Thông tin khẩn cấp về Vi Rút Corona (COVID-19)

Bạn đang ở đây

Nếu người ngược đãi nộp đơn xin một án lệnh bảo vệ hay hồ sơ tội phạm chống lại tôi thì sao?

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services. Updated and revised by Attorney Jeff Wolf for MassLegalHelp
Sự xem xét lại Tháng Hai 2012

Tôi phải làm gì nếu người ngược đãi tôi tìm cách xin một án lệnh bảo vệ 209A chống lại tôi?

Rất nhiều lần những người ngược đãi tìm cách xin án lệnh bảo vệ 209A chống lại nạn nhân của họ để tấn công lại chính nạn nhân. Chánh án tòa biết điều này. Chánh án tòa có thể không cho người ngược đãi một án lệnh bảo vệ chống lại bạn nếu anh ta đề nghị điều này. Nhưng đôi khi những người ngược đãi vẫn có thể xin được án lệnh bảo vệ chống lại nạn nhân của họ.

Nếu bạn cố gắng để xin một án lệnh bảo vệ và người ngược đãi bạn cũng đề nghị một án lệnh bảo vệ chống lại bạn. tòa án có thể đưa ra một "án lệnh tránh xa qua lại”. Điều này có nghĩa là cả hai người đều có một án lệnh bảo vệ chống lại người kia. Nếu một chánh án tòa đưa ra một án lệnh tránh xa qua lại, luật qui định rằng chánh án đó phải đưa ra bằng văn bản những lý do tại sao bà ấy đưa ra án lệnh tránh xa chống lại cả hai người. Bà ấy cũng phải đưa ra bằng văn bản ai là "người xâm lược chính". Điều này có nghĩa là chánh án tòa phải quyết định xem ai là người có nhiều khả năng sẽ ngược đãi người kia. Bà ấy cần đưa ra điều này bằng văn bản để cảnh sát biết phải làm gì nếu có vấn đề xảy ra. Xem Hướng dẫn Phòng tránh Ngược đãi 6:07 (trang 136) (Abuse Prevention Guidelines 6:07) .

Nếu bạn được phục vụ một án lệnh bảo vệ 209A chống lại bạn, hãy nhận nó một cách nghiêm túc. Tới dự buổi điều trần cho dù ai đó có nói với bạn thế nào đi nữa. Nếu bạn không đến buổi điều trần, chánh án tòa có thể cho người ngược đãi bạn một án lệnh bảo vệ chống lại bạn. Bạn không muốn điều đó xảy ra vì nhiều lý do:

 • Người ngược đãi có thể nói láo về bạn và bịa đặt những gì bạn làm để anh ta có thể mở một hồ sơ hình sự chống lại bạn.
 • Nếu người ngược đãi bạn có được một án lệnh chống lại bạn, điều đó làm mất đi sự chú ý vào những hành vị ngược đãi của anh ta. Nó làm cho bạo hành gia đình dường như do lỗi của bạn cũng nhiều như do lỗi của anh ta.  
 • Điều này gây nguy hiểm cho bạn. Nếu mỗi bên đều có một án lệnh bảo vệ chống lại bên kia, cảnh sát sẽ không biết phải làm gì khi có vấn đề xảy ra. Bạn cũng sẽ gặp khó khăn để được cảnh sát bắt giữ anh ta với lý do vi phạm án lệnh của bạn. Điều này làm bạn cảm thấy kém an toàn hơn.
 • Điều này làm cho người lạm dụng gây tổn thương cho bạn bằng cách lạm dụng chính hệ thống được lập ra để bảo vệ bạn.

Hãy đi tới tòa vào ngày có buổi điều trần và nói cho chánh án tòa biết những gì đã thực sự xảy ra. Nếu bạn có thể nói, hãy nói với một người bênh vực hay một luật sư trước khi tới tòa, Cố gắng tìm được một người luật sư hay một người bênh vực (get an advocate or lawyer) để giúp bạn trong buổi điều trần này. Nếu bạn không thể tìm được một người bênh vực hay luật sư để giúp bạn thì có những điều bạn nhớ phải nói với chánh án tòa trong buổi điều trần. Nếu bất cứ điều nào trong những điều sau đây là đúng cho trường hợp của bạn, nhớ nói cho chánh án tòa biết:

 • Bạn là nạn nhân của bạo hành gia đình. Nếu bạn có thể, hãy nói cho chánh án tòa biết về quá trình người kia đã ngược đãi bạn như thế nào, những thương tích trong quá khứ, hồ sơ y tế, các cuộc gọi cho cảnh sát, v.v. Hãy đem tới các báo cáo cảnh sát và báo cáo y tế, hình ảnh, hoặc nhân chứng nếu bạn có thể làm được. Nếu bạn không có bất cứ thứ nào trong số này, nhớ nói với chánh án tòa một số những chi tiết về những gì đã xảy ra.
 • Nếu bạn nghĩ rằng người ngược đãi tìm cách xin một án lệnh chống lại bạn chỉ vì bạn đã rời bỏ anh ta, hoặc bởi vì bạn có một án lệnh chống lại anh ta, hoặc bởi vi anh ta đang tìm cách để được quyền nuôi con, hay bởi vì bạn có một người yêu mới, hay bởi vì những người thân của anh ta xui anh ta làm như vậy, v.v., hãy nói cho chánh án tòa biết.
 • Nếu bạn chưa từng bao giờ gây thương tích hoặc tìm cách gây thương tích cho người đã ngược đãi bạn, hãy nói cho chánh án tòa biết.
 • Nếu bạn chưa từng bao giờ làm cho anh ta lo sợ bạn gây thương tích cho anh ta, hãy nói cho chánh án tòa biết.
 • Nếu bạn chưa từng bao giờ ép buộc anh ta có quan hệ tình dục với bạn khi anh ta không muốn, hãy nói cho chánh án tòa biết.

Trước khi bạn bước vào phòng xử án, hãy đọc bản ("cam đoan") mà người ngược đãi đã đưa ra khi anh ta xin án lệnh tạm thời. Bạn có thể xin được bản cam đoan này từ hồ sơ lưu tại văn phòng thư ký. Nếu những gì được nói trong bản cam đoan đó không đúng sự thật, hãy nói cho chánh án tòa biết sự thật là như thế nào.

Chánh án tòa chỉ nên đưa ra một án lệnh bảo vệ 209A qua lại (án lệnh mà chống lại cả hai người) nếu bà ấy tin rằng cả hai người đều thực sự bị nguy hiểm vì người kia. Nếu chánh án tòa cho ra một án lệnh chống lại cả hai người, bà ta phải viết xuống những bằng chứng thực tế được gọi là "những tìm thấy". Nếu chánh án tòa cho người ngược đãi một án lệnh bảo vệ chống lại bạn, hãy hỏi xin một bản sao của những điều tìm thấy. Bạn cũng muốn đưa nó cho một luật sư hay người bênh vực và suy nghĩ đến việc khiếu nại.  

Tôi phải làm gi nếu người ngược đãi mở một hồ sơ cáo buộc hình sự chống lại tôi?

Đôi khi, những người ngược đãi tìm cách "trả thù" bằng cách mở hồ sơ cáo buộc hình sự chống lại những nạn nhân của họ. bạn cũng nên hết sức nghiêm túc xem xét điều này. Nếu anh ta mở hồ sơ cáo buộc hình sự chống lại bạn, bạn sẽ cần có một luật sư. Nếu bạn không có khả năng mướn một luật sư, tòa án có thể chỉ định cho bạn một luật sư nếu bạn có thể bị kết án ngồi tù.

Hãy nhớ kể cho luật sư của bạn về quá trình bạo hành gia đình và  bạn mới thực sự là nạn nhân.  Mỗi văn phòng Công tố viên có những cách thức khác nhau trong việc xử lý các án vụ "có tính trả đũa" này (những án vụ mà người ngược đãi mở hồ sơ cáo buộc hình sự chống lại nạn nhân của anh ta như một cách trả đũa lại cô ấy). Trợ lý Công tố viên có thể biết về quá trình án vụ của bạn và có thể không tin vào câu chuyện của người ngược đãi. Trợ lý Công tố viên có thể bãi miễn cáo buộc và không tiếp tục theo đuổi án vụ hình sự chống lại bạn. Đó là điều tốt nhất có thể xảy ra. Nhưng bạn không thể khẳng định rằng Công tố viên sẽ bải miễn án vụ. (Xem (Criminal Complaints) Các Khiếu kiện Hính sự để biết thêm thông tin về những gì xảy ra đối với các án vụ hình sự).

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý