Án lệnh Bảo vệ 209A

Ấn hành bởi AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services, Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại Tháng Mười, Năm 2012

Một án lệnh bảo vệ 209A là gì?

Án lệnh bảo vệ 209A là một án lệnh của tòa án nhằm bảo vệ bạn khỏi sự ngược đãi bởi một người là thành viên hay đã từng là thành viên trong gia đình bạn hoặc một người bạn từng hẹn hò. Sở dĩ được gọi là án lệnh bảo vệ 209A bởi vì đó luật cho phép nó là Các điều Luật Chung của Tiểu bang Massachusetts Chương 209A.

Nó có giống như là một án lệnh tránh xa không?

Án lệnh bảo vệ cũng được gọi là "án lệnh tránh xa", "án lệnh bảo vệ khỏi sự ngược đãi" hay "209A", Trong cuốn hướng dẫn này chúng tôi dùng thuật ngữ án lệnh bảo vệ 209A bởi vì án lệnh này qui định nhiều điều hơn là chỉ yêu cầu người ngược đãi bạn phải "tránh xa". Nó bảo vệ bạn theo những cách khác nữa. Án lệnh bảo vệ 209A chỉ rõ "Án lệnh Bảo vệ Khỏi Sự Ngược đãi" (Abuse Prevention Order) ngay trên đầu trang của nó.

Bạn cũng có thể đã nghe về "Án lệnh Bảo vệ Quan hệ Gia đình " (Domestic Relations Protective Orders). Các án lệnh này giống như án lệnh bảo vệ 209A nhưng chúng được đưa ra như một phần trong các hồ sơ ly hôn, quyền cha con và cấp dưỡng con cái tại Tòa án Di chúc và Gia đình. Án lệnh Bảo vệ Quan hệ Gia đình có thể cho bạn những bảo vệ giống như án lệnh bảo vệ 209A. Bạn nên trao đổi với một luật sư nếu bạn nghĩ rằng mình cần một Án lệnh Bảo vệ Quan hệ Gia đình. Bạn cũng có thể đủ tiêu chuẩn để được các dịch vụ pháp lý miễn phí (free legal services). Các thông tin trong hướng dẫn này không đề cập về Án lệnh Bảo vệ Quan hệ Gia đình.

Có các kiểu án lệnh tránh xa khác mà không phải là án lệnh bảo vệ 209A. Ví dụ, bạn xin một án lệnh tránh xa để chấm dứt bị quấy rối, Bạn có thể xin một án lệnh tránh xa để chống lại việc một người hàng xóm đổ rác ở bãi cỏ phía trước nhà mình. Hoặc một người có thể xin được một án lệnh tránh xa để chống lại việc một người khác chi tiêu tất cả tiền trong một trương mục ngân hàng sở hữu chung cho đến khi tòa án nói điều đó là có thể được. Tuy nhiên trong cuốn hướng dẫn này chúng tôi không đề cập đến các kiểu án lệnh đó. Chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến những kiểu án lệnh nhằm bảo vệ bạn khỏi sự ngược đã bởi bởi một người là thành viên hay đã từng là thành viên trong gia đình bạn hoặc một người bạn từng hẹn hò.

Đâu là sự khác biệt giữa Cáo buộc hình sự và Án lệnh bảo vệ 209A?

Cáo buộc hình sự (criminal charges) là các án vụ được thụ lý bởi công tố viên. Công tố viên là người khởi kiện, hoặc người tiếp sức cho một khiếu kiện đưa ra bởi một nạn nhân. Các án vụ hình sự thường về vi phạm luật hình sự như luật chống lại tấn công và hành hung, theo đuổi, hoặc quấy rối hình sự. Nếu một người bị cho là có tội trong một vụ án hình sự, anh ta có thể phải vào tù, bị phạt án treo, phải tham dự một chương trình tư vấn, và/hoặc phải trả tiền phạt.

Một án lệnh bảo vệ 209A là một vụ án dân sự. Điều này có nghĩa là nó do một người khiếu kiện một người khác. Công tố viên không tham gia vào các vụ án dân sự. Người ngược đãi bạn sẽ không bị bắt hoặc bị phạt chỉ vì bạn xin được một lệnh bảo vệ 209A. Thay vào đó, tòa sẽ ra lệnh cho anh ta làm hoặc không làm những việc nào đó.

Nếu tòa án cho bạn một án lệnh bảo vệ 209A và người đó vẫn tiếp tục ngược đãi bạn, người đó có thể đã vi phạm án lệnh này. Vị pham án lệnh có thể là một trọng tội. (209A orders say so). Nếu vi phạm là một trọng tội, án lệnh 209A sẽ nói rõ ngay trên đẩu trang. Cảnh sát có thể bắt giữ một người vì vi phạm án lệnh tránh xa.

Bạn có thể nộp đơn xin một án lệnh bảo vệ 209A kể cả trong trường hợp đã có một buộc tội hình sự chống lại người ngược đãi bạn. Án lệnh bảo vệ 209A qui định những điều khác với các buộc tội hình sự.

Bạn cũng có thể xin được một lệnh bảo vệ 209A nếu bạn không nộp đơn cáo buộc tội hính sự chống lại người ngược đãi bạn. Nếu bạn xin được một lệnh bảo vệ 209A mà không nộp đơn cáo buộc tội hình sự, sau này bạn vẫn có thể nộp đơn cáo buộc tội hình sự nếu bạn không đợi quá lâu mới làm việc này.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.