lệnh trước kết thúc.
  2. Quyết định mà họ cần phải lắng nghe từ bị đơn trước khi họ có thể đưa ra phán quyết . Thẩm phán sẽ lên lịch cho buổi điều trần thứ 2 trong vòng 10 ngày  sau đó.
  3. Từ chối khiếu nại của quý vị. Nếu thẩm phán từ chối đơn khiếu kiện của quý vị, tòa án sẽ không gửi bất kỳ thông tin nào về đơn khiếu kiện của quý vị cho bị đơn.

Điều gì xảy ra nếu thẩm phán ra lệnh?

Nếu thẩm phán quyết định thực hiện một án lệnh  cách ly với sự vắng mặt một bên, thẩm phán sẽ:

  1. Lên lịch điều trần lần thứ 2 trong vòng 10 ngày sau đó .
  2. Ban hành lệnh “tống đạt”cho bị đơn  với bản sao của án lệnh .
  3. Xuất trình án lệnh  cách ly cho lục sự tòa án. Lục sự sẽ cấp cho quý vị một bản sao án lệnh trước khi quý vị rời tòa án.

Nên Đọc án lệnh trước khi quý vị rời tòa án. Đảm bảo thông tin trên án lệnh là đúng. Nếu quý vị phát hiện ra sai sót, hãy quay lại với lục sự tòa án và giải thích những nội dung không đúng. Nếu lục sự không thể sửa lỗi, quý vị sẽ phải quay lại trước mặt thẩm phán để yêu cầu sửa lại án lệnh.

Xem Sample Abuse Prevention Order (Mẫu ví dụ Án Lệnh Ngăn Chặn Sự Bạo Hành).

Luôn giữ một bản sao của án lệnh bên mình. Quý vị cần có lệnh bên mình để có thể xuất trình cho cảnh sát nếu người  bạo hành làm điều gì đó trái lệnh.

Nếu án lệnh cho biết bị đơn phải tránh xa nơi làm việc của quý vị, trường học của con quý vị hoặc nơi thờ cúng của quý vị, hãy đưa cho những nơi đó một bản sao. Giữ bản sao dự phòng án lệnh ở những nơi quan trọng khác, như ô tô của quý vị, với người trông trẻ, bác sĩ của con quý vị, nhà bạn bè, nhà cha mẹ quý vị, v.v.

Nếu làm mất bản sao án lệnh, quý vị cần phải quay lại cùng một tòa án và yêu cầu họ cung cấp một bản sao khác.

Điều gì xảy ra sau khi tôi nhận được án lệnh có sự vắng mặt của một bên?

Văn phòng lục sự tòa án cung cấp một bản sao của án lệnh cho cảnh sát. Cảnh sát sẽ giao một bản sao án lệnh cho bị đơn. Điều này được gọi là “tống đạt án lệnh” hoặc “đưa ra thông báo.”

Lưu ý

Án lệnh không bắt đầu có hiệu lực cho đến khi cảnh sát “tống đạt” cho bị đơn một bản sao. Cảnh sát có thể mất một khoảng thời gian để tìm ra người này . Cảnh sát nên cho quý vị biết khi họ đã ban hành lệnh cho người đó. Kiểm tra với cảnh sát nếu quý vị không nhận được tin tức từ họ trong vòng vài giờ.

Nếu án lệnh của quý vị  buộc bị đơn phải rời khỏi nhà của quý vị, cảnh sát sẽ ban hành án lệnh  và đợi  đến khi họ rời đi. Nếu bị đơn cần lấy đồ dùng cá nhân trong nhà, họ có thể hẹn cảnh sát quay lại nhà để lấy chỉ đồ dùng cá nhân như quần áo hoặc thuốc men.

Nếu tôi nhận được án lệnh có sự vắng mặt của một bên, tại sao tôi phải quay lại  sớm  để có phiên tòa điều trần thứ hai?

Phiên toà điều trần thứ hai cho bị đơn cơ hội để nói với thẩm phán về khía cạnh câu chuyện của họ.

Lệnh cấm mà thẩm phán đưa ra tại phiên toà điều trần vắng mặt một bên chỉ có hiệu lực trong tối đa 10 ngày . Phiên toà điều trần lần thứ 2 được lên lịch vào ngày án lệnh trước  kết thúc. Phiên điều trần thứ 2 này được gọi là “phiên toà điều trần sau 10 ngày.”

Quý vị phải trở lại tòa án cho phiên toà điều trần sau 10 ngày nếu muốn gia hạn án lệnh cách ly  của mình.

Tôi có thể làm gì nếu thẩm phán không cho tôi án lệnh có một bên vắng mặt?

Nếu thẩm phán không ban hành án lệnh  cách ly cho quý vị, hãy nói chuyện với một người biện hộ về những gì quý vị có thể làm để kháng cáo quyết định của thẩm phán.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý