Bạn đang ở đây

Nếu Bộ Trẻ Em và Gia Đình mở một trường hợp vì có bạo hành gia đình

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại May 2010

11. Tôi đã không làm điều gì cả. Tại sao trường hợp của tôi bị mở?

Bộ Trẻ Em và Gia Đình (DCF) biết rằng trẻ em bị tổn thương nếu nhìn thấy hoặc nghe thấy bạo hành gia đình. Chức năng của DCF là bảo vệ con cái của bạn. Nếu cán bộ DCF của bạn biết rằng con bạn nghe thấy hoặc nhìn thấy phụ huynh kia ngược đãi bạn, cán bộ xã hội có thể mở một trường hợp nhằm bảo vệ con của bạn. 

Bạn đã không lựa chọn để bị ngược đãi, và bạn cũng có thể không có khả năng kiểm soát được bạo hành. Nhưng DCF mở trường hợp dưới tên của bạn vì bạn là người đang nuôi dưỡng đứa trẻ. Nếu DCF mở một trường hợp bởi vì bạo hành gia đình đối với bạn, DCF sẽ nói đó là trường hợp “bỏ bê”. Điều này có nghĩa là DCF nghĩ rằng bạn đang "bỏ bê" con bạn bằng cách để cho con của bạn nhìn thấy và nghe thấy sự ngược đãi.

Cán bộ DCF của bạn nên cố gắng giúp bạn và con của bạn mà không đổ lỗi cho bạn trong việc bị lạm dụng. Cán bộ của bạn nên cố gắng bảo vệ con của bạn và cũng giúp bạn được an toàn.

Nếu DCF mở ra một trường hợp vì một người nào đó ngược đãi bạn, hãy gọi cho văn phòng DCF địa phương, trang trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh) và yêu cầu nói chuyện với một Chuyên viên về Bạo hành Gia đình. DCF Chuyên viên về Bạo hành Gia đình được đào tạo về bạo hành gia đình và sẽ thông hiểu những gì bạn đang trải qua. Một Chuyên viên về Bạo hành Gia đình sẽ có thể giúp đỡ bạn. Bạn cũng có thể nhận được sự giúp đỡ từ DCF bằng cách gọi đường đay Tư vấn Bạo hành Gia đình tại số 617-748-2335.

12. Cán bộ DCF đề nghị tôi xin một lệnh bảo vệ 209A (lệnh tránh xa). Liệu tôi có buộc phải làm theo?

 Cán bộ DCF của bạn có thể đề nghị bạn xin một lệnh bảo vệ 209A ("lệnh tránh xa") chống lại người đã ngược đãi bạn. Một  lệnh bảo vệ 209A đòi buộc người đã ngược đãi bạn phải tránh xa bạn hoặc chấm dứt những hành động ngược đãi bạn. Lệnh đó cũng có thể đòi buộc người đã ngược đãi bạn phải tránh xa con cái của bạn. Cán bộ DCF có thể nghĩ rằng bạn cần một lệnh bảo vệ 209A đề có thể bảo vệ con của bạn.

Nếu bạn nghĩ rằng một lệnh bảo vệ 209A có thể giúp bạn và con bạn, bạn có thể:

Nhưng nếu bạn nghĩ rằng có được một lệnh bảo vệ 209A sẽ đưa bạn hoặc con bạn vào tình trạng nguy hiểm nhiều hơn, hãy giải thích điều này với cán bộ DCF của bạn. Nếu cán bộ DCF của bạn không hiểu, hãy gọi cho văn phòng DCF, trang trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh) và nói chuyện với người sếp của cán bộ đó hoặc với một Chuyên viên DCF về Bạo hành Gia đình.

Nếu DCF vẫn một mực cho rằng bạn cần xin một lệnh bảo vệ 209A, bạn có thể nộp đơn xin nhưng hãy nói với thẩm phán rằng bạn có mặt ở đó chỉ vì DCF yêu cầu bạn xin một lệnh bảo vệ.  Thẩm phán có thể không chấp thuận cố gắng của DCF  để làm cho bạn có được một lệnh bảo vệ, và có thể từ chối đưa ra lệnh đó vì lý do này.

Cuối cùng, điều đó tùy thuộc ở bạn. DCF không thể ép buộc bạn để có được một lệnh bỏa vệ 209A. Nhưng DCF có thể cố gắng lấy con của bạn nếu bạn không tìm ra một cách để bảo vệ con em khỏi bạo hành gia đình.

13. Cán bộ DCF của tôi nói rằng DCF sẽ lấy con của tôi nếu tôi quay trở lại với người đã ngược đãi tôi. Tôi có thể làm gì?

Liệu cán bộ DCF của bạn có lầm khi nghĩ rằng chồng hay người yêu của bạn nguy hiểm cho bạn hay cho con của bạn? Nếu bạn không nghĩ rằng chồng hay người yêu của bạn sẽ ngược đãi bạn hoặc con của bạn, hãy giải thích điều này cho cán bộ của bạn và cố gắng chỉ ra cho cô ấy rằng tại sao cô ấy đã lầm.

Bạn sẽ có một sự lựa chọn khó khăn nếu bạn không thể thuyết phục cán bộ DCF của bạn rằng việc bạn quay trở lại với chồng hay người yêu của bạn là an toàn. DCF có thể nộp một hồ sơ "Chăm sóc và Bảo vệ" tại tòa án và yêu cầu được quyền nuôi con của bạn nếu cán bộ của bạn nghĩ rằng việc trở lại với nhau sẽ đặt con bạn trong sự  nguy hiểm. Mặc dù quyết định là tùy thuộc ở thẩm phán, nhưng sẽ rất khó khăn để bạn giứ được quyền nuôi con nếu DCF chống lại điều đó.

Một điều rất quan trọng là có được một luật sư nếu DCF cố gắng lấy con của bạn trong một vụ án Chăm sóc và Bảo vệ. Bạn có quyền có được một luật su do tòa án chỉ định nếu bạn không có khả năng tự thuê một luật sư. Hãy đảm bảo là bạn nói chuyện với một luật sư nếu bạn nghĩ đến việc quay trở lại với chồng hoặc người yêu của bạn sau khi DCF đã nói với bạn rằng bạn cần tránh xa anh ta. 

14. Cán bộ của tôi nói rằng tôi phải đi tư vấn. Tôi có phài làm không?

Thường là một điều tốt nếu bạn hợp tác với DCF và nhận các dịch vụ mà cán bộ của bạn nghĩ rằng bạn nên có được.

DCF có thể muốn bạn tham gia một nhóm hỗ trợ. Điều đó có thể giúp bạn nói chuyện với những phụ nữ khác về những gì diễn ra trong nhà của bạn. Một nhóm hỗ trợ phụ nữ bị đánh đập (A battered women's support group, trang trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh) cũng có thể giúp bạn quyết định những gì là tốt nhất cho bạn và cho con của bạn.

DCF có thể muốn bạn nói chuyện với một bác sĩ trị liệu, ví dụ như một chuyên viên tư vấn sức khỏe tâm thần,cán bộ xã hội, hoặc một nhà tâm lý học. Nếu bạn đi đến một bác sĩ trị liệu, điều này không có nghĩa là bạn đang "bị điên." Việc nói chuyện với ai đó về những gì xảy ra trong mối quan hệ của bạn là một điều tốt. Nói chuyện với một bác sĩ trị liệu có thể giúp bạn dự tính được những gì phải làm. Điều quan trọng là nói chuyện với bác sĩ trị liệu của bạn về những gì có thể xảy ra tại tòa án. Ngoài ra, "dốc lòng" với bác sĩ trị liệu thì tốt hơn là với cán bộ DCF của bạn.  

Cần nhớ

Nếu bạn ký vào bản phát hành (If you signed releases), DCF có thể lấy thông tin từ bác sĩ trị liệu của bạn. Bác sĩ trị liệu của bạn thậm chí có thể phải báo cáo với DCF bạn đang làm thế nào. DCF có thể yêu cầu bác sĩ trị liệu đưa lời khai trước tòa.  

15. Tôi nghe nói rằng một bác sĩ trị liệu có thể báo cáo cho DCF những gì tôi đã nói. Điều đó có đúng không?

Mặc dù các trị liệu thường được ‘bảo mật” (giữ bí mật), nhưng đối với vụ án giành quyền nuôi trẻ em thì không được bảo mật. Bác sĩ trị liệu cũng là những “báo cáo viên bắt buộc”. Điều đó có nghĩa là bác sĩ trị liệu của bạn sẽ phải nói với DCF (lập một báo cáo 51A) nếu có điều gì đó mà bạn nói với họ mà có vẻ như con bạn đang gặp nguy hiểm (ví dụ họ nói với bác sĩ trị liệu rằng đối tác của bạn đánh con bạn).

Theo luật, chuyên viên tư vấn cho phụ nữ bị đánh đập cúng là những “báo cáo viên bắt buộc”. Nếu bạn nói chuyện với một chuyên viên tư vấn cho phụ nữ bị đánh đập, hãy hỏi cô ấy xem những điều gì làm cô ấy cảm thấy phải lập một báo cáo với DCF.  

16. Trường hợp có bạo hành gia đình, DCF sẽ yêu cầu những báo cáo viên bắt buộc phải làm gì?

DCF yêu cầu các báo cáo viên bắt buộc thật cẩn trọng về sự an toàn của bạn, nếu họ nghi ngờ có bạo hành gia đình. DCF có một cuốn sách nhỏ dành cho các báo cáo viên bắt buộc gọi là “Tiếp cận triển vong: Làm việc với các gia đình, phúc lợi trẻ em và bạo hành gia đình” ("Promising Approaches: Working with families, child welfare and domestic violence", trang trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh). Cuốn sách nhỏ này có những gợi ý dành cho các báo cáo viên bắt buộc để suy nghĩ khi họ tìm hiểu được rằng đã có bạo hành gia đình xảy ra. Cuốn sách nhỏ khuyến khích các các báo cáo viên bắt buộc xem xét hoàn cảnh của từng gia đình và cân nhắc kỹ càng xem liệu có cần lập một báo cáo hay không. Cuốn sách nhỏ cũng giải thích rằng việc đặt tên cho người ngược đãi trong, báo cáo 51A (the 51A report) là rất quan trọng. Nó cũng nhắc nhở các báo cáo viên hỏi bạn những gì làm bạn lo ngại. Nó đưa ra những ví dụ thực tế nhằm giúp các báo cáo viên lập một báo cáo cùng với bạn thay vì để chống lại bạn.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý