Ấn hành bởi AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services, Massachusetts Law Reform Institute
Tháng Tư Tháng Năm, Năm 2010

Nếu bạn trai cũ hoặc chồng của tôi đứng tên trên các hóa đơn thanh toán tiện ích thì sao?

Nếu bạn có một án lệnh bảo vệ 209A (một án lệnh tránh xa), bạn có thể yêu cầu Tòa án viết trên án lệnh rằng bạn trại cũ hoặc chồng của bạn không được phép cắt điện thoại hoặc các dịch vụ tiện ích khác. Bạn có thể đọc thêm về việc làm thế nào để tiếp tục giữ các dịch vụ tiện ích nếu bạn trai hoặc chồng của bạn đứng tên các hợp đồng dịch vụ đó trong bài Các Án lệnh Bảo vệ 209A.

Nếu các công ty điện và khí đốt đe dọa sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ của tôi thì sao?

Bạn có thể ngăn chặn các công ty tiện ích trong việc ngừng cung cấp điện và khí đốt, kể cả trường hợp bạn không thể trả các hóa đơn thanh toán. Bạn có quyền pháp lý để tiếp tục giữ các dịch vụ của bạn nếu bạn có thu nhập thấp (dưới 200% mức đòi nghéo liên bang (Federal Poverty Guidelines)), bạn không thể trả các hóa đơn thanh toàn và:

 • Bạn có một người bị bệnh nặng trong nhà của bạn. "Bệnh nặng" có thể bao gồm bất cứ bênh nào vể thể chất hay tinh thần, ví dụ như hen suyễn, đau đầu kinh niên, ung thư, rôi loạn hoạt động thái quá và mất ập trung, chán nản, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, tiểu đường; và
 • Bạn có một em bé dưới một tuổi sống trong nhà của bạn; hoặc
 • Đang là thời điểm giữa 15 tháng 11 và 15 tháng 3 và bạn cần dịch vụ sưởi ấm.

Nếu tất cả các thành viên trong nhà bạn 65 tuổi hoặc hơn, bạn có thể ngăn cản các công ty trong việc ngừng cung cấp các dịch vụ kể cả khi bạn không phải là người có thu nhập thấp.

Nếu bất cứ tình huống nào áp dụng đối với bạn, công ty điện và khí đốt không được phép chấm dứt dịch vụ cho bạn. Trong hầu hết các trường hợp công ty sẽ phải mở lại dịch vụ cho bạn nếu họ đã ngừng.

Hãy gọi cho công ty điện và giải thích rằng bạn không thể trả hóa đơn thanh toán, nhưng bạn được bảo vệ trong việc ngừng cung cấp dịch vụ bởi vì có người trong nhà bạn bị bệnh nặng, hoặc có một em bé dưới 1 tuối, hoặc ngừng cung cấp dịch vụ tiện ích sẽ làm ngưng hệ thống sưởi ấm trong nhà của bạn (rât nhiếu hệ thống đốt nóng dầu hay khí đốt khởi động bằng điện), hoặc tất cả mọi người trong nhà bạn đều từ 65 tuổi trở lên.
Công ty có thể yêu cầu bạn xin một thư từ bác sĩ nói rằng có một người bệnh nặng trog nhà của bạn, hoặc một lá thư từ nhân viên xá hội, mục sư, hoặc bác sĩ nói rằng có một em bé dưới 1 tuổi sống trong nhà của bạn. Công ty tiện ích phải cho bạn thời gian để xin được thư này. Trường hợp bệnh nặng, bác sĩ của bạn có thể gọi trực tiếp tới công ty. Cú điện thoại này có thể bảo vệ dịch vụ của bạn ít nhất 7 ngày trong khi bác sĩ của bạn viết một lá thư.

Nếu bạn rơi vào một trong những “hoàn cảnh được bảo vệ” (bệnh nặng, trẻ em dưới 1 tuổi, v.v… và bạn có thu nhập thấp) bạn có thể giữ dịch vụ điện và khí đốt chừng nào bạn còn cần đến chúng, kể cả khi bạn không thể trả các hóa đơn thanh toán. Bạn có thể cần gửi một lá thư mới vài tháng một lần.
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc được công ty tiếp tục cung cấp dịch vụ điện và khí đốt của bạn (hoặc trong việc được công ty mở lại dịch vụ cho bạn sau khi họ đã ngừng cung cấp), hãy gọi tói Ban Người Tiêu dùng thuộc Bộ Tiện ích Cộng đồng. Đường dây điện thoại của họ sẽ có những nhân viên giúp bạn đương đầu với các công ty tiện ích. Bạn có thể gọi cho họ theo số (617) 305-3531 hoặc 1-800-392-6066 (số miễn phí). Bạn cũng có thể fax cho Bạn Người tiêu dùng theo số (617) 478-2591 hoặc email cho họ theo [email protected].

Bạn cũng có thể gọi tới văn phòng các dịch vụ pháp lý địa phương (your local legal services office) để được giúp đỡ.

Để biết thêm thông tin về các quyền của bạn đối với điện và khí đốt, hãy xem Dịch vụ Tiện ích cho Những người có thu nhập thấp (Utilities Discounts) hoặc tải hướng dẫn Bảo vệ quyền lợi Tiện ích cho Hộ gia đình có Thu nhập thấp (Utilities Advocacy Guide).

Các công ty dầu và khí đốt propane có thể từ chối phân phối nếu tôi không thể trả tiền dầu hay không?

Có. Những luật bảo vệ chống lại việc ngừng cung cấp điện và khí đốt không áp dụng đối với các công ty dầu và khí đốt propane.
Tuy nhiên, có các chương trình có thể giúp bạn mua dầu (Utilities Programs).

Liệu công ty điện thoại có thể cắt dịch vụ của tôi nếu tôi không có khả năng thanh toán các hóa đơn của tôi hay không?

Bạn có thể xin dich vụ điện thoại nội hạt hoặc giữ chúng khỏi bị cắt, nếu bạn không đủ khả năng thanh toán hóa đơn của bạn một trong những điều sau áp dụng cho bạn:

 • Bạn có một việc khẩn cấp cá nhân, và
 • Có một người bệnh sống trong nhà của bạn.

Bạn có thể xin bảo vệ trường hợp khẩn cấp cá nhân cho dịch vụ điện thoai của bạn trong 30 ngày.

Bạo hành gia đình được xem như một khẩn cấp cá nhân, bởi vì bạn có thể cần gọi cho cảnh sát, bác sĩ, bạn bè hoặc người thân, các cơ quan dịch vụ xã hội vì lý do an toàn. Đế có được sự bảo vệ vì khẩn cấp cà nhân, bạn cần viết một lá thư cho công ty điện thoại giải thích về sự khẩn cấp rồi fax hay gửi thư đến cho họ.

 • Hãy gọi công ty điện thoại của bạn và cho họ biết rằng bạn sẽ gửi lá thư.
 • Nhân viên trực đường dây điện thoại có thể không biết về qui định khẩn cấp cá nhân. Bạn có thể yêu cầu được nói chuyện với người sếp của họ.
 • Nói với họ rằng đây là một thỏa thuận với Bộ Tiện ích Cộng đồng gọi là DPU # 18448 nỏi rằng bạn có quyền tiếp tục giữ điện thoại của bạn trong 30 ngày bởi vì một trường hợp cá nhân khẩn cấp.
 • Bạn có thể đọc thỏa thuận (Agreement) cho họ qua điện thoại.

Nếu bạn có một người bị bệnh nặng ở nhà, bạn có thể giữ điện thoại của bạn mà không phải thanh toán hóa đơn cho tống cộng 90 ngày, nhưng bạn phải nộp thư của bác sĩ cứ 30 ngày một lần.

Nếu bạn gặp khó khan trong việc tiếp tục có dịch vụ điên thoại (hoặc mở trở lại), hãy gọi tới Ban Người tiêu dùng của Bộ Tiện ích Cộng đồng. Đường dây điện thoại của họ sẽ có những nhân viên giúp bạn đương đầu với các công ty tiện ích. Bạn có thể liên lạc với họ theo số (617) 305-3531 hoặc 1-800-392-6066 (số miễn phí). Bạn cũng có thể fax cho Ban Người tiêu dùng theo số (617) 478-2591 hoặc gửi thư ddien tử cho họ tại [email protected].

Bạn cũng có thể gọi tới các dịch vụ pháp lý địa phương (your local legal services office) để được giúp đỡ.

Nếu tôi không có môt người bệnh trong nhà, và thời hạn 30 ngày khẩn cấp của tôi đã hết trước khi tôi có thể thanh toán hóa đơn thì sao? Tôi làm thế nào để gọi cho cảnh sát?

Trong hầu hết mọi khu vực, bạn có thể giữ dịch vụ 911 mà không cần phải trả bất cứ phần nào trong số tiền bạn còn thiếu trong hóa đơn điện thoại. Đường điện thoại của bạn sẽ chỉ hoạt động khi gọi 911, nhưng như thế vẫn còn tốt hơn là không hoạt động một chút nào. Hãy hỏi công ty điện thoại để biêt thêm chi tiết.

Bạn cũng có thể kiểm chứng với đồn cảnh sát hoặc nơi lành tạm cho phụ nữ ở địa phương bạn để biết thêm thông tin về điện thoại di động miễn phí dùng cho trường hợp khẩn cấp. Bạn có thể gọi tới đường dây nóng Safelink để biết thêm chi tiết về chương trình này.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý