Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Bộ Trẻ Em và Gia Đình

Ấn hành bởi AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services, Massachusetts Law Reform Institute
Tháng Tư Tháng Năm, Năm 2010

Bộ Trẻ Em và Gia Đình (DCF) là một cơ quan trực thuộc tiểu bang mà công việc của họ là chăm lo cho trẻ em và bảo vệ chúng khỏi bị ngược đãi và bỏ bê. DCF trước kia được gọi là Bộ Các Dịch Vụ Xã Hội (DSS).

1. Tại sao Bộ Trẻ Em và Gia Đình liên lạc với tôi?

Bộ Trẻ Em và Gia Đình (DCF) thường liên lạc với một gia đình khi có một ai đó nói với DCF rằng theo họ nghĩ một trẻ em trong gia đình này có thể đang bị ngược đãi hoặc bị bỏ bê; việc làm này được gọi là một "báo cáo 51A."  Tên gọi "51A" ra đời từ điều 51A Chương 119 trong Các Điều Luật Chung của tiểu bang Massachusetts (section 51A of Chapter 119 of the Massachusetts General Laws, trang trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh).  DCF phải lắng nghe bất cứ một báo cáo nào liên quan đến việc ngược đãi hay bỏ bê trẻ em. Họ phải quyết định giữa việc “tiếp tục tìm hiểu” những thông tin họ được báo cáo hoặc “bỏ qua báo cáo đó”.  Nếu DCF “tiếp tục tìm hiểu” báo cáo (Xem phần “Liệu Bộ Trẻ Em và Gia Đình có mở điều tra với mọi báo cáo hay không?”, họ phải tìm hiểu xem báo cáo đó có đúng hay không. Họ làm điều này bằng cách điều tra các thông tin được báo cáo. Họ cần nói chuyện với gia đình của đứa trẻ và những người biết về đứa trẻ cũng như về gia đình đứa trẻ. Nếu DCF cho rằng đứa trẻ bị ngược đãi hay bỏ bê, DCF phải có trách nhiệm bảo vệ đứa trẻ.  

Đôi khi DCF nỗ lực nhằm bảo vệ đứa trẻ bằng cách đưa đứa trẻ đó ra khỏi nhà ở. Nhân viên DCF cũng có thể chuyền hồ sơ tới cho Luật sư Quận để buộc tội hình sự nếu họ cho rằng đã có một phạm tội hình sự xảy ra. 

Thường thì DCF cố gắng giúp đỡ một gia đình tự giải quyết các vấn đề của mình để đứa trẻ có thể nhận được những chăm sóc cần thiêt.  

2. Bộ Trẻ Em và Gia Đình có mở điều tra với mọi báo cáo hay không?

Không. Bộ Trẻ Em và Gia Đình (DCF) không nhất thiết phải tìm hiểu xem mọi báo cáo đều đúng. Nhân viên DCF “bỏ qua” những báo cáo hiển nhiên không đúng. Họ cũng “bỏ qua” những báo cáo quá cũ hoặc những báo cáo về một người không phải là người có trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ. DCF không điều tra những báo cáo đã được bỏ qua.

Nhân viên DCF phải xem xét tất cả các báo cáo mà họ cho rằng cần tiếp tục xem xét để xem những báo đó đúng hay sai. Khi một nhân viên DCF điều tra một trường hợp, điều đó không có nghĩa là DCF cho rằng báo cáo đó là đúng. DCF cân phải tìm hiểu xem báo cáo đó có đúng hay không. Nhân viên DCF có thể kết luận rằng báo cáo đó sai khi biết các thông tin cụ thể hơn.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý