Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Chương trình giáo dục được chứng nhận dành cho người bạo hành là gì?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Chương Trình Giáo Dục về Ngược Đãi Bạn Tình Thân Mật (IPAEP) là các chương trình giáo dục dành cho những người đã bạo hành các bạn tình thân mật của họ. Bạn tình thân thiết của quý vị người mà quý vị quyết định muốn gần gũi, bạn gái, bạn trai của quý vị, chồng hoặc vợ của quý vị, tình yêu của cuộc đời quý vị, tri kỷ của quý vị. Các chương trình này được gọi là “can thiệp dành cho người bạo hành”.

Tòa án chỉ có thể ban hành lệnh cho người bạo hành tham gia một chương trình đã được “chứng nhận” bởi tiểu bang.

Nếu tòa án yêu cầu quý vị đến một IPAEP được chứng nhận, hãy hiểu rằng:

 • Quý vị phải tham dự một vài buổi nhận hội viên để chương trình có thể  xác định xem quý vị có phù hợp với chương trình hay không.
 • Nếu tham gia chương trình, quý vị phải ký một thỏa thuận có nội dung:
 • Quý vị sẽ kết thúc chương trình.
 • Quý vị sẽ không bạo lực với người bạn đời thân thiết của mình. Và
 • Trong một số chương trình, quý vị hoàn toàn không được sử dụng ma túy hoặc rượu khi đang tham gia chương trình.
 • Quý vị phải trả tiền cho chương trình đó.
  • Không phải tất cả các chương trình đều có giá như nhau.
  • Tất cả các chương trình đều có biểu phí linh động.
  • Nếu quý vị có thu nhập thấp và không đủ khả năng trả lệ phí, thay vào đó quý vị có thể thực hiện 4 giờ phục vụ cộng đồng, nhưng quý vị có thể phải hỏi về điều này.
 • Quý vị phải học đến 80 giờ các buổi học để hoàn thành chương trình. Các buổi học thường dài 2 giờ và kéo dài trong 40 tuần.
 • Đây không giống như một chương trình tư vấn riêng. Chương trình phải chia sẻ những điều quý vị nói và làm việc với tòa án và một số cơ quan khác. Chương trình cũng sẽ cho tòa biết quý vị tham dự bao nhiêu buổi học và quý vị đang tham gia như thế nào trong chương trình.
 • Chương trình sẽ liên hệ với người mà quý vị đã bạo hành, nếu người đó muốn được liên hệ.
  • Chương trình sẽ cố gắng giúp họ có được sự trợ giúp cho mình.
  • Chương trình sẽ cho họ biết khi quý vị kết thúc chương trình.
  • Chương trình cũng có thể cảnh báo họ về những điều quý vị nói, như đe dọa hoặc bất kỳ điều bạo lực nào quý vị nói về người mà quý vị đã bạo hành.
 • Chương trình sẽ giới thiệu quý vị đến các dịch vụ khác mà quý vị cần, như chương trình ma túy hoặc rượu, đào tạo việc làm và các lớp kỹ năng làm cha mẹ.

Quý vị không cần phải đợi tòa án ra lệnh để tham gia một trong những chương trình này. Quý vị có thể tự đi.

Các chương trình này  sử dụng các buổi tư vấn nhóm để dạy cho quý vị điều sai trái với cách quý vị đã hành động. Các chương trình cố gắng thực hiện 2 điều:

 • Giúp ngăn quý vị hành động bạo hành và có kiểm soát. Và
 • Giữ an toàn cho những người quý vị đã bạo hành.

Đọc thêm về Intimate Partner Abuse Education Programs (Chương Trình Giáo Dục về Ngược Đãi Bạn Tình Thân Mật) trên trang web của Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh của Massachusetts.

Xem a chart that shows the difference between Fatherhood programs and IPAEP (biểu đồ cho thấy sự khác biệt giữa các chương trình Làm Cha và IPAEP).

Xem a chart that shows the difference between Anger Management programs and IPAEP (biểu đồ cho thấy sự khác biệt giữa các chương trình Kiểm Soát Cơn Giận và IPAEP).

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Hộp Vàng
 • Bài Các chương trình Can thiệp Dành cho Người Hành hung tại MLH
 • Các chương trình Can thiệp dành cho người Hành hung của Bộ Sức khỏe Cộng đồng Tiểu bang Massachusetts   Học hỏi về các chương trình can thiệp dành cho người hành hung được công nhận (Batterer Intervention Programs) tại khu vực của bạn.