Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Làm thế nào để Yêu cầu một Án lệnh Cấp dưỡng Con cái trong Trường hợp có một Án lệnh Bảo vệ 209A

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Quý vị là “nguyên đơn”. Người  bạo hành là “bị đơn.”

Tôi phải làm gì sau khi điền vào đơn khiếu kiện để xin án lệnh  cách ly?

Đưa đơn khiếu kiện đã ký và điền đầy đủ thông tin  cùng các biểu mẫu khác cho lục sự tại tòa. Điều này được gọi là “nộp đơn khiếu kiện.”

Bộ Phận Quản Chế sẽ kiểm tra xem bị đơn có tiền án  hình sự hay không. Họ cũng sẽ tìm hiểu xem người  bạo hành có bất kỳ án lệnh  cách ly nào khác hay không. Sau khi Bộ Phận Quản Chế kiểm tra, lục sự sẽ mang các mẫu đơn của quý vị và thông tin từ Bộ Phận Quản Chế vào phòng xử án.

Quý vị sẽ nói chuyện với thẩm phán trong phòng xử án

Điều gì xảy ra trong phòng xử án?

Thẩm phán tiến hành một phiên tòa điều trần. Họ đọc đơn khiếu kiện của quý vị và Bản Khai Có Tuyên Thệ của quý vị. Họ có thể  đặt ra một số câu hỏi  với quý vị .

Cho thẩm phán biết lý do quý vị cần xin Án Lệnh  Cách Ly.  Tường thuật lại những sự thật mà quý vị đã viết trong Bản Khai Có Tuyên Thệ của mình. Xuất trình lên thẩm phán xem bất kỳ báo cáo nào của cảnh sát, hồ sơ y tế hoặc hình ảnh về sự  bạo hành mà quý vị đã  trình ra tòa.

Nếu  có người  hỗ trợ tham dự phiên tòa điều trần với quý vị, thẩm phán có thể để người  hỗ trợ đứng cùng quý vị trong khi quý vị nói. Thẩm phán có thể  đặt câu hỏi tới người  hỗ trợ về vụ kiện của quý vị.

Lưu ý

Phiên điều trần thứ 1 được gọi là "phiên điều trần vắng mặt một bên". “Ex-parte” có nghĩa là bị đơn không có mặt tại buổi điều trần.

Thẩm phán có thể làm gì tại phiên điều trần vắng mặt một bên?

Tại phiên điều trần vắng mặt một bên, thẩm phán có thể làm 3 điều:

 1.  Chấp hành án lệnh  cách ly và lên lịch cho buổi điều trần lần thứ 2. Lệnh  án của quý vị chỉ có hiệu lực  tối đa trong 10 ngày làm việc và buổi điều trần thứ 2 sẽ được lên lịch vào ngày án lệnh trước kết thúc.
 2. Quyết định mà họ cần phải lắng nghe từ bị đơn trước khi họ có thể đưa ra phán quyết . Thẩm phán sẽ lên lịch cho buổi điều trần thứ 2 trong vòng 10 ngày  sau đó.
 3. Từ chối khiếu nại của quý vị. Nếu thẩm phán từ chối đơn khiếu kiện của quý vị, tòa án sẽ không gửi bất kỳ thông tin nào về đơn khiếu kiện của quý vị cho bị đơn.

Điều gì xảy ra nếu thẩm phán ra lệnh?

Nếu thẩm phán quyết định thực hiện một án lệnh  cách ly với sự vắng mặt một bên, thẩm phán sẽ:

 1. Lên lịch điều trần lần thứ 2 trong vòng 10 ngày sau đó .
 2. Ban hành lệnh “tống đạt”cho bị đơn  với bản sao của án lệnh .
 3. Xuất trình án lệnh  cách ly cho lục sự tòa án. Lục sự sẽ cấp cho quý vị một bản sao án lệnh trước khi quý vị rời tòa án.

Nên Đọc án lệnh trước khi quý vị rời tòa án. Đảm bảo thông tin trên án lệnh là đúng. Nếu quý vị phát hiện ra sai sót, hãy quay lại với lục sự tòa án và giải thích những nội dung không đúng. Nếu lục sự không thể sửa lỗi, quý vị sẽ phải quay lại trước mặt thẩm phán để yêu cầu sửa lại án lệnh.

Xem Sample Abuse Prevention Order (Mẫu ví dụ Án Lệnh Ngăn Chặn Sự Bạo Hành).

Luôn giữ một bản sao của án lệnh bên mình. Quý vị cần có lệnh bên mình để có thể xuất trình cho cảnh sát nếu người  bạo hành làm điều gì đó trái lệnh.

Nếu án lệnh cho biết bị đơn phải tránh xa nơi làm việc của quý vị, trường học của con quý vị hoặc nơi thờ cúng của quý vị, hãy đưa cho những nơi đó một bản sao. Giữ bản sao dự phòng án lệnh ở những nơi quan trọng khác, như ô tô của quý vị, với người trông trẻ, bác sĩ của con quý vị, nhà bạn bè, nhà cha mẹ quý vị, v.v.

Nếu làm mất bản sao án lệnh, quý vị cần phải quay lại cùng một tòa án và yêu cầu họ cung cấp một bản sao khác.

Điều gì xảy ra sau khi tôi nhận được án lệnh có sự vắng mặt của một bên?

Văn phòng lục sự tòa án cung cấp một bản sao của án lệnh cho cảnh sát. Cảnh sát sẽ giao một bản sao án lệnh cho bị đơn. Điều này được gọi là “tống đạt án lệnh” hoặc “đưa ra thông báo.”

Lưu ý

Án lệnh không bắt đầu có hiệu lực cho đến khi cảnh sát “tống đạt” cho bị đơn một bản sao. Cảnh sát có thể mất một khoảng thời gian để tìm ra người này . Cảnh sát nên cho quý vị biết khi họ đã ban hành lệnh cho người đó. Kiểm tra với cảnh sát nếu quý vị không nhận được tin tức từ họ trong vòng vài giờ.

Nếu án lệnh của quý vị  buộc bị đơn phải rời khỏi nhà của quý vị, cảnh sát sẽ ban hành án lệnh  và đợi  đến khi họ rời đi. Nếu bị đơn cần lấy đồ dùng cá nhân trong nhà, họ có thể hẹn cảnh sát quay lại nhà để lấy chỉ đồ dùng cá nhân như quần áo hoặc thuốc men.

Nếu tôi nhận được án lệnh có sự vắng mặt của một bên, tại sao tôi phải quay lại  sớm  để có phiên tòa điều trần thứ hai?

Phiên toà điều trần thứ hai cho bị đơn cơ hội để nói với thẩm phán về khía cạnh câu chuyện của họ.

Lệnh cấm mà thẩm phán đưa ra tại phiên toà điều trần vắng mặt một bên chỉ có hiệu lực trong tối đa 10 ngày . Phiên toà điều trần lần thứ 2 được lên lịch vào ngày án lệnh trước  kết thúc. Phiên điều trần thứ 2 này được gọi là “phiên toà điều trần sau 10 ngày.”

Quý vị phải trở lại tòa án cho phiên toà điều trần sau 10 ngày nếu muốn gia hạn án lệnh cách ly  của mình.

Tôi có thể làm gì nếu thẩm phán không cho tôi án lệnh có một bên vắng mặt?

Nếu thẩm phán không ban hành án lệnh  cách ly cho quý vị, hãy nói chuyện với một người biện hộ về những gì quý vị có thể làm để kháng cáo quyết định của thẩm phán.

Tháng Tư Thang 5 năm 2012

Nhiều khả năng bạn sẽ không được tiền cấp dưỡng con cái ngay lần đầu tiên bạn gặp một thẩm phán. Thay vào đó, Tòa án sẽ xếp lịch cho một cuộc điều trần thứ hai. Cuộc điều trần này gọi là một cuộc điều trấn “10 ngày” hay “kéo dài”.

Nếu bạn yêu cầu một cấp dưỡng con cái, thẩm phán sẽ đánh dấu vào ô 13 trong Án lệnh Phòng tránh Ngược đãi.  Ô 13 nói cho bị cáo rằng cuộc điều trấn tiếp theo sẽ bao gồm cả vấn đề cấp dưỡng con cái. Nó cũng nói rằng ông ấy hay bà ấy phải mang các hố sơ về tài chính của mình tới cuộc điều điều trân.  

Xem một mẫu Án lệnh Phòng tránh Ngược đãi.

Những gì diễn ra tại cuộc điều trần thứ hai, cuộc điều trần “10 ngày” hay “kéo dài"? 

Tại cuộc điều trấn “10 ngày” hay “kéo dài”, thẩm phán sẽ lắng nghe cả hai phía. Trình bày tại sao bạn cần một án lệnh tránh xa. Hãy nói cho thẩm phán biết một cách chính xác lý do tại sao bạn cần tất cả những gì bạn yêu cầu.

Hãy nói cho thẩm phán biết tại sao bạn cần cấp dưỡng con cái trong án lệnh bảo vệ 209A của bạn. Một vài lý do tại sao bạn cần cấp dưỡng con cái là:

 • Bạn không có đủ tiền để tự chăm lo cho các con của bạn;
 • Bạn cần cấp dưỡng con cái ngay tức thì để có thể chăm sóc cho các con của bạn và được an toàn;
 • Con cái của bạn cần được cấp dưỡng ngay lập tức;
 • Sẽ quá lâu để có thể được một án lệnh cấp dưỡng con cái trong một án vụ hoàn toàn mới;
 • Vào ngay lúc này bạn không biết sẽ nộp đơn xin ly hôn hay không;
 • Bạn cảm thấy không an toàn khi lại kiện bị cáo ra tòa để được cấp dưỡng con cái;
 • Quá khó khăn để đến được Tòa án nơi bạn có thể nộp đơn cho các án vụ riêng vê cấp dưỡng con cái, Tòa án Gia đình và Di chúc;
 • Bạn không thể xin nghỉ làm hay xa con bạn để đi đến một tòa án khác để xin cấp dưỡng con cái.

Nếu thẩm phán đồng ý đưa ra án lệnh cấp dưỡng, ông ấy hay bà ấy sẽ xem xét các giấy tờ tòa án và các tài liệu để đưa ra phán quyến số tiền cấp dưỡng là bao nhiêu. Thẩm phán sẽ xem xét:

 1. Cam kết của Nguyên cáo để Hỗ trợ cho Yêu cầu một Án lệnh Cấp dưỡng Con cái của bạn,
 2. Cam kết của Bị cáo Liên quan đến Yếu cầu Án lệnh Cấp dưỡng Con cái
 3. hồ sơ tài chính mà thẩm phán yêu cầu Bị cáo mang tới cuộc điều trần. Những hồ sơ này được liệt kê cạnh ô 13 trong Án lệnh Phòng tránh Ngược đãi

Tôi có thể nói thế nào để thẩm phán bao gồm cấp dưỡng con cái trong án lệnh?

Thẩm phán đánh dấu vào các ô về cấp dưỡng con cái cạnh Ô 9 trong phần A của Án lệnh Phòng tránh Ngược đãi.

Tôi làm thế nào để Sở thuế thu tiền cấp dưỡng con cái?

Nếu bạn muốn Sở thuế (DOR/CSE) thu tiền cấp dưỡng con cái từ chủ lao động của bị cáo rồi gửi tới cho bạn:

 1. Yêu cầu thẩm phán đánh dấu vào ô đầu tiên trong phần 9 của Án lệnh Phòng tránh Ngược đãi, phần về cấp dưỡng con cái trong án lệnh tránh xa;
 2. Bạn cũng có thể điền một Đơn xin Các dịch vụ về Cấp dướng Con cái của Sở thuế
  1. Đơn xin có một chỗ để bạn đề tên và địa chỉ để DOR/CSE biết nơi gửi tiền cấp dưỡng của bạn,
  2. Nhớ đọc phần về Tiết lộ Thông tin trong trang 4 của Đơn xin, 
  3. Trong phần 5 của đơn xin bạn có thể nói cho Sở thuế về án lệnh tránh xa và những lo ngại về sự an toàn của bạn, bao gồm những lo ngại về việc đưa ra địa chỉ của bạn;
 3. Làm bản sao của mọi giấy tờ để làm hồ sơ lưu cho bạn;
 4. Gửi đơn và một bản sao của án lệnh tòa án tới:
  Massachusetts Department of Revenue
  Child Support Enforcement Division, P.O Box 7057
  Boston, MA 02204.

Tôi có thể làm gì nếu tôi tới Tòa án Quận và thẩm phán bảo tôi đi tới Tòa án Gia đình và Di chúc để xin cấp dưỡng con cái?

Một số thẩm phán Tòa án Quận cho rằng ho không nên đưa ra các phán quyết về cấp dưỡng con cái. Một vài thẩm phán cho rằng đưa ra phán quyết về cấp dưỡng con cái là nhiệm vụ của Tòa án Gia đình và Di chúc.  Một số thẩm phán sẽ bảo bạn đi tới Tòa án Gia đình và Di chúc để xin cấp dưỡng con cái.

Để ngăn chặn việc này xảy ra với mình, hãy nhắc nhở thẩm phán những điểm sau, nếu đúng trong trường hợp của bạn:

 • Hướng dẫn 2:07 (45) và  Hướng dẫn 6:05B (128) của Các hướng dẫn Phòng tránh Ngược đãi  đều nói rất rõ ràng rằng nguyên cáo tìm kiếm sự bảo vệ tại Tòa án Quận và Tòa án Thành phố Boston (đó là bạn) không nên được chuyển đên Tòa án Gia đình và Di chúc để xin cấp dưỡng con cái.
 • Nếu bạn không kết hôn với bị cáo, sẽ không có lý do gì để nộp hồ sơ tại Tòa án Gia đình và Di chúc.
 • Nếu bạn kết hôn với bị cáo, nộp hồ sơ xin ly hôn hay ly thân có thể không phải là điều tốt nhất để làm trong lúc này. Thẩm phán có thể yêu cầu bạn giải thích tại sao bạn không sẵn sàng cho việc ly hôn. Hãy đảm bảo có một câu trả lời cho câu hỏi này.
 • Giải thích rằng bạn và các con của bạn sẽ được an toàn hơn nếu bạn có thể được một án lệnh cấp dưỡng lúc này. Bạn sẽ không cần liên lạc với người ngược đãi trong một thời gian. Giải thích rằng bạn không cảm thấy an toàn nếu phải đối mặt với người ngược đãi vào một ngày khác tại một tòa án khác. Đây là khoảng thời gian khủng hoảng. Bạn cần án lệnh cấp dưỡng con cái ngay lúc này. Bạn cần thời gian để nghĩ và quyết định những bước kế tiếp để đảm bảo an toàn tối đa cho bạn và các con của bạn.
 • Các án vụ tại Tòa án Gia đình và Di chúc thường kéo dài. Nếu bạn phải tới Tòa án Gia đình và Di chúc, bạn có thể phải chờ quá lâu để có được một phiên xử, trong khi bạn cần cấp dưỡng ngay lúc này.
 • Nộp hồ sơ xin ly hôn hay cấp dưỡng con cái tại Tòa án Gia đình và Di chúc rất tốn kém trong khi bạn không có tiền.
 • Có thể rất khó khăn để tới được Tòa án Gia đình và Di chúc gẩn nhất.
 • Để nộp đơn xin cấp dưỡng tại Tòa án Gia đình và Di chúc bạn sẽ cần xin nghỉ làm nhiều hơn, trong khi bạn không thể làm được điều đó vì cần phải chu cấp cho bạn thân và các con của bạn.
Ấn hành bởi Attorney Jeff Wolf for MassLegalHelp
Sự xem xét lại August 2013

Có được tiền cấp dưỡng con cái như một phần trong một án lệnh bảo vệ 209A là một quyết định quan trọng. Nó có thể giúp bạn giữ cho bạn và con cái của bạn được an toàn. Nhưng chỉ có bạn có thể quyết định được rằng liệu việc yêu cầu tiền cấp dưỡng con cái như một phần trong án lệnh 209A của bạn có an toàn hay không.

Nếu bạn cần bao gồm tiền cấp dưỡng con cái trong án lệnh bảo vệ 209A của bạn, bạn sẽ cần phải:

 1. Quyết định xem bạn sẽ tới tòa án nào để yêu cầu bao gồm tiền cấp dưỡng con cái trong án lệnh 209A.
 2. Quyết định xem bạn có muốn Ban Thực thi Tiền Cấp Dưỡng Con cái thuộc Sở thuế (DOR/CSE) thu tiền cấp dưỡng con cái cho bạn.
 3. Đánh dấu Ô số 7 trong trang 1 của Đơn xin Bảo vệ khỏi Ngược đãi và điền thêm những mẫu biểu bạn cần.
 4. Hiểu rằng thẩm phán có thể sẽ không đưa ra án lệnh tiền cấp dưỡng nuôi con tại buổi điều trần đầu tiên. Buổi điều trần đầu tiên là lần bạn đi đến tòa án để được một án lệnh khẩn cấp, và bên bị cáo chưa hề biết về hồ sơ án vụ này. Bạn sẽ phải trở lại tòa dự một buổi điều trần thứ hai, gọi là điều trân “10-ngảy” hay “kéo dài”.
 5. Tại buổi điều trần thứ hai hãy chuẩn bị để giải thích tại sao ban cần tiền cấp dưỡng con cái.
 6. Biết phải nói gì nếu thẩm phán nói bạn tới một tòa án khác.

Làm sao một án lệnh cấp dưỡng con cái có thể giúp tôi được an toàn? 

Có được tiền cấp dưỡng con cái trong án lệnh 209A của bạn có thể giúp cho bạn và con cái của bạn được an toàn bởi vì:

 • nó sẽ giúp bạn tự mình chăm lo cho con cái của bạn;
 • nó sẽ giúp bạn chi trả cho những thứ con cái bạn cần đến do bị ngược đãi;
 • nó sẽ giúp bạn có được tiền cấp dưỡng con cái nhanh hơn là thông qua một án vụ tiền cấp dưỡng riêng biệt;
 • bạn sẽ không phải đương đầu với người ngược đãi trong một án vụ khác về tiền nuôi con;
 • người ngược đãi sẽ không được phép liên lạc với bạn về vấn đề cấp dưỡng con cái;
 • DOR/CSE có thể thu tiền cấp dưỡng con cái từ người ngược đãi cho bạn -
  • người ngược đãi có thể trả tiền cấp dưỡng con cái cho DOR/CSE, hay
  • người chủ lao động của người ngược đãi có thể giữ lại tiền cấp dưỡng con cái từ tiền lương của anh ta và gửi đến cho DOR/CSE; và
 • người ngược đãi không cần biết bạn đang ở đâu.

Tôi đến tòa án nào?

Bất cứ tòa án nào chịu trách nhiệm các án vụ 209A có thể đưa ra án lệnh cấp dưỡng con cái trong án vụ tránh xa 209A của bạn. Các tòa án Quận, Tòa án Thành phố Boston, và Các tòa án Gia đình và Di chúc đều chịu trách nhiệm các án vụ 209A. Nếu bạn có đủ thời gian để quyết định xem sẽ tới tòa án náo, hãy nghĩ xem:

 • Tòa án nào an toàn nhất cho bạn;
 • Tòa án nào bạn có thể tới dễ dàng nhất;
 • Tòa án Gia đình và Di chúc có thể yêu cầu bạn nhiều giấy tờ phức tạp hơn; và
 • Sẽ nói gì nếu thẩm phán tại Các Tòa án Thành phố Boston nói bạn đi tới Tòa án Gia đình và Di chúc về vấn đề cấp dưỡng con cái.

Tôi cần những mấu đơn nào?

Khi bạn yêu cầu cấp dưỡng con cái cùng với một án lệnh 209A, dùng tất cả những mẫu đơn giống như đối với án lệnh 209A và thêm một vài mẫu đơn khác. Những mẫu đơn bạn sẽ cần đến là:

 1. Trang 1 Đơn xin Bảo vệ khỏi Ngược đãi (G.L. c. 209A),
 2. Trang 2 Đơn xin Bảo vệ khỏi Ngược đãi (G.L. c. 209A) Những vấn đề Liên quan đến Trẻ em,
 3. Mẫu Thông tin Bảo mật dành cho Nguyên cáo,
 4. Mẫu Thông tin về Bị cáo
 5. Cam đoan của Nguyên cáo để hỗ trợ cho yêu cầu một Án lệnh Cấp dưỡng Con cái,
 6. Biểu tính Hưỡng dẫn Cấp dưỡng Con cái,
 7. nếu bạn nộp đơn tại Tòa án Gia đình và Di chúc bạn có thể cần:
  1. Báo cáo Tài chính,
  2. Kiến nghị Bảo mật và Cam kết.

Những đơn này để làm gì?

Trang 1 Đơn xin Bảo vệ khỏi Ngược đãi (G.L. c. 209A)
Phần J của đơn bắt đầu bằng, “Vì thế tôi yêu cầu tòa án”. Đánh dấu vào tất cả các ô để cho tòa án biết những gì bạn cần. Nếu bạn cần tiền cấp dưỡng con cái, đánh dấu vào ô số 7. Ô số 7 cho thẩm phán biết rằng bnaj cũng sẽ điền vào trang 2 của Đơn xin. Trang 2 là phần về Trẻ em.

Trang 2 Đơn xin Bảo vệ khỏi Ngược đãi (G.L. c. 209A) 
nói rằng "Những vấn đề Liên quan đến Trẻ em" ở trên đầu. Để yêu cầu cấp dưỡng con cái, đánh dấu ô trong phần F. CẤP DƯỠNG TẠM THỜI. Phần F ở cuối trang. Xem một trang 2 mẫu. Ô trong phần F hỏi về cấp dưỡng tạm thời được đánh dấu.

Cam đoan của Nguyên cáo để Hỗ trợ Yêu cầu Một Án lệnh Cấp dưỡng Con cái Bạn là nguyên cáo. Người ngược đãi là bị cáo.
Dùng mẫu này để cung cấp cho thẩm phán các thông tin mà ông ấy hay bà ấy cần để biết về thu nhập của bạn, thu nhập của bị cáo và các chi phí.
Cam đoan cấp dưỡng con cái là một mẫu mới trong năm 2012. Ký vào đó là bạn thế những điều nói ra trong đó là sự thật.

Mẫu Thông tin bảo mật về Nguyên cáo Dùng mẫu này để cho tòa án biết những thông tin như địa chỉ và số điện thoại của bạn và giữ bí mật những thông tin đó đối với bị cáo. 

Mẫu Thông tin về Bị cáo Dùng mẫu này để cung cấp cho cảnh sát thông tin để tim và biết danh tính người ngược đãi.

Biễu Tính Hướng dẫn Cấp dưỡng Con cái
Các thẩm phán phải tuân thủ các qui tắc khi đưa ra phán quyết số tiền cấp dưỡng là bao nhiêu. Các qui tắc này gọi là Hướng dẫn Cấp dưỡng Con cái.  Các thẩm phán dùng một Biểu tính để đưa ra số tiền cấp dưỡng mà những Hướng dẫn này cho biết họ nên đưa ra. Trong biểu tính này, bên cha mẹ trả tiền cấp dưỡng con cái gọi là “người trả”, bạn gọi là “người nhận”. Phía cuối mẫu này, bạn có thể nhìn thấy những từ như, Sơ đồ Hướng dẫn Cấp dưỡng Con cái. Sơ đồ này chỉ cho bạn “số tiền cấp dưỡng kết hợp” được đưa vào dòng 2(a) của Biểu tính. Biểu tính trực tuyến tự động tính toán con số này cho bạn.

Báo cáo Tài chính - chỉ khi bạn nộp đơn tại Tòa án Gia đình và Di chúc.

Nếu bạn nộp một án lệnh tránh xa 209A tại Tòa án Gia đình và Di chúc, bạn có thể cũng phải nộp một Báo cáo Tài chính. Xem Điền một Báo Cáo Tài Chính như thế nào. Bị cáo cũng phải nộp một Báo cáo Tài chính.

Để tránh bị cáo biết được những thông tin có thể làm nguy hại đến sự an toàn của bạn:

 • Đừng bỏ địa chỉ, số điện thoại của bạn, tên, địa chỉ và số điện thoại của chủ lao động của bạn trong Báo cáo Tài chính
 • Bạn cũng có thể cần bảo mật các thông tin trong Báo cào Tài chính. Nộp một Kiến nghị Bảo mật và Cam kết để yêu cầu thẩm phán không cho bị cáo nhìn thấy những thông tin khác.

Tìm hiểu những điều cơ bản về các án lệnh bảo vệ 209A.

Xem một số các mẫu đơn đã được điền:

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý