Thông tin khẩn cấp về Vi Rút Corona (COVID-19)

Bạn đang ở đây

Cuộc Điều tra của Bộ Trẻ Em và Gia Đình

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại May 2010

5. Điều gì diễn ra trong thời gian Bộ Trẻ Em và Gia Đình (DCF) mở cuộc điều tra?

Các cuộc điều tra khẩn cấp

Đôi khi báo cáo nghe chừng rất nghiêm trọng ở mức mà Bộ Trẻ em và Gia đình (DCF) nghĩ rằng nó là một trường hợp khẩn cấp. Trong một cuộc điều tra khẩn cấp, một cán bộ xã hội DCF phải mở một cuộc điều tra về một báo cáo trong vòng 24 giờ.

Các cuộc điều tra không khẩn cấp

Hầu hết các cuộc điều tra là không khẩn cấp. Trong trường hợp điều tra không khẩn cấp, một cán bộ xã hội DCF phải hoàn tất một cuộc điều tra cơ bản trong vòng mười ngày. Các nhân viên sẽ gọi điện hoặc ghé thăm bạn. Các nhân viên sẽ cố gắng để tìm ra nếu có ai đó đang lạm dụng hoặc bỏ bê con cái của bạn.

Nếu cán bộ xã hội ghé thăm nhà bạn, sẽ là một ý kiến hay nếu có một người biện hộ hay một người bạn có mặt cùng với bạn. Hãy nhờ người đó ghi chép lại những gì xảy ra. Càn bộ xã hội sẽ muốn nói chuyện với bạn về những điều trong báo cáo 51A. Nhưng cán bộ xã hội cũng có thể nói chuyện với bạn về những thứ khác. Cô ấy có thể hỏi bạn những câu hỏi về hầu như bất kỳ điều gì trong cuộc sống của bạn.

Càn bộ xã hội có thể muốn gặp con hoặc các con của bạn khi chúng đang ở nhà với bạn. Cán bộ xã hội cũng có thể nhìn xung quanh nhà của bạn. Cô ấy có thể nói chuyện với những người chăm sóc trẻ trong ngày, thân nhân, bác sĩ, và những người khác, những người có thể biết gì đó về bạn và con bạn.

Khi kết thúc điều tra đầu tiên này, DCF sẽ quyết định nếu con của bạn đang bị bỏ bê hay bị lạm dụng. DCF có thể quyết định rằng con của bạn bị lạm dụng hoặc bỏ bê ngay cả khi bản báo cáo làm bắt đầu cuộc điều tra được xem là sai. Nếu cán bộ DCF tìm thấy bất kỳ điều gì mà người đó cho là nguy hiểm cho con của bạn, cán bộ DCF sẽ "hỗ trợ" việc khiếu nại về lạm dụng hoặc bỏ bê. Nếu cán bộ DCF tin rằng đứa trẻ đang bị lạm dụng hoặc bỏ bê, cán bộ sẽ "hỗ trợ" việc khiếu nại về lạm dụng hoặc bỏ bê.

Ví dụ

Một y tá báo cáo với DCF rằng cô ấy tìm thấy một vết bầm tím trên cánh tay của con bạn và cô ấy nghĩ rằng đứa trẻ đang bị lạm dụng. Cán bộ DCF tìm thấy con bạn đã bị những vết bầm tím gây ra trong giờ ra chơi ở trường, chứ không phải ở nhà. Nhưng cán bộ DCF cũng tìm hiểu được từ con của bạn là đã có bạo hành gia đình diễn ra ở nhà bạn. Cán bộ có thể "hỗ trợ" báo cáo về lạm dụng (quyết định rằng con của bạn đang bị lạm dụng) vì vấn đề bạo hành gia đình.

6. Tôi có phải nói chuyện với cán bộ xã hội hay không?

Bạn không bắt buộc phải nói chuyện với cán bộ xã hội. Bạn có quyền từ chối nói chuyện với cô ấy. Bạn cũng có quyền từ chối cho cô ấy vào nhà của bạn.

Nhưng nếu bạn không nói chuyện với cãn bộ hoặc để cô ấy vào nhà, cô ấy có thể nghĩ rằng đang có một vấn đề gì đó. Nếu DCF nghĩ rằng con bạn đang gặp nguy hiểm, họ có thể đi đến cảnh sát. Họ cũng có thể đi đến tòa án để cố gắng đem con bạn đi bởi vì họ nghĩ rằng đó là một trường hợp khẩn cấp.

Hãy thử nói chuyện với một luật sư hoặc một người biện hộ trước khi bạn quyết định không hợp tác với DCF. Gọi chương trình các dịch vụ pháp lý ở địa phương bạn (your local legal services program, trang trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh) để xem bạn có đủ điều kiện để được giúp đỡ pháp lý miễn phí. Bạn cũng có thể gọi tới một dịch vụ giới thiệu luật sư (lawyer referral service, trang trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh) để cố gắng tìm một luật sư tư nhân để giúp bạn ở một mức tốn phí bạn có thể chi trả được.

7. Tôi có thể làm gì về cuộc điều tra?

Hãy hỏi thật cụ thể về những cáo buộc: "Người lập bản báo cáo đã nói những gì?" Hãy cố gắng chỉ nói về những điều trong bản báo cáo - những "cáo buộc cụ thể". Cán bộ có thể nói những điều làm bạn khó chịu. Cố gắng không để mất bình tĩnh. Ghi chép lại nếu có thể.

Cán bộ có thể muốn bạn ký giấy "phát hành" thông tin. Nếu bạn ký các mẫu biểu này, bạn đang đưa ra sự cho phép để người khác có thể nói chuyện với DCF về bạn và con bạn.

Ví dụ

Nếu bạn ký một "phát hành" để được gửi đến bệnh viện, bạn đang đưa ra sự cho phép bệnh viện nói chuyện với DCF về bạn và con bạn. Việc phát hành cũng có thể cho phép bệnh viện chia sẻ hồ sơ y tế của bạn hoặc của con bạn với DCF.

Đọc tất cả mọi thứ một cách cẩn thận. Đừng ký bất cứ điều gì mà bạn không hiểu. Bạn có thể yêu cầu một vài ngày để đưa các bản phát hành với một luật sư trước khi bạn ký chúng.

Việc nói chuyện với một luật sư càng thêm quan trọng nếu phát hành cho phép DCF xem thông tin mà bạn có thể phải giải thích sau này, như:

  • bạn có (hoặc đã) là một vấn đề nghiêm trọng với rượu hoặc ma túy;
  • bạn đã làm một việc gì đó mà là một tội phạm; hoặc
  • bạn đã lạm dụng con của bạn.

Hãy nhớ rằng DCF có thể chuyển trường hợp của bạn tới luật sư quận nếu họ nghĩ rằng bạn phạm một tội phạm.

Nếu bạn chọn việc ký bản phát hành, chỉ ký vào một bản mà tất cả những phần để trống đều đã được điền thông tin. Hãy chắc chắn rằng bạn biết những người mà DCF sẽ gửi các bản phát hành đến.

Bạn cũng có thể viết vào bản phát hành là nó sẽ "hết hạn" (không hoạt động) vào một ngày nhất định. Bằng cách này DCF chỉ có thể thu thập thông tin về bạn và con bạn trong một thời gian hạn chế.

Ví dụ

Bạn có thể viết “bản phát hành sẽ hết hạn vào ngày 1/6/2011.”

Nhớ lấy bản sao của tất cả những gì mà cán bộ muốn bạn ký vào.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý