Bạn đang ở đây

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi xin được một án lệnh tạm thời?

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services. Updated and revised by Attorney Jeff Wolf for MassLegalHelp
Sự xem xét lại Tháng Hai 2012

Nếu chánh án tòa cho tôi một án lệnh, điều gì tiếp theo sẽ xảy ra?

Án lệnh bảo vệ 209A mà bạn xin được tại buổi điều trần thứ nhất chỉ là tạm thời. Án lệnh tam thời chỉ kéo dài tối đa 10 ngày. Người ngược đãi phải có quyền trao đổi với tòa vào buổi điều trần thứ hai. Bạn cũng cần phải trở lại tòa cho buổi điều trần thứ hai để có được một án lệnh có hiệu lực lâu hơn. Có các cách để được can toàn tại buổi điều trần thứ hai.

Tại cuối buổi điều trần thứ nhất, chánh án tòa sẽ cho bạn ngày của buổi điều trần thứ hai. Chánh án tòa cũng sẽ đưa lại hồ sơ cho văn phòng thư ký để đánh máy án lệnh. Có thể phải chờ đợi một thời gian để văn phòng thư ký đánh máy nó.

Bạn nên đợi cho tới lúc nhận được bản sao án lệnh từ văn phòng thư ký. Hãy đọc kỹ án lệnh trước khi bạn rời phòng xử án để đảm bảo rằng các thông tin trên án lệnh là đúng. Nếu có một thông tin nào đó không đúng, quay trở lại gạp người thư ký và giải thích những gì sai. Nếu người thư ký không thể giúp cho bạn, bạn sẽ cần trở lại gặp chánh án tòa để án lệnh được sửa lại.

Khi bạn đã có án lệnh trong tay, hãy giữ một bản sao với bạn vào mọi lúc. Việc có án lệnh với bạn vào mọi lúc rất quan trọng vì bạn có thể trình cho cảnh sát nếu người ngược đãi làm một điều gì đó trái ngược lại với án lệnh.  

Nếu án lệnh qui định rằng người ngược đãi phải tránh xa nơi bạn làm việc và trường học của con bạn, nhớ đảm bảo đưa cho các nơi đó một bản sao để họ biết. YBạn cũng có thể giữ các bản sao của án lệnh ở những nơi khác, như trong xe, với người giữ trẻ, bác sĩ của bạn, nhà bạn bè, nhà cha mẹ bạn. v.v.

Nếu bạn làm mất bản sao án lệnh của bạn, bạn cần trở lại tòa án mà bạn đã xin nó và xin một bản sao khác.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi có một bản sao của án lệnh tạm thời?

Cảnh sát sẽ phải chuyển án lệnh đó cho người ngược đãi để anh ta biết về nó. Án lênh đó sẽ chỉ bắt đầu có hiệu lực khi anh ta nhận được thông báo về nó.

Văn phòng thư ký sẽ cho bạn biết họ sẽ gửi án lệnh cho cảnh sát hay bạn sẽ phải đem án lệnh tới cho cảnh sát.  

Chú thích

Án lệnh sẽ không bắt đầu có hiệu lực cho tới khi cảnh sát chuyển cho người ngược đãi một bản sao của án lệnh đó. Cảnh sát có thể phải mất một thời gian để tìm ra anh ta. Cảnh sát phải thông báo cho bạn biết sau khi họ đã chuyển cho anh ta một bản sao của án lệnh. Kiểm tra với cảnh sat nếu sau vài giờ bạn vẫn chưa nhận được thông báo gì từ họ. 

Nếu án lệnh của bạn qui định rằng người ngược đãi phải rời khỏi nhà bạn, cảnh sát sẽ tống đạt anh ta và chờ đợi trong lúc anh ta dọn đi.

Nếu tôi có một án lệnh tạm thời, tại sao tôi phải quay trở lại tòa dự buổi điều trần thứ hai sớm như vậy?

Nếu bạn muốn giữ án lệnh bảo vệ 209A của bạn, bạn phải quay trở lại tòa vào ngày chánh án tòa đã đặt ra cho buổi điều trần thứ hai. Án lệnh hết hạn vào ngày có buổi điều trần thứ hai. Buổi điều trần thứ hai được đặt ra để cho người ngược đãi có cơ hội trình bày với tòa câu chuyện của phía anh ta.

Ngày cho buổi điều trần thứ hai thường là 10 ngày kể từ buổi điều trần thứ nhất. Đôi khi buổi điều trần thứ hai gọi là "điều trần 10 ngày". Tuy nhiên một số tòa án sẽ đặt ra một ngày cho buối điều trần thứ hai sau số ngày ít hơn.

Điều gì sẽ xảy ra tại buổi điều trần thứ hai nếu người ngược đãi đã không nhận được bản sao của án lệnh từ cảnh sát?

Nếu cảnh sát không thể chuyển cho người ngược đãi một bản sao của án lệnh trước ngày có buổi điều trần thứ hai, chánh án tòa sẽ đặt ra một ngày mới cho buổi điều trần thứ hai. Ngày mới này có thể là khoảng 10 ngày sau đó. Chánh án tòa sẽ đưa ra một văn bản gì đó nói rằng án lệnh tạm thời tiếp tục có hiệu lực cho đến ngày mới đặt ra này.

Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta nhận được một bản sao của án lệnh nhưng không có mặt tại tòa vào buổi điều trần thứ hai?

Buổi điều trấn sẽ vẫn được tiến hành nếu anh ta đã nhận được "thông báo" về buổi điều trần (anh ta đã nhận được giấy tờ). Nếu anh ta không có mặt tại tòa, chánh án có thể sẽ tiến hành và cho bạn một án lệnh mới có thời hạn lâu hơn. Chánh án tòa cũng có thể hỏi bạn một vài câu hỏi về:

 • những gì đã xảy ra,
 • tại sao bạn cần một án lệnh, và
 • bạn muốn án lệnh bao gồm những điều gì.

Hãy chuẩn bị để giải thích lại những gì đã xảy ra để phòng trường hợp tòa hỏi bạn.

Điều gì sẽ xảy ra tại buổi điều trần thứ hai nếu anh ta có mặt tại tòa?

Có một vài điều bạn nên biết nếu người ngược đãi nhận được một bản sao án lệnh và có mặt tại buổi điều trần thứ hai. Anh ta sẽ có cơ hội đọc những lời tường trình của bạn. Cả hai người cùng phải vào phòng xử án để dự buổi điều trấn. Điều này có thể rất đáng sợ. Bạn có thể không gặp anh ta từ lần cuối cùng anh ta ngược đãi bạn, và bạn sợ phải nhìn thấy anh ta. Nếu có thể, hay có ai đó đi cùng để hỗ trợ cho bạn: một người bạn, một người thân trong gia đình, hay một người bênh vực.

 • Nếu anh ta đe dọa bạn trong khi bạn đang ở đó, bạn có thể nói cho người thư ký tòa hay "cảnh sát tòa án" biết ngay lập tức. "Cảnh sát tòa án" là một người đàn ông hay đàn bà mặc đồng phục an ninh trong phòng xử án.

Cảnh sát sẽ cho cả bạn và ngưỡi ngược đãi bạn cơ hội giải thích những gì đã xảy ra. Bạn sẽ có cơ hội giải thích tại sao bạn cần án lệnh này. Anh ta sẽ có cơ hội để giải thích tại sao anh ta nghĩ bạn không cần đến án lệnh này. Chánh án tòa có thể sẽ muốn cả hai đứng lên và tới gần bục xử của bà ấy. Nếu người ngược đãi bạn tìm cách để đứng cạnh bạn, bạn có thể đề nghị cảnh sát tòa án hoặc người bênh vực bạn đứng vào giữa hai người.  

Trước buổi điều trần, cố gắng nghĩ về tất cả những điều (bao gồm những điều không có thật) mà người ngược đãi có thể đưa ra. Bạn muốn biết xem bạn có thể trông đợi những gì. Tại buổi điều trận, nhớ giữ bình tĩnh, cho dù anh ta có nói gì đi nữa. Đừng bao giờ nới trực tiếp với người ngược đãi khi bạn đang ở trước mặt chánh án. Hãy luôn nói trực tiếp với chánh án tòa.   

Nếu người ngược đãi nói một điều gì đó không đúng, hãy nói cho chánh án tòa biết rằng nah ta không nói sự thực. Ở hầu hết mọi lúc, bạn hãy cố gắng để không ngắt lời người ngược đãi trong khi anh ta đang trình bày với chánh án tòa. Tuy nhiên, nếu anh ta nới ra những điều điên rồ, bạn có thể nói: "Phản đối, thưa quí tòa. Tôi có thể ngắt lời trong một phút được không ạ?" hoặc "Tôi xin phép được đáp lại khi anh ta kết thúc được không ạ?" Nếu chánh án tòa cho phép bạn đáp lại, bạn không hạ mình xuống mức của người ngược đãi. Thay vì như thế, giải thích tại sao những gì anh ta nói là sai, và nói cho chánh án tòa biết những gì đã thực sự xảy ra.

Nếu bạn có bất cứ thứ nào dưới đây, nhớ mang chúng theo bạn và đưa cho chánh án tòa:

 • hồ sơ y tế về những thương tích của bạn do bị ngược đãi,
 • báo cáo của cảnh sát về những ngược đãi,
 • những tấm hình chụp bạn sau khi bị ngược đãi,
 • những vật hay quần áo mà người ngược đãi đã đập vỡ hoặc xé rách,
 • bất cứ ai đã chứng kiến sự ngược đãi và sẵn lòng trình bày với tòa về những điều đó,
 • bất cứ tài liệu nào bạn nghĩ sẽ giúp chánh án tòa hiểu được những gì đã xảy ra.

Đừng lo lắng nêu bạn không có bất cứ thứ gì trong số này. Những gì bạn nói tại tòa cũng được xem như là "bằng chứng".

Vào cuối buổi điều trần, chánh án tòa sẽ nói cho bạn biết nêu bà ấy sẽ cho bạn án lệnh bảo vệ 209A hay không.

Án lệnh này sẽ có hiệu lực trong bao lâu?

Hướng dẫn 6:02 (trang 117) (Guideline 6:02) nói rằng án lệnh ày nên có thời hạn trong một năm.

Án lệnh cũng có thể có hiệu lực ít hơn một năm nếu bạn đề nghị một thời gian ngắn hơn hoặc nếu thẩm phán quyết định rằng một thời hạn ngắn hơn là hợp lý. Hướng dẫn nói rằng tòa án không nên có chính sách hay thông lệ để đưa ra án lệnh có thời hạn ít hơn một năm.

Tôi có thể làm gì nếu thẩm phán không cho một án lệnh?

Trong một số các trường hợp, thẩm phán tòa quyết định không đưa ra một án lệnh bảo vệ 209A. Nếu điều này xảy ra cho bạn, và bạn vẫn nghĩ rằng bạn cần một án lệnh, hãy trao đổi với một người bênh vực về những gì bạn có thể làm để khiếu nại phán quyết của thẩm phán tòa.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý