Nhà ở

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Tháng Tư 8 November, 2007

Tìm kiếm một nơi ở an toàn hoặc biến nơi bạn đang ở trở thành một noi an toàn hơn la một trong những điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm để bảo vệ bạn và con cái khỏi những bạo hành gia đình.  

Bạn có thể muốn tiếp tục sống tại nơi ở hiện tại. Bạn cũng có thể muôn dời đi nơi khác. Việc lựa chọn của bạn là tùy thuộc vào hoàn cảnh riêng, loại hình nhà ở mà bạn đang sống, và thu nhập của bạn. 

Hãy tìm hiểu xem một luật mới có thể bảo vệ bạn chống lại việc bị đuổi nhà hoặc bị kỳ thị nhà như thể nào. 

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý