Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Các chương trình trợ giúp về Tiền bạc

Ấn hành bởi AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services, Massachusetts Law Reform Institute
Tháng Tư Tháng Mười, Năm 2009

Nếu tôi rời bỏ bạn tình của mình, tôi sẽ không có một chút tiền bạc nào cà. Tôi có được giúp đỡ không?

Có những chương trình có thể giúp đỡ bạn nếu bạn quyết đinh ra đi. Ngay cả khi bạn tiếp tục ở lại thì vẫn có một vài chương trình có thể hữu ích cho bạn. Những chương trình chính yếu sẽ giúp bạn xin được:

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý