Bạn đang ở đây

Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Tôi có thể liên lạc với ai nếu tôi nghĩ một người già bị ngược đãi, bỏ bê hoặc bị làm chấn thương?

Tôi có thể liên lạc với ai nếu tôi nghĩ một người già bị ngược đãi, bỏ bê hoặc bị làm chấn thương?

Có những luật đặc biệt bảo vệ người già (tử 60 tuổi trở lên) khỏi bị
ngược đãi. Nếu bạn biết hoặc nghĩ rằng một người già đang bị ngược đãi,
bị làm chấn thương hoặc bị bỏ bê, bạn có thể gọi tới Đường dây nóng Ngược đãi Người già theo số 1-800-922-2275. Bạn sẽ không phải đưa tên của mình nếu bạn không muốn.

Tôi nên liên lạc với ai nếu tôi nghĩ rằng một người lớn tàn tật bị ngược đãi, bỏ bê hoặc bị làm chấn thương?

Các luật đặc biết cũng bảo vệ những người lớn tàn tật mà bị ngược
đãi, bị làm chấn thương hoặc bị bỏ bê. Đối với người dưới 60 tuổi, bạn
có thể gọi điện thoại tới Đường dây nóng Bảo vệ Người Tàn tật theo số 1-800-426-9009. Đối với người trên 60, gọi điện thoại tới Đường dây nóng Ngược đãi Người già theo số 1-800-922-2275. Bạn không cần cho tên của mình nếu không muốn.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý