Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Làm thế nào để đòi tiền cấp dưỡng con cái?

Bạn có thể dùng một phó chánh án (deputy sheriff) hay nhân viên cảnh sát (constable) để trao một trát hầu tòa. Bạn không cần phải là một luật sư hay một viên chức chính quyền để trao tận tay một trát hầu tòa. Bạn có thể yêu cầu một người bạn làm điều đó.  Dùng một phó chánh án hoặc nhân viên cảnh sát có thể giúp bạn đảm bảo rằng việc đó được thực hiện đúng cách thức, và làm cho cả quá trình được dễ dàng hơn. Nhưng làm như thế sẽ tốn kém. Nếu bạn có một người bạn có thể trao trát hầu tòa, anh ấy hay cô ấy cần trao trát hầu tòa đó theo đúng cách thức yêu cầu để bạn có thể chắc chắn rằng nhân chứng của bạn sẽ tới tòa.

Sau đây là các bước:

 1. Lấy một đơn xin trát hầu tòa (subpoena form). MassLegalHelp có một mẫu đơn xin trát hầu tòa trống mà bạn có thể đăng tải về và hoàn tất trên máy vi tính của bạn hoặc in ra rồi điền bằng tay. Bạn cũng có thể lấy đơn xin trát hầu tòa tại phòng thư ký tòa án.
 2. Hãy xem đơn xin trát hầu tòa mẫu (sample subpoena form) để biết cách điền đơn như thê nào.
 3. Tính toán xem “nhân chứng phí” sẽ là bao nhiêu trong án vụ của bạn. Nhân chứng phí ở Masachuseets là $6.00 cho mỗi ngày người nhân chứng tham dự tại tòa cộng thêm một khoản phí đi lại là 10 cent cho mỗi dặm từ nhà nhân chứng đến tòa và ngược lại. Nếu nhân chứng có một trụ sở kinh doanh hoặc nơi làm việc trong thành phố hoặc thị trấn nơi tòa án tọa lạc. thì 10 cent một dặm được tính từ nơi nhân chứng làm việc tới tòa. Nhân chứng phí và chi phí đi lại cho một ngày tham dự tại tòa sẽ phải trả trước cho nhân chứng. Bạn có thể ước tính số dặm. (Thêm thông tin ở bước 11)
 4. Bạn có thể không cần người nhận trát hầu tòa phải có mặt tại tòa. Nếu cái bạn thực sự muốn là một giấy tờ như hồ sơ trả lương, bạn có thể yêu cầu người đó gửi “bản sao được xác nhận là có thực và đầy đủ” của giấy tờ đó tới tòa thay vì có mặt ở tòa. Khi bạn phục vụ trát hầu tòa, bạn có thể đính kèm lá thư hướng dẫn cho người đó cách gửi các giấy tờ thay vì đi tới tòa. Có những thứ mà người đó phải làm nếu anh ấy hoặc cô ấy muốn gửi một tài liệu thay vì đi tới tòa. Xem phần thư mẫu (sample letter).
 5. Tra cứu địa chỉ của người mà bạn muốn phục vụ trát hầu tòa. Nếu bạn muốn hồ sở tiền lương, tra cứu nơi làm việc của bên cha mẹ kia trong cuốn niên giám điện thoại. Gọi cho họ và hỏi địa chỉ, và tìm xem ai là người chịu trách nhiệm giữ hồ sơ trả lương (cũng được gọi là “Người giữ Hồ sơ.”)
 6. Dùng tên và địa chỉ, điền một đơn xin trát hầu tòa (subpoena form). Khi điền đơn, bạn nhớ bao gồm:
  1. bạn yêu cầu điều gì,
  2. người mà bạn yêu cầu,
  3. tòa án mà người đó cần phải tới,
  4. khi nào thì người đó cần có mặt ở đó, và
  5. tên của án vụ của bạn (Tên bạn vs. Bên cha mẹ kia). Hãy xem phần trát hầu tòa mẫu (sample subpoena).
 7. Trát hầu tòa phải được công chứng. Đem đơn xin một trát hầu tòa bạn đã điền tới gặp bất cứ công chứng viên nào. Thông thường sẽ có một công chứng viên tại Tòa Đô chính hay tại ngân hàng của bạn. Công chứng viên sẽ công chứng trát hầu tòa đóng dấu của bà ấy một cách miễn phí hoặc chỉ với vài đô la.  
 8. Làm photocopy đơn xin trát hầu tòa đã công chứng và Tuyện thệ Dich vụ (affidavit of service) đính kèm với trát hầu tòa.
 9. Bạn có thể nhờ một người bạn trao trát hầu tòa, nhưng người bạn của bạn phải:
  1. trên 18 tuổi, và
  2. không phải nhân chứng trong án vụ của bạn, và
  3. không có mối liên hệ nào với người nhận trát hầu tòa.
 10. Đưa cho người bạn của bạn "nhân chứng phí", để đưa cho nhân chứng. Viết xuống số tiền nhân chứng phí vào mặt sau của cả 3 bản sao của affidavit of service (Tuyên thệ Phục vụ). Người  bạn của bạn có thể đem các bản sao của trát hầu tòa tới nơi làm việc của bên cha mẹ kia. Cô ấy phải điền vào cả 3 bản sao của affidavit of service (Tuyên thệ Phục vụ) (bản khai đi kèm với trát hầu tòa mà nói rằng cô ấy đã đưa trát hầu tòa cho nhân chứng).
 11. Người bạn của bạn có thể đưa trát hầu tòa cho nhân chứng (người chịu trách nhiệm trả lương) hoặc nhân viên lễ tân hoặc chủ sở hữu của doanh nghiệp. Khi người bạn của bạn chuyển trát hầu tòa cô ấy cần:
  1. nói với người mà có ấy đang chuyển trát hầu tòa rằng cô ấy trao cho họ một trát hầu tòa;
  2. trao cho người nhận bản gốc đã công chứng của trát hầu tòa
  3. trao cho người nhận một bản sao của bản khai phục vụ mà cô ấy đã điền trong đó nói rằng cô ấy đã chuyển trát hầu tòa; và
  4. trao cho người nhận khoản tiền nhân chứng phí.
 12. Đem bản sao thứ hai của  trát hầu tòa bản gốc của bản khai phục vụ theo cùng với bạn khi tới tòa.  Bạn có thể cần phải thể hiện rằng bạn đã thực hiện việc phục vụ trát hầu tòa theo đúng cách thức yêu cầu.

Việc phục vụ trát hầu tòa thường tốn kém. Chi phí bao gồm nhân chứng phí, và dịch vụ phí nếu bạn dùng một phó chánh án hay một nhân viên cảnh sát, Nếu bạn không có khả năng trả các chi phí đó, bạn có thể đề nghị tiểu bang trả cho dịch vụ và nhân chứng phí. Xem Câu hỏi 6: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể trả lệ phí khiếu nại hoặc đơn được xem xét?

Bạn có thể mở hồ sơ đòi tiền cấp dưỡng con cái bằng cách đi tới Tòa án Gia đình và Di chúc ở địa phương bạn (your local Probate and Family Court). Hỏi người thư ký về các mẫu đơn và điền chúng. Bạn không cần có một luật sư để mở hồ sơ đòi tiền cấp dưỡng con cái.

Bạn có thể đòi tiền cấp dưỡng con cái bằng cách điền một Khiếu nại Cấp dưỡng (Complaint for Support). Hoặc bạn có thể yêu cầu tiền cấp dưỡng con cái khi bạn mở hồ sơ cho bất cứ những đơn kiện dưới đây:

 • Khiếu nại để được bảo vệ khỏi bị ngược đãi (Complaint for Protection from Abuse (G.L. c. 209A)): Để được một án lệnh bảo về bạn trước những bạo hành thêm nữa
 • Khiếu nại để Thiết lập Quan hệ Cha con (Complaint to Establish Paternity): Để được một án lệnh chỉ ra rằng ai là cha của con bạn
 • Khiếu nại về Cấp dưỡng - Quyền Nuôi con - Quyền Thăm viếng (Complaint for Support - Custody - Visitation): Để được một án lệnh tiền cấp dưỡng con cái và quyền nuôi và thăm viếng
 • Khiếu nại Cấp dưỡng (Complaint for Support): Để được một án lệnh cấp dưỡng cho bạn và con bạn. Chỉ làm đơn này nếu bạn kết hôn với bên cha mẹ kia.
 • Khiếu nại xin ly hôn (Complaint for Divorce)
 • Khiếu nại Cấp dưỡng khi đang sống Ly thân (Complaint for Separate Support): Để được một án lệnh tiền cấp dưỡng con cái và/hoặc cấp dưỡng cho bạn nếu bạn kết hôn nhưng sống ly thân
 • Khiếu nại Chỉnh sửa (Complaint for Modification): Thay đổi án lệnh tiền cấp dưỡng con cái nếu sự kiện liên quan đến hồ sơ của bạn đã thay đổi rất nhiều.

Bạn có thể nộp bất cứ đơn nào trong số này tại Tòa án Gia đình và Di chúc ở khu vực bạn ở (your local Probate and Family Court). Bạn có thể lấy đơn tại phòng thư ký tòa. Cũng vậy, nếu bên cha mẹ kia nộp bất cứ đơn nào trong số này tại Probate and Family Court (Tòa án Gia đình và Di chúc), bạn có thể yêu cầu được tiền cấp dưỡng con cái trong phần "trả lời" của bạn ("answer") đối với hồ sơ của anh ta.

Nếu bạn từng bị ngược đãi bạn có thể nộp đơn xin một án lệnh tránh xa 209A (209A protective order) tại Tòa án Khu vực ở địa phương bạn (your local District Court) và đòi tiền cấp dưỡng con cái bằng cách đó. Phòng thư ký Tòa án Khu vực luôn có các đơn xin án lệnh bảo vệ 209A. Đừng ngạc nhiên nếu người thư ký nói với bạn rằng bạn phải đi tới Probate and Family Court (Tòa án Gia đình và Di chúc). Đôi khi những người thư ký ở tòa không biết rằng bạn có quyền đòi tiền cấp dưỡng nuôi con thông qua một án lệnh bảo vệ 209A tại District Court (Tòa Khu vực).

Sau khi bạn đã nộp đơn, bạn sẽ cần phải được chánh án tòa hoặc nhân viên cảnh sát (sheriff or constable) xét đơn.

Chương 10 (Probate and Family Court) và 10 có thêm nhiều thông tin về việc làm thế nào để nộp đơn tại Probate Court và làm thế nào để xin một án lệnh tiền cấp dưỡng con cái.

6. Phải tốn phí bao nhiêu để xin được một án lệnh tiền cấp dưỡng con cái ?

Khi bạn muốn được tiền cấp dưỡng con cái bạn sẽ nộp một hồ sơ “khiếu kiện”. Xem phần. Làm thế nào để Tôi nộp hồ sơ đòi tiền cấp dưỡng con cái? Mọi khiếu kiện ngoại trừ Khiếu kiện đối với Cấp dưỡng cho Vợ hoặc Con cái (Complaint for Support of Spouse or Child) và Khiếu kiện đối trong trường hợp bị Ngược đãi (G.L. c. 209A) đòi hỏi:

 1. một lệ phí hồ sơ và $15 lệ phí tính thêm.
 2. Bạn cũng sẽ cần trả $5 lệ phí trát hầu tòa..
 3. Một phó cảnh sát hay chánh án tòa người phục vụ khiếu kiện và trát hầu tòa thường yêu cầu một khoản lệ phí $35-$45. Khoản lệ phí này không áp dụng trong trường hợp Khiếu kiện vì bị Ngược đãi.

Lệ phí hồ sơ đối vói Khiếu kiện

Lệ phí hồ sơ đối với Khiếu kiện xin Ly hôn (Complaint for Divorce) là $200.
Lệ phí hồ sơ đối với Khiếu kiện xin Hỗ trợ Ly thân (Complaint for Separate Support) là $100.00.
Lệ phí hồ sơ đối với Khiếu kiện xin Thiết lập Quan hệ Cha con (Complaint to Establish Paternity) là $100.
Lệ phí hồ sơ đối với Khiếu kiên đòi Tiền Cấp dưỡng, Quyền nuôi và Thăm viếng Con cái (Complaint for Support, Custody, Visitation) là $100.

Lệ phí hồ sơ, lệ phí tính thêm hay lệ phí trát hầu tòa không áp dụng đối với Khiếu kiện đòi Cấp dưỡng cho Vợ hay Con cái (Complaint for Support of Spouse or Child) hoặc đối với Khiếu kiện xin Bảo vệ khỏi sự Ngược đãi (G.L. c. 209A).

Tôi không có khả năng trả những lệ phí này

Nếu bạn đang nhận trợ cấp phúc lợi xã hội hoặc có thu nhập rất thấp, bạn có thể xin được miễn lệ phí nộp hồ sơ. Tiểu bang cũng sẽ trả thay bạn các tốn phí trong việc phục vụ các giấy tờ. Nếu bạn không đủ khả năng trả các lệ phí này, hãy điền một Cam kết Đòi nghèo (Affidavit of Indigency) và yêu cầu thư ký tòa, người đưa cho bạn mẫu đơn, phê chuẩn điều đó.

7. Nếu tôi cần tiền cấp dưỡng ngay lập tức thì sao?

Nếu bạn đề nghị tiền cấp dưỡng nuôi con thông qua một (Complaint for Protection from Abuse), bạn có thể được án lệnh khá nhanh chóng.

Đòi tiền cấp dưỡng con cái bằng cách điền một mẫu đơn khác có thể phải lâu hơn. Bạn có thể được tiền cấp dưỡng con cái nhanh hơn bằng cách điền một (Motion for Temporary Support) cùng với một mẫu đơn khác.

Khi bạn nộp đơn tại tòa, hãy hỏi người thư ký một (motion form). Không có lệ phí thêm nào để nộp đơn kiến nghị. Bạn phải đưa đơn kiến nghị cho chánh án tòa (sheriff) hoặc nhân viên cảnh sát (constable) để họ xét chung với đơn khác. Nếu bạn đã nộp và đơn của bạn đã được xét rồi, bạn có thể nộp và xin xét riêng đơn Khiếu nại Cấp dưỡng Tạm thời (Motion for Temporary Support).

Khi bạn nộp một đơn kiến nghị, bạn cần làm hẹn để tới một cuộc điều trần về kiến nghị đó. Hãy hỏi người thư ký xem những ngày náo thẩm phán nghe các kiến nghị. Chọn một ngày và điền ngày đó vào đơn kiến nghị của bạn.

Bên cha mẹ kia sẽ phải tới tòa vào ngày thẩm phán nghe kiến nghị nếu anh ta muốn tranh cãi chống lại kiến nghị đó. Bạn cũng cần phải tham dự cuộc điều trần và mang theo:

Nếu bên cha mẹ kia có mặt, tòa sẽ yêu cầu bạn và anh ta đến gặp một cán bộ quản chế. Yêu cầu này nhằm biết xem bạn và anh ta có thể đi đến một thỏa thuận hay không, Nếu bạn có một án lệnh bảo vệ 209A, hãy yêu cầu được ngồi trong phòng tách biệt. Cán bộ quản chế có thể đi qua đi lại giữa hai bên và cố gằng giúp hai bên đi đến một thỏa thuận. Đừng thỏa thuận một điều gì mà bạn cảm thấy không công bằng.

Bạn có quyền trao đổi với thẩm phán. Thẩm phán thường sẽ quyết định rằng bên cha mẹ kia phải trả cho bạn số tiền mà Hướng dẫn Tiền Cấp dưỡng Con cái đưa ra, hoặc gần mức đó.

Nếu bạn quyết định đồng ý ở mức thấp hơn trong cuộc gặp với sự hiện diện của cán bộ quản chế, nhớ đảm bảo rằng bạn đã suy nghĩ cặn kẽ về điều đó.

Sau cuộc điều trần, thẩm phán thường sẽ viết một án lệnh tiền cấp dưỡng nuôi con tạm thời. Án lệnh tạm thời có hiệu lực đến khi nào bạn có được án lệnh cuối cùng về hồ sơ ly hôn hay hồ sơ tiền cấp dưỡng nuôi con của bạn.

8. Làm thế nào để tìm ra bên cha mẹ kia có thu nhập bao nhiêu?

Có ba cách để chỉ ra bên cha mẹ kia có thu nhập bao nhiêu:

 1. Sau khi bạn nộp đơn kiện, gửi cho bên cha mẹ kia một Báo cáo tài chính (Financial Statement) có màu hồng để điền vào và gửi lại cho bạn. Anh ta phải gửi lại cho bạn trong vòng một số ngày nhất đinh. (Xem dưới đây)
 2. Nếu bạn có những cùi check tiền lương gần đây nhất của anh ta, hãy đem chúng tơi cho thẩm phán xem.
 3. Trát hầu tòa hồ sơ tiền lương của anh ta (See below)

Báo cáo Tài chính

Sau khi bạn nộp đơn kiện, gửi cho người cha của con bạn một mẫu Báo cáo tài chính (Financial Statement) còn trống và một lá thư yêu cầu anh ta điền trước một ngày xác định. Bên cha mẹ kia phải gửi lại cho bạn trong vỏng 10 ngày tính từ khi bạn yêu cầu. Khi anh ta gửi lại, bạn sẽ biết được anh ta có thu nhập bao nhiêu - chừng nào anh ta nói sự thật trên mẫu đó.

Nếu bạn không gửi một lá thư yêu cầu điền Báo cáo Tài chính, bên cha mẹ kia vẫn phải đưa báo cáo đó cho bạn trong vòng 45 ngày sau khi chánh án tòa thông báo Đơn kiện đến cho anh ta.

Nếu bạn nộp một Khiếu nại Cấp dưỡng Tạm thời (Motion for Temporary Support), bên cha mẹ kia phải gửi cho bạn một Báo cáo Tài chính đầy đủ chậm nhất là 2 ngày trước buổi điều trần về kiến nghị.

Nếu bên cha mẹ khia không điền Báo cáo Tài chính thì sao?

Luật nói rằng bên cha mẹ kia phải điền Báo cáo Tài chính và gửi cho bạn một bản sao. Anh tat a có thể gặp rắc rối với tòa án nếu từ chối làm việc đó. Nếu anh ta không gửi cho bạn báo cáo đó trong một giới hạn thời gian qui định, bạn có thể nộp đơn kiến nghị đề nghị tòa án buộc anh ta phải gửi cho bạn. Việc này gọi là Đề nghị Đòi buộc (Motion to Compel).

Trát hầu tòa về hố sơ tiền lương của anh ta

Nếu bạn không có cùi check tiền lương, bạn có thể "trát hầu tòa" (subpoena) hồ sơ tiền lương. Một trát hầu tòa (đánh vần là “suh-pee-nah”) là một thông báo chính thức yêu cầu một người nào đó có mặt tại tòa để đưa lời khai và làm một nhân chứng. Trát hầu tòa cũng có thể yêu cầu người đó mang những giấy tờ tòa đòi hỏi tới tòa.

Chừng nào bạn có một án vụ ở tòa án, bạn có thể gửi trát hầu tòa tới chủ lao động của bên cha mẹ kia. Trát hâu tòa nới rằng nhân viên làm công việc trả lương phải tới tòa và cho tòa biết người đó trả bao nhiêu tiền cho bên cha mẹ kia. Nếu nhân viên làm công việc trả lương không muốn tới tòa, họ có thể gửi trực tiếp hồ sơ "được chứng nhận" về tiền lương của bên cha mẹ kia cho tòa. Nếu người chủ lao động làm lơ trát hầu tòa, tòa có thể ra lệnh bắt đối người chủ lao động.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý