Bạn đang ở đây

Một Ghi chú tới Độc giả

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Thứ Tư,Cặp nhật lần cuối October, 2009

Trong cuốn hướng dẫn này, cụm từ "bạo hành gia đình" có nghĩa là việc ngược đãi bởi một bên chồng hay vợ, bạn tình, người đang yêu hoặc hẹn hò. Để sự ngược đãi được coi là bạo hành gia đình, hai người không nhất thiết phải đang chung sống cùng nhau. Chúng tối sử dụng cụm tử "bạo hành gia đình" cùng một nghĩa như các cụm từ "bạo hành giữa bạn tình" (IPV) và "ngược đãi gia đình" mà một tác giả khác sử dụng.

Trong cuốn hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng đại từ giống cái (cô, cô ấy) để chỉ người (dù là nam giời hay nữ giới) sống sót sau bạo hành gia đình và đại từ giống đực (anh, anh ấy) để chỉ người bạn tình (dù là nam giới hay nữ giới) gây ra những hành động đối xử thô bao với người kia. Chúng tôi làm như vậy để dễ dàng hơn và giảm bớt nhầm lẫn cho bạn đọc so với việc dùng đại từ một cách lẫn lộn. Số liệu thống kế đã chỉ ra rằng hầu hết bạo hành gia đình gây ra bởi một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Tất nhiên vẫn có những trường hợp người phụ nữ ngược đãi người đàn ông, hoặc một người đàn ông ngược đãi một người đàn ông khác, hoặc một người phụ nữ ngược đãi một người phụ nữ khác. Những thông tin trong cuốn hướng dẫn này sẽ có ích cho bất cứ ai là nạn nhân của bạo hành gia đình cho dù người đó là phụ nữ hay đàn ông và bạn tình của người đó là phụ nữ hay đàn ông.

Cuốn "Chúng tôi Đi đâu Từ Đây" được ấn hành lần đầu vào năm 1996 như một cẩm nang phát hành bởi một nhóm luật sư Americoprs từ Western Massachusetts Legal Services (WMLS, Các dịch vụ Pháp lý miền đông Massachusetts) thông qua National Services Legal Corps Battered Women’s Legal Assistance Project (Dự án Quốc gia Các dich vụ Pháp Lý Hỗ trợ cho Phụ nữ bị Hành hung). Qua nhiều năm cẩm nang này đã được các nhóm Luật sự khác của Americops chỉnh sửa ba lần. Trong năm 2008. phiên bản điện tử này đã được bổ sung và chỉnh sửa bởi Massachusetts Law Reform Institute (MLRI, Viện Cải cách Luật Massachusetts) cùng với sự cộng tác của WMLS. Mọi quan điểm trong hướng dẫn này là của WMLS và MLRI, trừ phi chúng tôi có chú thích khác đi. Hướng dẫn này giải thích những điều trong luật tại thời điểm phát hành. Vì Luật thay đổi thường xuyên, nên khi bạn đọc hướng dẫn này, một số điểm nào đó có thể không còn đúng nữa và đã lỗi thời, do đó bạn nhớ luôn kiểm chứng với một luật sư. Bản hướng dẫn này không nhằm mục đích thay thế những lời khuyên của luật sư. Nếu bạn muốn hỏi ý kiến của một luật sư mà bạn có thu nhập thấp, ban có thể xin được trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình các dịch vụ pháp lý gần bạn.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.