Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Một miễn trừ do bạo hành gia đình cho TAFDC là gì?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại June 2008

Nếu bạn không thể đáp ứng đầy đủ các qui định của ban đời sống bởi vì những bạo hành gia đình đã và đang xảy ra, bạn có thể xin một "miễn trừ do bạo hành gia đình" đối với qui định đó. Một "miễn trừ do bạo hành gia đình" ("domestic violence waiver") sẽ chấm dứt việc áp dụng qui định đó đối với bạn. Bạn có thể xin một miễn trừ do bạo hành gia đình đối với giới hạn thời gian của ban đời sống, yêu cầu lao động, ngoại lệ số đầu người trong gia đìnhi, các qui định về theo học tại nhà trường, và các qui định khác.

Để xin được một miễn trừ do bạo hành gia đình, bạn cần chứng tỏ rằng áp dụng những qui định đó đối với bạn có thể dẫn đến các tình huống sau:

  • đặt bạn hoặc con của bạn vào nguy cơ đối mặt với nhiều bạo hành gia đình hơn;
  • làm cho việc thoát khỏi bạo hành gia đình trở nên khó khăn hơn;
  • làm cho việc lhồi phục các thương tổn từ bạo hành gia đình trở nên khó khăn hơn; hoặc
  • gây khó khăn cho bạn nhiều hơn so với người không trải qua bạo hành gia đình.

Ví dụ

Có thể bạn không thể đáp ứng được qui định về việc đi làm của ban đời sống bởi vì bạn cần phải ẩn tránh để được an toàn hoặc bạn cần ra tòa, đi gặp chuyên viên tư vấn, hoặc đi tới các cuộc thăm khám y tế do nguyên nhân bạo hành. Có thể bạn đang chịu đựng những vết thương về thể chất và tinh thần hoặc có thể chỉ là bạn chưa sắn sàng để rời khỏi chương trình đời sống bởi vì bạn cần thời gian để các thương tổn được hồi phục, hoặc để đi học, hoặc để có thể sẵn sàng đi làm. Đây là tất cả các lý do bạn có thể dùng để giải thích tại sao bạn yêu cầu một miễn trừ đối với các qui định đi làm của ban đời sống. Bạn cũng có thể dùng chúng để giải thích tại sao bạn cần một miễn trừ về giới hạn thời gian của ban đời sống, hoặc về yêu cẩu có mặt ở trường học dành cho thanh thiếu niên.  

Bạn có thể xin một miễn trừ bằng cách điền vào một mẫu đơn (Request for a Waiver Form)và thu thập những chứng cứ về trường hợp bạo hành gia đình của bạn cũng như về hoàn cảnh của bạn. Chứng cứ có thể bao gồm một án lệnh tránh xa, báo cáo của cảnh sát, hồ sơ y tế, hoặc một văn tự có chữ ký của một người nào đó biết về hoàn cảnh của bạn.

Mỗi văn phòng DTA có một Chuyên gia Bạo hành Gia đình là người có thể giúp bạn xin được một "miễn trừ do bạo hành gia đình." Bạn có thể yêu cầu được nói chuyện với một Chuyên gia Bạo hành Gia đình và hoàn tất đơn xin này với cô ấy.

Bạn không cần phải điền đơn ở tại văn phòng DTA nếu bạn không muốn làm như thế. Bạn có thể mang mẫu đơn về nhà. Bạn có thể nhờ ai đó giúp bạn điền đơn.

Nếu yêu cầu được miễn trừ của bạn bị từ chối, bạn có thể khiếu nại. Hãy gọi tới văn phòng  lcác dịch vụ pháp lý địa phương (your local legal services office) để được giúp đỡ.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý