Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Thẩm phán Tòa án Chứng thực Di chúc và Gia đình có thể gọi điện tới Bộ Trẻ em và Gia đình hay không?

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại September, 2011

19. Tôi có một vụ án tại Tòa án Chứng thực Di chúc và Gia đình. Thẩm phán Tòa án Chứng thực Di chúc và Gia đình có thể gọi điện tới Bộ Trẻ em và Gia đình hay không?  

Có. Một số thẩm phán Tòa án Chứng thực Di chúc và Gia đình liên lạc với DCF nếu bạn và bên cha mẹ kia có một vụ án giành quyền nuôi con tại tòa án và DCF đã từng tham gia vào gia đình bạn. Thẩm phán có thể yêu cầu một Cán bộ Quản chế gọi điện tới DCF. Cán bộ Quản chế sẽ ghi lại những gì DCF nói và báo cáo lại với thẩm phán. Yêu cầu được xem những gì DCF đã nói trước khi bạn vào phòng xử án. Hãy chắc chắn là bạn nói cho thẩm phán biết những điều sai trái trong bản báo cáo. Bạn có quyền nói cho thẩm phán biết những điều sai trái trong báo cáo mà DCF đưa ra cho Cán bộ Quản chế.

20. Tòa án Chứng thực Di chúc và Gia đình có thể cho DCF quyền nuôi trẻ không?

Có. Một thẩm phán Tòa án Chứng thực Di chúc và Gia đình có thể ra lệnh cho Bộ Trẻ em và Gia đình (DCF) tạm thời nhận quyền nuôi con của bạn nếu thẩm phán lo ngại rằng trẻ em không được an toàn nếu ở cùng cha mẹ. Thẩm phán có thể làm điều này cho dù không một bên cha mẹ nào muốn điều đó.

Ví dụ

Bạn có một vụ án ly hôn hay giành quyền nuôi con tại Tòa án Chứng thực Di chúc và Gia đình và cả hai bên cha mẹ lên án lần nhau về việc lạm dụng ma túy, ngược đãi con cái, hay bạo hành.

Điều này không xảy ra thường xuyên. Nếu nó xảy ra, bạn có quyền có một luật sư. Nếu bạn không có khả năng tự thuê một luật sư, tòa án sẽ phải chỉ định một luật sư cho bạn. Bạn không phải trả tiền luật sư do tòa án chỉ định. Tòa án phải cho bạn biết quyền được có luật sư của bạn và tòa phải chỉ định một luật sư cho bạn nếu bạn không có khả năng tự thuê một luật sư.

Nếu người ngược đãi nói dối thẩm phán, hãy nói cho thăm phán sự thật. Hãy cho thẩm phán biết nếu bạn có nhân chứng hoặc tài liệu để chứng minh những gì bạn nói. 

Ví dụ

Bên cha mẹ kia nói rằng bạn sử dụng ma túy và điều này không đúng sự thực. Nếu mẹ bạn gặp bạn mỗi ngày mà bà ấy có mặt tại phòng xử án và có thể đưa ra lời khai rằng bà ấy gặp bạn mỗi ngày và bạn không dùng ma túy, hãy nói cho thẩm phán biết. Hoặc có thể bạn đã trải qua việc phục hồi chức năng, thường xuyên tham dự nhóm những chất gây nghiện ẩn danh mà không bao giờ đụng chạm tới ma túy. Hãy giải thích cho thẩm phán và đề nghị được mang nhân chứng hoặc tài liệu để chứng minh điều đó.

Nếu thẩm quán quyết định cho DCF quyền nuôi con bạn tạm thời, bạn có thể muốn:

  • đề nghị thẩm phán xem xét lại quyết định của ông ấy hoặc bà ấy,
  • nộp đơn khiếu nại, hoặc
  • làm cả hai. 

Cảnh báo

Bạn không muôn làm bất cứ điều gì trong số này mà không có một luật sư. Hãy đảm bảo rằng bạn có được một luật sư (find your local legal services program) nếu bạn quyết định làm gì trong số những điều này. Bạn sẽ cần một luật sư để giúp bạn quyết định sẽ làm gì. Bạn sẽ cần một luật sư dù cho bạn có quyết định làm điều gì đi nữa.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý