Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Nộp đơn xin Quyền lợi tại DTA

Ấn hành bởi AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services, Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại May 2010

Nếu DTA không cho tôi nộp đơn xin hoặc nói với tôi rằng tôi không đủ tiêu chuẩn trước cả khi tôi điền đơn thì sao?

Đôi khi một phụ nữ tới Văn phòng Trợ cấp Chuyển tiếp (DTA), và một nhân viên nói với cô ấy rằng cô không thể được hưởng quyền lợi. Nhân viên đó còn nói với cô ấy rằng, cô đừng phí công nộp đơn làm gì.

Cứ nhất định điền đơn. Nhân viên đó có thể sai. Tất cả mọi người và bất cứ ai đều có quyền nộp đơn xin. Có thể bạn không thể hưởng quyền lợi, nhưng bạn có quyền nộp đơn xin. Đừng chấp nhận câu trả lời "Không". Hãy yêu cầu được gặp một người phụ trách hay một trợ lý giám đốc của văn phòng nếu bạn thấy cần thiết.

Nếu bạn ký và đề ngày trên đơn xin, và DTA tin rằng bạn không thể được hưởng quyền lợi, họ sẽ gửi cho bạn một thông báo "từ chối" bằng văn bản. (Xem thông báo mẫu- Forms and Samples)  Bạn có thể khiếu nại đơn bị từ chối.

Tôi nên làm gì để đảm bảo rằng đơn xin TAFDC, EAEDC, Phiếu Thực phẩm, hoặc Trợ cấp Khẩn cấp được tiến hành suôn sẻ?

 • Một điều rất quan trọng là bạn nên có một cặp tài liệu bằng bìa cừng để lưu giữ tất cả những giấy tờ liên quan đến hồ sơ với ban đời sống của bạn;
 • Photocopy tất cả những giấy tờ đó và giữ bản copy trong cặp tài liệu đó;
 • Lập một bảng và giữ trong cặp tài liệu của bạn. Mỗi lần bạn nói chuyện với ai đó, ghi xuống:
  • ngày mà bạn nói chuyện với DTA,
  • ai là người tại DTA mà bạn đã nói chuyện, và
  • nội dung nhưng gì đã trao đổi.

Ngày nói chuyện với DTA

Nói chuyện vơi ai

Điều gì đã xảy ra

9/6/2011

 

 

Dể có được tất cả những bằng chưng (xác nhận) mà DTA đòi hỏi có thể rất khó khăn. Bạn có thể phải chạy nơi này nơi kia rất nhiếu.  Nếu bạn không có được hết những bằng chứng đúng hạn, DTA sẽ có thể cần nhiều hơn 30 ngày để xem xét quyết định hồ sơ của bạn. Thường xuyên liên lạc với nhân viên của bạn.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc hoàn tất đơn xin hoặc xin các bằng chứng, hãy nói với nhân viên của bạn. Luật qui định rằng nhân viên của bạn phải giúp bạn xin các bằng chứng nếu bạn không thể tự xin chúng. Luật cũng qui định rằng DTA phải giúp đỡ bạn nếu bạn không thể xin một giấy tờ nào đó bởi vì một bên thứ ba (ví dụ như chủ nhà của bạn hoặc người chủ lao động cũ của bạn) không hợp tác.

Cách thức tiến hành như sau:

 • Đi tới văn phòng DTA địa phương của bạn (your local DTA office) và yêu cầu được giúp đỡ. Bạn sẽ phải ký và đề ngày trên đơn xin. Viết trong cặp tài liệu của bạn ngày bạn ký đơn xin của bạn tại DTA. Điều này rất quan trọng vì DTA sẽ cho bạn quyền lợi tính từ ngày bạn ký đơn. Bạn sẽ được hẹn để trở lại phỏng vấn. Một nhân viên DTA phải hỏi bạn xem bạn có cần được giúp đỡ ngay lập tức trong vòng 24 tiếng hay không. Hãy nói cho ông ta/bà ta nếu bạn thấy bạn cần điều đó.
 • Trong vòng một vài ngày, bạn sẽ có một cuộc phỏng vấn với một nhân viên. Để được trợ giúp tiền mặt (TAFDC or EAEDC) và trợ giúp khẩn cấp, cuộc phỏng vấn thường diễn ra ngay tại văn phòng DTA. Để được Phiếu Thực phẩm, việc đó có thể được thực hiện qua điện thoại. Nhân viên sẽ hỏi bạn bạn những câu hỏi và điền vào đơn xin trong máy tính. Nhân viên cũng sẽ hỏi bạn về cha của con bạn, thu nhập của bạn, địa chỉ, và các chi tiết khác. Nếu bạn sợ hãi người cha của con bạn, hãy nõi cho nhân viên đó biết.
 • Sau cuộc phỏng vấn, nhân viên đó sẽ cho một một danh sách cac "xác nhận" (bằng chứng) mà bạn cần mang trở lại. (Xem Danh sách Xác nhân- Checklist of Verifications) Ví dụ của "xác nhận" là giấy khai sinh, sổ tay ngân hang, thông báo từ chủ nhà, số an sinh xã hội của tất cả các thành viên trong gia đình sẽ được hưởng quyền lợi, và bằng chứng chích ngừa của các con bạn. Nếu bạn không thể xin bất cứ giấy tờ nào đòi hỏi trong danh sách, hãy hỏi nhân viên của bạn xem bạn có thể dùng một loại giấy tờ khác để thay thế hay không. Nhân viên của bạn phải cho phép bạn dùng những giấy tờ khác để chứng minh những gì bạn cần chứng minh.
 • Nếu bạn mang đến tất cả những bằng chứng họ yêu cầu đến văn phòng DTA trong vòng 22 ngày tính từ khi bạn ký đơn xin, bạn sẽ nhận được tiền trợ cấp lần đầu trong hoặc trước ngày thứ 30.

Một vài mach nước để làm cho việc tiến hành được suôn sẻ

 • Nếu bạn cần thêm thời gian để có hết giấy tờ, hãy yêu cầu nhân viên của bạn bằng văn bản một “gia hạn” (thêm thời gian). Viết xuống ngày bạn viết thông báo này cho nhân viên. Lưu một bản copy của thông bào này trong cặp tài liệu của bạn.
 • Nếu một nhân viên tại DTA yêu cầu bạn đưa cho bà ấy một cái gì đó mà bạn không có hoặc không thể dễ dàng có được (ví dụ, một bản sao giấy khai sinh phải trả nhiểu tiền từ một tiểu bang khác), viết một thư thông báo, ghi xuống ngày trong đó và giải thích tại sao bạn không thể xin được giấy mà nhân viên yêu cầu. Trong thư thông báo, yêu cầu nhân viên giúp bạn, hoặc hỏi xem bạn có thể dùng những giấy tờ khác thay thế hay không (có rât nhiếu!). Lưu lại một bản sao của thư này cho bạn.
 • DTA là một nơi lớn và đôi khi giấy tờ và thư bạn nộp cho họ bị thất lạc. Luôn luôn giữ làm hồ sơ lưu bất cứ giấy tờ gì bạn nộp cho họ và ngày bạn nộp cho họ. Nếu bạn đích thân tới văn phòng nộp giấy tờ, yêu cầu nhân viên tiếp tân làm copy cho bạn, "đong dấu ngày" bản sao, và trả lại bạn bản gốc. Cũng yêu cầu một bản sao của giấy tờ mà có đóng dấu ngày. Đó xem như biên nhận của bạn và bằng chứng rằng bạn đã đích thân tới nộp giấy tờ.

Sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể nói chuyện dễ dàng với nhân viên DTA của bạn. Hãy bắt đầu bằng một thái độ tích cực. Nếu nhân viên của bạn gây khó khăn cho bạn hoặc không tuân theo các qui định, bạn có thể yêu cầu được nói chuyện với người sếp của nhân viên của bạn và giải thích vần đề hoặc yêu cầu có một nhân viên khác.  

Thường phải chờ bao lâu để nhận lãnh lần đầu tiên đối với TAFDC, EAEDC, hoặc Phiếu Thực phẩm?

Bạn phải nộp cho DTA tất cả bằng chứng họ yêu cầu. Nếu bạn nộp cho họ tất cả bằng chứng họ phải bắt đầu cấp tiền cho bạn trong vòng 30 ngày tính từ ngày bạn nộp đơn xin. Đôi khi họ bắt đầu cấp cho bạn trước thời hạn 30 ngày đó.

Trong khi bạn chờ đợi, bạn có thể xin "nhu cầu tức thì". Nếu bạn không có thức ăn hay quần áo, hay bạn cần được chăm sóc y tế, DTA sẽ giúp bạn ngay lập tức bằng cách cho bạn phiếu, phiếu thực phẩm khẩn cấp, và/hoặc thẻ bảo hiểm y tế tạm thời. DTA sẽ khấu trừ giá trị của những phiếu này vào số tiền mà bạn được nhận trong tháng đầu tiền.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý