Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tôi sợ hãi cha của con tôi. Tôi có thể hưởng TAFDC mà không phải ra tòa hoặc giúp DTA tìm anh ta hay không?

Bạn không phải cung cấp cho Văn phòng Trợ cấp Chuyển tiếp (DTA) tên của người cha hay bất cứ thông tin gì về người cha, hoặc hợp tác với họ trong việc đòi tiền cấp dưỡng con cái, nếu bạn có bât cứ một trong những “lý do chính đáng" sau:

  • Có khả năng người cha sẽ hãm hại bạn hoặc con bạn một cách nghiêm trọng, hoặc về thể chất hoặc về tình thần. Bạn có thể chứng tỏ điều này bằng một bản sao của án lệnh bảo vệ 209A, hoặc bằng một báo cáo cảnh sát, hoặc bằng một văn bản từ một cơ quan dịch vụ xã hội hoặc nơi lánh tạm, hoặc bằng một văn bản từ một người nào đó biết rõ hoàn cảnh của bạn; hoặc
  • Sự mang thai của bạn là kêt quả của việc bị cưỡng hiếp hoặc loạn luân và bạn có thể chứng minh điều này bằng một giấy khai sinh hay hổ sơ y tế hoặc cảnh sát; hoặc
  • Bạn đang lên kế hoạch cho con nuôi.

Nhân viên DTA của bạn sẽ phải giải thích cho bạn biết "lý do chính đáng" là gì.

Hãy nòi với nhân viên của bạn rằng bạn lo sợ rằng cha của đứa trẻ có thể làm bạn hoặc con bạn bị đau, hoặc bạn có một "lý do chính đáng" nào khác. Nhân viên của bạn sẽ phải giúp bạn lấy được bằng chứng nếu bạn cần sự giúp đỡ.

Nếu nhân viên DTA của bạn không thật hữu ích, yêu cầu được nói chuyện với một Chuyên gia Bạo hành Gia đình của DTA. Chuyên gia Bạo hành Gia đình là người đã trải qua đào tạo nên họ có thể hiểu được những băn khoăn của bạn.

Nếu DTA đồng ý rằng bạn có một lý do "chính đáng", DTA sẽ làm một trong hai điều sau đây:

  • DTA có thể quyết định không để Sở thuế tiến hành việc đòi tiền cấp dưỡng con cái hoặc
  • DTA có thể quyết định rằng DOR có thể tiến hành việc đòi tiền cấp dưỡng con cái nhưng bạn không cần tới tòa hoặc giúp đỡ họ.

Hãy đảm bảo rằng bạn biết DTA quyết định như thế nào. Nếu bạn không hài lòng với quyết định của họ, bạn có quyền khiếu nại. Hãy gọi tới lchương trình các dịch vụ pháp lý địa phương (your local legal services office) hoặc chương trình dành cho phụ nữ bị hành hung để được giúp đỡ.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý