Bạn đang ở đây

Điều gì xảy ra sau khi tôi nộp giấy tờ?

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services. Updated and revised by Attorney Jeff Wolf for MassLegalHelp
Sự xem xét lại Tháng Hai 2012

Tôi phải làm gì sau khi điền các mẫu đơn

Sau khi bạn điền vào các mẫu đơn, hãy đưa chúng cho lục sự viên.

Phòng Quản chế sẽ thực hiện một "kiểm tra" lý lịch tội phạm của người ngược đãi. Họ sẽ tìm ra nếu có bất cứ án lệnh bảo vệ nào khác chống lại anh ta. Sau khi phòng quản chế thực hiện "kiểm tra", lục sự viên sẽ mang các đơn của bạn và thông tin từ Phòng Quản chế tới phòng xử án.

Sau đó bạn sẽ vào phòng xử án để dự "buổi điều trần". Phòng xử án là nơi bạn nói chuyện với thẩm phán tòa.

Điều gì xảy ra tại phòng xử án?

Tại phòng xử án, bạn sẽ có một buổi điều trấn "riêng rẽ". “Riêng rẽ” có nghĩa là bạn sẽ trao đổi với thẩm phán tòa mà không có mặt người ngược đãi. Thẩm phán tòa sẽ xem tất cả các đơn mà bạn đã điền và đọc tường trình của bạn.

Thẩm phán tòa có thể hỏi bạn các câu hỏi liên quan đến việc tại sao bạn cần một án lệnh bảo vệ 209A. Hãy nói cho thẩm phán tòa biết những gì đã xảy ra. Hãy nói về những thực tế mà bạn đã viết trong bản tường trình của bạn. Nếu bạn mang theo báo cáo của cảnh sát, hồ sơ y tế, hoặc các hình ảnh về việc bị ngược đãi, hãy đưa chúng cho thẩm phán tòa xem.

Nếu có một người bênh vực cùng với bạn, thẩm phán tòa có thể cho phép người bênh vực nói thay cho bạn. Thẩm phán tòa có thể hỏi cô ấy các câu hỏi về hồ sơ của bạn. Hoặc thẩm phán tòa có thể cho phép người bênh vực đứng cùng bạn, nhưng muốn bạn là người trình bày.

Thẩm phán tòa sẽ cho bạn biết ngay lập tức tại đó nếu bà ấy sẽ cho bạn án lệnh bảo vệ.

Nếu thẩm phán quyết định cho bạn một án lệnh bảo vệ ngược đãi, bà ấy sẽ điền và ký vào một tờ Án lệnh Bảo vệ Ngược đãi.

Xem một Án lệnh Bảo vệ Ngược đãi Mẫu - trang 1 (page 1), trang 2 (page 2).

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý